Rada Etyki Mediów o rankingu Home&Market

dodano: 
17.08.2009
komentarzy: 
0

W odpowiedzi na skargi od Związku Firm Public Relations i agencji Neuron Rada Etyki Mediów wydała opinię, w której podziela wątpliwości ZFPR oraz Rady Etyki PR co do rzetelności rankingu Home&Market.

Poniżej pełna treść listu od REM:
Dotyczy: skargi na „drastyczne złamanie etyki dziennikarskiej” przez redakcję Home & Market w związku z publikacją klienckiego rankingu firm PR.
Rada Etyki Mediów na posiedzeniu 5 sierpnia br. zajęła się zgłoszoną przez Pana sprawą, dochodząc do następujących konkluzji:
1. Rada podziela reprezentowane przez Związek Firm Public Relations i Radę Etyki PR zdanie, że opublikowany na łamach magazynu Home&Market (nr 6, 30 czerwca 2009 r.) kliencki ranking firm PR budzi wątpliwości co do rzetelności autorów zestawienia oraz wiarygodności samego materiału dziennikarskiego. Na podstawie dostępnych materiałów i wyjaśnień, REM nie jest jednak w stanie stwierdzić – jak Pan sugeruje – „drastycznego naruszenia” zasad etyki dziennikarskiej;

2. Zdaniem Rady przedstawione przez redaktor naczelną Home&Market panią Ritę Schultz argumenty nie przyczyniają się do wyjaśnienia sprawy. Nasze szczególne zdziwienie wzbudza fakt powoływania się w odmowie pełnego wyjaśnienia metodologii rankingu na art. 12 Ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) stanowiący, że „Dziennikarz jest zobowiązany: (...) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie”. Zdaniem Rady jest to interpretacja bardzo naciągana, gdyż intencją ustawodawcy w tym przypadku była ochrona źródeł informacji dziennikarskiej, którym mogą grozić sankcje za ujawnianie informacji niekorzystnych dla osób występujących w publikacjach. Zastosowanie przepisu do osób odpowiadających na pytania ankieterów (którzy z kolei powinni pracować na podstawie wiarygodnej i przejrzystej metodologii), jest dużym nieporozumieniem.

3. Także powoływanie się przez red. Ritę Schultz na pkt. 2 art. 15 Ustawy:
„Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:
1. danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeśli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, 2. wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć chronione prawem interesy osób trzecich.”

nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy. Powyższe zapisy służą ochronie tzw. informatorów i stosowanie ich wobec uczestników ankiety sprawia wrażenie braku dobrej woli w dogłębnym wyjaśnieniu całej sprawy, co powinno leżeć w interesie przede wszystkim redakcji Home&Market;

4. REM przypomina, że ranking opublikowany w czerwcowym numerze Home&Market był materiałem prasowym. Zgodnie z art. 12 Prawa prasowego (częściowo przywoływanym także przez Ritę Schultz) przy jego tworzeniu dziennikarz był obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.
W imieniu Rady Etyki Mediów:
Paweł Burdzy

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin