Podsumowanie IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności organizowanego przez FOB

dodano: 
29.05.2017
komentarzy: 
0

W środę, 24 maja odbył się IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności - wydarzenie organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Tegoroczna odsłona konferencji przebiegała pod hasłem „Miejsce pracy: spotkanie pokoleń” i poświęcona była przede wszystkim zarządzaniu wiekiem.

„Kwestie związane z wiekiem, starzeniem się i zdobywaniem doświadczenia dotyczą wszystkich. Właśnie dlatego, że jest to temat tak uniwersalny i, aby jeszcze raz pokazać oraz uświadomić, że »różnorodność« odnosi się do każdego z nas, postanowiliśmy, jako FOB skupić się w tym roku na tym zagadnieniu. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie tegoroczną konferencją, bo to oznacza, że pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają zachodzące na rynku pracy zmiany i chcą jak najlepiej na nie odpowiedzieć tworząc otwarte i włączające miejsca pracy” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzień Różnorodności rozpoczęło podpisanie Karty Różnorodności przez nowych sygnatariuszy, czyli organizacje, które zdecydowały złożyć deklarację o przeciwdziałaniu dyskryminacji i otwartości na różnorodność. Podpisy złożyli przedstawiciele biznesu: VEOLIA Energia Polska i Bank Zachodni WBK, oraz środowiska pozarządowego: Federacja Mazowia i Fundacja Polska bez Barier.

Merytoryczną część konferencji otworzyło wystąpienie prof. Izabeli Warwas z Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegentka zaprezentowała wyniki najnowszych badań poświęconych różnym generacjom w pracy, pokazując, że wiele krążących na temat młodszych i starszych pracowników informacji jest opartych na stereotypach i mitach, nie mając poparcia w faktach (np. znacznie mniejszy odsetek pracowników po 50 roku życia bierze zwolnienia chorobowe niż pracownicy do 35 lat).

Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat sytuacji na rynku pracy w kontekście różnic wiekowych. Wspólną konkluzją rozmówców, jak i wykładu było przede wszystkim to, że różnorodność, w tym ta wiekowa, opłaca się zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Pracodawcy, dzięki zróżnicowanym wiekowo zespołom, mogą zyskać bardziej innowacyjne podejście do pracy czy do rozwiązywania problemów, a pracownicy zyskują, rozwijając swoje umiejętności i kompetencje, korzystając z wiedzy i doświadczenia innych pokoleń.

Uczestnicy spotkania mogli także wziąć udział w praktycznych warsztatach dotyczących zarządzania wiekiem w organizacji. Odbył się także warsztat kreatywny, w ramach którego pracowano nad nową nazwą, która mogłaby określić osoby z grupy 50+. Efektami spotkania były dwie nowe nazwy: Goldensi i Q Generation (q jak qualified czy quality, odwołujące się do wysokich kompetencji, wiedzy i umiejętności starszych pracowników).

Ostatnim wystąpieniem merytorycznym w ramach Dnia Różnorodności był wykład wygłoszony przez prof. Magdalenę Środę z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przedstawione zostały stereotypy dotyczące wieku, przede wszystkim starości, w kontekście historycznym i kulturowym.

Podczas konferencji wręczono także nagrody FOB: „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Więcej na temat nagród można przeczytać na stronie.

Wszystkie wystąpienia, które odbyły się podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, były rejestrowane i zostaną opublikowane na odpowiedzialnybiznes.pl. (pk)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin