Raport NIK o promocji polskiej kultury: brakuje długofalowych planów

dodano: 
01.07.2011
komentarzy: 
0

Kontrolerzy Naczelnej Izby Kontroli przyjrzeli się działaniom instytucji promujących polską kulturę w roku 2009 i pierwszej połowie roku 2010. Wszystkie skontrolowane jednostki otrzymały ocenę pozytywną, wykryto jednak sporo nieprawidłowości. Głównym problemem jest według NIK brak długoletnich programów, zarówno na szczeblu centralnym jak i poszczególnych organów.

Kontrola dotyczyła przede wszystkim sposobu wydatkowania środków przeznaczanych na promocję kultury polskiej na świecie, monitorowania i oceny podjętych działań, ich efektów oraz tworzenia i realizacji wieloletnich programów promocyjnych. Jak wynika z raportu, właśnie tworzenie tych planów i monitorowanie efektów podjętych działań jest głównym problemem zbadanych instytucji.

Wśród 19 skontrolowanych instytucji znalazły się m.in. cztery ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sportu i Turystyki, osiem Instytutów Polskich, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Według NIK przyczyną niskiej skuteczności działań promocyjnych jest brak „kompleksowego programu, określającego m.in. cele i kierunki działania, a także sposób monitorowania i ewaluacji efektywności realizowanych zadań”. MSZ opracował co prawda dokument „Kierunki promocji Polski do 2015 roku”, jednak nie zyskał on rangi projektu rządowego. Wieloletnich programów działań nie stworzyły Instytuty Polskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Książki oraz Międzynarodowe Centrum Kultury. Kontrolerzy Izby jako nieprawidłowość uznali także niezatwierdzenie programu „Europejski Stadion Kultury” oraz brak strategii działań promujących Polskę jako organizatora EURO 2012.

Mimo tych uwag NIK pozytywnie ocenił bieżącą działalność kontrolowanych instytucji. Jak czytamy w raporcie, Instytuty Polskie zorganizowały w analizowanym okresie 3253 wydarzenia promujące kulturę, MKiDN, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowy Instytut Audiowizualny współpracowały natomiast przy tworzeniu programu kulturalnego polskiej prezydencji.

Nie znaleziono także zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków na promocję polskiej kultury. Jak policzył NIK, w latach 2009 – 2010 na ten cel przeznaczono ogółem ponad 584 mln złotych, a budżet promocyjny wzrósł w 2010 roku o 3,7 proc. (ks)

Pełny tekst raportu

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin