.

 

Spółki niechętnie ujawniają dane pozafinansowe

dodano: 
26.11.2012
komentarzy: 
0

Jak wynika z projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand, prawie 73 proc. spółek giełdowych nie publikuje żadnych informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a 77 proc. emitentów nie informuje rynku na temat odpowiedzialności społecznej. Chętnie natomiast raportują w kwestiach ładu korporacyjnego – robi tak aż 98,8 proc. polskich spółek.

„Celem projektu jest podniesienie transparentności spółek giełdowych notowanych na GPW. To edukacyjne przedsięwzięcie ma za zadanie przygotować emitentów oraz podmioty finansowe na możliwe zmiany legislacyjne oraz nadchodzące trendy rynkowe w zakresie raportowania danych pozafinansowych” – tłumaczy Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Biorąc pod uwagę wartości maksymalne najlepiej z ujawnianiem danych ESG radzą sobie – zgodnie z informacjami przedstawionymi przez portal Bankier.pl –  spółki zagraniczne. Jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy średnie arytmetyczne ocen i mediany, najlepiej wypadają polskie spółki należące do kategorii indeksów WIG20 i mWIG40. Na rynku głównym prym wiedzie sektor energetyczny (Energy), w którym 77,8 proc. spółek publikuje informacje związane z ochroną środowiska, kolejne 77,8 proc. publikuje informacje dotyczące własnej odpowiedzialności społecznej, a wszystkie spółki publikują dane potrzebne do wykonania analizy zagadnień ładu korporacyjnego.

Poza tymi optymistycznymi wyjątkami, ogólna sytuacja nie wygląda jednak dobrze. Spośród zbadanych 831 spółek aż 606 nie publikuje żadnej informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, „co może przyczynić się do obniżenia ich wartości w oczach inwestorów” – czytamy w serwisie. Tymczasem zdaniem Piotra Kaźmierkiewicza, analityka CDM Pekao S.A., spółki raportujące istotne dane w obszarze środowiskowym, cechowały najlepsze parametry finansowe na przestrzeni ostatnich trzech lat.

W badaniu GES Risk Rating najwięcej pozytywnych ocen spółki otrzymały za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego. Polski indeks „WIG 20” uplasował się na pozycji 15 z wynikiem 49 proc. Jednym z elementów projektu były też spotkania z przedstawicielami spółek, którzy są odpowiedzialni za relacje inwestorskie. „Część spółek, które wzięły udział w badaniu, pomimo braku zainteresowania samych inwestorów, raportuje dane pozafinansowe, aby edukować analityków, a w ten sposób budować swoją lepszą pozycję rynkową. Jednak aby dane ESG rzeczywiście były dostrzegane jako cenotwórcze przez inwestorów, spółki powinny przede wszystkim zarządzać nimi w sposób strategiczny, wzmacniając działaniami na poziomie operacyjnym oraz dobrą komunikacją wspartą nowymi rozwiązaniami narzędziowymi. Takie podejście może skutkować lepszą pozycją rynkową” – informuje Bankier.pl. A Kaźmierski komentuje: „W tak zmiennych warunkach rynkowych, spółki ujawniające istotne dane pozafinansowe pozytywnie wyróżniały się zarówno na tle pozostałych spółek z sektora, jak i całego rynku”. Analityk podkreśla także, że takie spółki za rozszerzony dialog z interesariuszami są nagradzane przez uczestników rynku kapitałowego większym zaufaniem, które przekłada się na ograniczone wahania kursów akcji tychże podmiotów. (es)

Źródło:

Bankier.pl, Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe?, 15.11.2012
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin