Raport FOB: ruszyła nowa edycja

dodano: 
09.12.2016
komentarzy: 
0

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń działań CSR do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 10 stycznia 2017 roku przez formularz dostępny na stronie przedsięwzięcia przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy CSR realizowane w 2016 roku.

Jak co roku od 15 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, które realizowano w 2016 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych praktyk) przegląd biznesu odpowiedzialnego społecznie – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
To cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. Znajduje się tam też podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej publikowane są także artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.
Poprzednie edycje dostępne na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas nieopublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:
– ład organizacyjny,
– praktyki z zakresu pracy,
– prawa człowieka,
– środowisko,
– uczciwe praktyki operacyjne,
– zagadnienia konsumenckie,
– zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz na stronie Raportu do 10 stycznia 2017 roku.
Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej Marzeny Strzelczak.

15. jubileuszowa edycja Raportu
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazuje się od 15 lat. Tegoroczne wydanie obok zebrania praktyk CSR realizowanych w 2016 roku, podsumuje dotychczasowe edycje publikacji. Zyska również nową odsłonę merytoryczną i graficzną. Ogłoszenie Raportu nastąpi pod koniec marca 2017 roku.

„Wydanie, które ukaże się w marcu będzie już 15. publikacją z cyklu. Zależało nam, by było szczególne. Stąd o opinie pytaliśmy naszych najważniejszych interesariuszy, a więc same firmy, testując w ten sposób nasze pomysły na ewentualne zmiany. Liczymy też mocno, że podtrzymamy dobrą tradycję Raportu - kolejnego rekordu zgłoszeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę firm, które nadeślą swoje praktyki, jak i listę praktyk długoletnich" – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

PRoto.pl jest partonem medialnym inicjatywy.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin