.

 

PKP Intercity szuka agencji do obsługi PR

dodano: 
01.07.2020
komentarzy: 
0

PKP Intercity ogłosiło przetarg na świadczenie usług public relations. Wybrana agencja odpowiadać będzie za kontakty z mediami, przeprowadzenie pięciu audytów działań media relations prowadzonych przez PKP Intercity (wraz z rekomendacjami zmian pod kątem efektów i organizacji pracy biura prasowego) oraz coroczne (w czasie trwania umowy) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wystąpień w mediach dla członków zarządu oraz ekspertów reprezentujących organizację. Dodatkowo jeden konsultant wygranej firmy ma być dostępny (zmianowo) w biurze PKP Intercity, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, a po godzinie 17:00 oraz w weekendy i w święta telefonicznie.

Zgłaszające się firmy muszą dostarczyć dwa zadania: jedno to przedstawienie koncepcji promocji pociągu jako bezpiecznego dla środowiska środka transportu, a drugie – przedstawienie planu komunikacji i zaproponowanie działań w sytuacji kryzysowej. Zadania mają być przedstawione w formie prezentacji w PowerPoincie w dwóch oddzielnych plikach.

Od oferentów wymaga się również kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolności technicznej i zawodowej, dysponowania zespołem składającym się z lidera (posiadającego m.in. siedmioletnie doświadczenie w PR-ze) i dwóch konsultantów (posiadających m.in. trzyletnie doświadczenie w PR-ze) oraz zdolności ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Firma musi także prowadzić działalność w branży public relations od co najmniej trzech lat oraz wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował minimum jedno zlecenie dotyczące komunikacji zewnętrznej (na kwotę nie mniejszą niż 700 tys. zł netto) oraz dwa zlecenia dotyczące komunikacji zewnętrznej (każde na kwotę nie mniejszą niż 250 tys. zł netto).

Współpraca będzie trwała dwa lata. PKP Intercity wymaga wniesienia wadium w wysokości pięciu tysięcy złotych. Zamawiający może również udzielić dodatkowych informacji na temat przetargu, jeśli prośba o nie wpłynie do 2 lipca 2020 roku.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy do 7 lipca 2020 roku do godziny 12:00.

Więcej szczegółów na temat przetargu można znaleźć na stronie. (ak)

Zdjęcie główne: By Actuell37 Praca własna [CC BY 4.0] via Wikimedia Commons

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin