.

 

Robert Pękala rzecznikiem prasowym Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

dodano: 
16.01.2024
komentarzy: 
0

15 stycznia 2024 roku ppłk Robert Pękala został rzecznikiem prasowym Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. W tej roli zastąpił mjr. Witolda Surę, który obecnie pełni funkcję zastępcy rzecznika prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Do jego działań będzie należeć komunikacja w mediach – zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych. Ppłk Pękala podkreśla, że celem prowadzonej przez niego komunikacji będzie wykreowanie tzw. „efektu odstraszania”, polegającego na wzbudzeniu respektu w potencjalnych przeciwnikach Rzeczypospolitej Polskiej. „Oczywiście osiągnięcie takiego efektu możliwe będzie przy komunikacji strategicznej prowadzonej wspólnie,  w tym samym nurcie, przez inne rodzaje sił zbrojnych oraz dziennikarzy i redaktorów naczelnych poszczególnych mediów. Informacja jest bronią, a uzyskanie efektu odstraszania i niedopuszczenie dzięki temu do agresji zbrojnej jest tańsze niż prowadzenie działań zbrojnych" mówi Pękala.

Oprócz informowania na temat szkoleń i osiągania nowych zdolności w zakresie obronności przez Wojska Obrony Terytorialnej w mediach tradycyjnych, domeną ppłk Pękali będzie informowanie o WOT w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, gdzie w zwięzły sposób będzie przedstawiał zakres działalności tej części sił zbrojnych. Jak mówi, jego zadaniem stanie się również zachęcanie młodych osób do dołączenia w szeregi armii. 

Robert Pękala w 2022 roku został szefem Wydziału Operacji Informacyjnych w Zarządzie Operacyjnym DWOT. Razem ze swoim zespołem monitorował działania dezinformacyjne prowadzone przez nieprzyjazne państwa i organizacje. Analizował również wpływ tych działań na siły zbrojne oraz społeczeństwo. 

W 2019 roku rozpoczął służbę w Dowództwie WOT w Oddziałe Współpracy Cywilno-Wojskowej. Wykonywał zadania skupiające się głównie na współpracy DWOT z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi. 

Był pełnomocnikiem prezydenta miasta Poznania ds. bezpieczeństwa na EURO 2012. Jego zadaniem była wówczas koordynacja szeregu przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej w trakcie meczów rozgrywanych w Poznaniu.

Pełnił służbę w Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Poznaniu, przekształconym w 2002 roku w Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Do jego obowiązków należały planowanie i realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Był wówczas odpowiedzialny również za zadania obronne, konieczne do realizacji przez administrację samorządową w czasie konfliktu zbrojnego. 

W 1994 roku rozpoczął służbę w 17 eskadrze lotniczej w Poznaniu, na stanowisku oficera operacyjnego. Wykonywał także obowiązki szefa sztabu. 

Współpracował również z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Graniczną.

Ponadto współtworzył Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Poznania oraz jeden z pierwszych w Polsce systemów wizyjnego monitoringu miejskiego.

Kierował także – w imieniu prezydenta Poznania – działaniami przeciwpowodziowymi prowadzonymi w mieście w roku 2010. (an)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin