.

 

„Sama Wybierz Samorząd” – Fundacja SPS z kolejną kampanią profrekwencyjną

dodano: 
27.03.2024
komentarzy: 
0

W marcu 2024 roku Fundacja SPS rozpoczęła kolejną kampanię profrekwencyjną, tym razem zachęcającą kobiety do udziału w wyborach samorządowych. Te odbędą się już 7 kwietnia.

W akcję pod hasłem „Sama Wybierz Samorząd” zaangażowane są znane, wpływowe kobiety, które głoszą przekaz „idź na wybory samorządowe i wybierz kandydatkę(-a), która(-y) będzie pracować na rzecz realizacji ważnych dla Ciebie spraw”. Fundacja SPS chce unaocznić kobietom, że każdy świadomie oddany głos w wyborach samorządowych ma ogromne znaczenie, bo dotyczy losów spraw mających wpływ na ich codzienność. Co więcej, fundacja podkreśla, że im więcej kobiet zagłosuje w tych wyborach, tym bardziej lokalne władze będą liczyć się z ich potrzebami.

Kampania „Sama Wybierz Samorząd” toczy się przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie promowana jest przez osoby znane, m.in. gwiazdy i influencerów. Ponadto w największych miastach Polski rozmieszczono kampanijne plakaty i ulotki, a spoty wyświetlane są w kinach studyjnych.

Kampania „Sama Wybierz Samorząd” jest kontynuacją działań Fundacji SPS na rzecz promowania wśród kobiet udziału w wyborach – jesienią 2023 roku, przed wyborami parlamentarnymi, organizacja zorganizowała głośną akcję profrekwencyjną „Wspieram Sukces Kobiet”. Przy okazji tamtej kampanii fundacja przeprowadziła badanie na temat tego, jakie sprawy w ujęciu krajowym są dla kobiet najważniejsze. Teraz przyjrzano się priorytetowym z punktu widzenia kobiet obszarom, które wymagają poprawy na poziomie lokalnym.

Sondaż, przeprowadzony przez Fundację SPS w ramach przygotowań do kampanii, pokazuje, że dla kobiet kluczowe są: polityka mieszkaniowa, zdrowie psychiczne i działania na rzecz budowania wspólnoty. Poziom tych obszarów oceniono bowiem najgorzej w internetowym badaniu, w którym udział wzięło ponad 10 tys. kobiet z całej Polski, a ankietę przygotowała i opracowała wspierająca fundację Magda Dziewguć.

Wyniki ankiety dostarczają także informacji na temat problemów, które ograniczają możliwości rozwoju kobiet. Okazuje się, że ponad połowa respondentów zwraca uwagę na brak miejsc w żłobkach i przedszkolach. 40 proc. badanych wskazuje z kolei na brak ofert pracy i programów rozwoju kompetencji jako czynniki ograniczające kobiety w rozwoju zawodowym. Istotnym problemem, sygnalizowanym przez ankietowane, jest również brak programów wsparcia dla kobiet, które chciałyby prowadzić własny biznes. Co więcej, wśród istotnych dla kobiet tematów są też sprawy związane ze zmianami klimatycznymi i prawami kobiet.

Organizatorzy kampanii przywołują także raport IQS[1], przygotowany na zlecenie agencji Pacyfika, pt. „Sześć tropów strategicznych. Wnioski z badań ilościowych z 6 swingujących województw”. Badanie to pokazało, że dla kobiet kluczowe są przede wszystkim: polityka prorodzinna, wsparcie obywateli, szczególnie tych najsłabszych, sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem i bezpieczeństwo.

Za realizację większości z tych kwestii odpowiadają władze samorządowe, m.in. rady gmin, powiatów czy sejmiki wojewódzkie – podkreśla Fundacja SPS. Organizacja w kampanii podaje konkretne przykłady kompetencji poszczególnych organów. Jak zaznaczono w komunikacie, w przypadku gmin są to m.in. możliwość negocjacji z deweloperami odnośnie do dodatkowej infrastruktury potrzebnej mieszkańcom, wykonanie modernizacji wodociągów lub sortowni odpadów, zadbanie o wystarczającą liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz alternatywne rozwiązania wspomagające powrót kobiet do aktywności zawodowej, udostępnienie taniego transportu publicznego, zapewnienie najstarszym mieszkańcom (i ich rodzinom) pomocy opiekuńczej, wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

„Najsilniejszym szczeblem samorządu polskiego jest gmina. W samorządowej puli wydatków, to gminy mają największy udział, w 2021 roku było to 48 proc., a razem z miastami na prawach powiatu, aż 82 proc., i – adekwatnie do tego – mają najwięcej kompetencji” – mówi dr hab. Marta Lackowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. „Do zadań powiatów, które w 2021 roku odpowiadały za 11 proc. wydatków samorządowych w Polsce, należą m.in. takie zadania jak prowadzenie powiatowych urzędów pracy, ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych czy dbanie o stan dróg powiatowych. Ponadto jest to też zapewnienie opieki społecznej, np. prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie (tzw. PCPR), wydawanie pozwoleń na budowę i ochrona konsumentów. Z kolei samorządy wojewódzkie, które w 2021 roku odpowiadały za niespełna 7 proc. wydatków samorządowych w Polsce, są odpowiedzialne m.in. za dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych” – dodaje.

„Udział kobiet w wyborach jest kluczowy nie tylko z perspektywy równości płci, ale również ze względu na wpływ, jaki ich głosy mają na kształtowanie polityki, tak lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Jak pokazują dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, to właśnie mobilizacja kobiet, szczególnie młodych, znacząco wpłynęła na ostateczny wynik wyborów 15 października 2023 roku. Ich zaangażowanie i aktywność mogą też znacząco zmieniać lokalne sceny polityczne” – mówi dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS. „W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych można mieć nadzieję, że ten trend aktywności się utrzyma, co może mieć znaczący wpływ na programy wyborcze partii, ich wyniki w wyborach, oraz realizację konkretnych polityk, szczególnie w obszarach ważnych dla kobiet, takich jak mieszkalnictwo, zdrowie psychiczne czy edukacja” – dodaje. Jak przyznaje, podkreślanie zaangażowania kobiet w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk jest „nie tylko sprawą zdrowej demokracji, ale także strategicznym wyzwaniem dla stronnictw politycznych”.

Fundacja przypomina także o narzędziach, które pomagają zapoznać się z profilami kandydatek i kandydatów startujących w wyborach samorządowych i dokonać świadomego wyboru, takich jak serwis MamPrawoWiedzieć.pl.

Organizacja zachęca także do przyłączenia się do kampanii – plakaty oraz grafiki w formatach dostosowanych do mediów społecznościowych udostępniono do pobrania na stronie. (mb)

 

[1] Raport IQS na zlecenie agencji Pacyfika „SZEŚĆ TROPÓW STRATEGICZNYCHWnioski z badań ilościowych z 6 swingujących województw”, badanie zrealizowane w ostatnim tygodniu lutego 2024 r. na reprezentatywnej próbie 2400 osób
z sześciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin