Raport FOB-u: 403 dobre praktyki CSR-owe

dodano: 
02.04.2014
komentarzy: 
0

Rośnie grono polskich firm, które inwestują w CSR. Potwierdza to 12. edycja raportu FOB-u „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który został przestawiony na 5. Targach CSR.

W raporcie FOB-u opisano 403 dobre praktyki oraz 155 praktyk długoletnich. Co znaczące, zwiększyła się (o ponad 100 proc.) liczba firm zgłaszających z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto raport uwzględnia siedem obszarów odpowiedzialnego biznesu: ład organizacyjny (31 praktyk), prawa człowieka (12), praktyki z zakresu pracy (67), środowisko (81), uczciwe praktyki operacyjne (20), konsumenci (22) oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (170). Nie zabrakło również tekstów eksperckich, uwzględniających różne aspekty CSR-u.

Z przedstawionej analizy wynika, że: zwiększyło się znaczenie partnerstwa międzysektorowego i ponadbranżowego w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz częściej uwzględnia się w strategii biznesowej głos nie tylko klientów, ale szerszej grupy interesariuszy - pracowników, dostawców, społeczności lokalnej. Co więcej, CSR stopniowo wkracza do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji raportu reprezentowany jest on przez 47 firm. Jak podkreślają eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu, do wzmocnienia działań CSR w tym sektorze w znacznym stopniu mogły przyczynić się konkursy z dotacjami na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najliczniejszą reprezentację dobrych przykładów znalazło się w obszarze „„zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. 170 inicjatyw dotyczyło m.in.: inwestycji społecznych, wsparcia organizacji pozarządowych, współpracy z uczelniami, działań charytatywno-filantropijnych. Ponadto moda na sport stała się jednym ze sposobów wykazania się społecznie odpowiedzialnym zaangażowaniem. Z kolei temat marnotrawienia żywności zmobilizował firmy do rozwoju współpracy z Bankami Żywności.

„Coraz częściej CSR staje się dla przedsiębiorstw sposobem myślenia i prowadzenia biznesu, w Raporcie pokazujemy najlepsze przejawy odpowiedzialności firm za wpływ, który wywierają na ludzi i środowisko naturalne” - podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W czasie 5. Targów CSR do grona 43 Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączają nowe firmy: Leroy Merlin, BASF oraz Jeronimo Martins Polska, a także firmy, z którymi FOB współpracował już wcześniej: Tesco Polska, Henkel, Bank Zachodni WBK. Partnerem Wspierającym Forum została agencja Garden of Words.

Cały raport dostępny tutaj

PRoto.pl było patronem medialnym wydarzenia.

Fot. FOB

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin