PR banku

dodano: 
11.07.2006
komentarzy: 
0

Monika Jasłowska i Norbert Kilen opisują na łamach Marketingu w Praktyce instrumenty PR, które mogą być wykorzystywane w branży finansowej. Specyfika tego rynku wymaga przede wszystkim stałej ochrony reputacji firmy. W związku z tym PR-owcy powinni koncentrować się na działaniach pozwalających aktywnie budować zaufanie klientów do banku, na co nie zawsze pozwala wykorzystanie reklamy.
Autorzy podkreślają, że istotną rolę w tworzeniu wizerunku silnej i trwałej instytucji odgrywa CSR. Wybór dziedziny zaangażowania społecznego jest decyzją strategiczną, a działania w ramach CSR-u muszą być spójne i konsekwentne. Usprawnienie komunikacji wymaga od instytucji finansowej zidentyfikowania systemu podstawowych wartości firmy. Na ogół ich lista obejmuje 4 - 5 najważniejszych obszarów. Zdefiniowane wartości korporacyjne mogą być zarówno narzędziem zarządzania wewnętrznego (np. określają pożądane postawy pracowników), jak i zewnętrznego (pokazują normy etyczne, którymi kieruje się bank).
Jasłowska i Kilen zwracają uwagę na rolę, jaką odgrywają działania PR w budowaniu zainteresowania danym produktem ze strony dziennikarzy. Medialność produktu pozwala na lepsze dotarcie do potencjalnych klientów, a co za tym idzie na poprawę wyników sprzedaży. W artykule znajdziemy również wyniki badań dotyczących PR-u w instytucjach finansowych.

Źródło:

Marketing w Praktyce, Public relations dla banku, Monika Jasłowska, Norbert Kilen, 01.07.06, s. 17
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin