.

 

Polski Holding Nieruchomości szuka agencji PR

dodano: 
11.02.2019
komentarzy: 
0

Grupa kapitałowa Polski Holding Nieruchomości ogłosiła przetarg na obsługę w zakresie m.in. media relations i public relations, której celem jest budowa wizerunku spółki oraz zwiększenie aktywności i rozpoznawalności marki PHN na rynku.

Przedmiotem przetargu są m.in.: opracowanie, wdrożenie i realizacja całościowej strategii komunikacyjnej, działania z obszaru PR-u produktowego, w tym komunikacja z mediami, współpraca z partnerami, przygotowanie materiałów promocyjnych czy monitoring mediów i raportowanie, wsparcie przy realizacji bieżących działań wizerunkowych i komunikacyjnych, w tym np. prowadzenie profili w mediach społecznościowych oraz pomoc w przygotowywaniu materiałów na stronę internetową. Zwycięska agencja zajmie się także obsługą PHN w czasie wybranych wydarzeń i konferencji branżowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 22 lutego 2019 roku o godzinie 14:00.

Oferty należy przesłać na adres: Polski Holding Nieruchomości S.A., 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12, Kancelaria.

Umowa zostanie podpisana na dwa lata i zacznie obowiązywać w pierwszym kwartale 2019 roku. PHN zastrzega, że prace dotyczące wykonania ostatecznej strategii mają zostać wykonane w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie dwóch lat przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zleceniodawca nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są na stronie. (bm)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin