.

Z jakimi barierami mierzą się kobiety w branży PR?

dodano: 
08.03.2021
komentarzy: 
0

Jaka jest sytuacja kobiet w branży public relations w Polsce – to sprawdzono w badaniu przeprowadzonym przez Związek Firm Public Relations we współpracy z firmą OpinionWay. Celem badania było zidentyfikowanie problemów i barier, jakie napotykają kobiety pracujące w branży PR.

Czytaj też: Kobiety powinny uczyć się od mężczyzn głośnego mówienia o sobie dobrze

Okazuje się, że w Polsce zarządy z przewagą kobiet stanowią 12 proc., czyli dwukrotnie więcej w porównaniu do wyników opublikowanych w raporcie „Global Women in PR – Annual Index 2020”. Zarządy złożone tylko z kobiet to 3 proc. W 15 proc. przypadków zarządy polskich firm PR są wyłącznie męskie, a w 43 proc. mężczyźni stanowią większość. W 41 proc. firm w zarządach panuje równowaga kobiet i mężczyzn.

Najczęściej wskazywaną (82 proc.) barierą, która utrudnia kobietom w Polsce awans w branży PR, jest opieka nad dziećmi i bliskimi. 54 proc. badanych wskazało, że opieka nad dziećmi w gospodarstwie domowym jest po stronie kobiet, z kolei 33 proc. dzieli opiekę z partnerem. Według 52 proc. ankietowanych konieczność opieki nad dziećmi ma negatywny wpływ na rozwój kariery, a 62 proc. (czyli dwukrotnie więcej niż w badaniu światowym) wskazało, że ze względu na opiekę nad kimś bliskim musiało pracować dłużej. 15 proc. z powodu opieki nad dzieckiem straciło szansę na awans, a 12 proc. czuło się wykluczonych z zespołu.

Często wskazywaną przeszkodą (73 proc.) był także brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na wyższych stanowiskach, a na trzecim miejscu (62 proc.) pojawił się brak przejrzystości w procesie rekrutacji i awansowaniu. Według 59 proc. badanych problemem jest brak elastycznej czy przyjaznej rodzinie polityki w firmie, a 57 proc. wskazało, że kobiety są zwykle mniej aktywne w ubieganiu się o awans.

31 proc. badanych wskazało, że istnieją różnice w wynagrodzeniach na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla na korzyść mężczyzn. Okazuje się, że tylko 5 proc. pracodawców (na świecie 14 proc.) ujawnia różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn w swoich firmach.

64 proc. badanych zgadza się, że należy zrobić więcej, by zapewnić kobietom z branży PR większą obecność w zarządach. 62 proc. jest zdania, że udział kobiet w zarządach zwiększa kreatywność firmy, a 55 proc. – że pomaga zwiększyć produktywność.

Według 52 proc. dzięki obecności kobiet w zarządach łatwiej ulepszać praktyki pracy w PR, taki sam odsetek uważa, że obecność kobiet w zarządach usuwa bariery w awansowaniu innych kobiet.

Pozytywnie na obecność kobiet w zarządach mogą wpłynąć: elastyczny sposób pracy, dostrzeżenie przez zarządzających nierówności na tle płci, programy mentorskie, dzielony urlop rodzicielski, placówki opieki nad dziećmi w miejscu pracy czy więcej wzorców kobiecych na wysokich stanowiskach.

„W wymiarze praktycznym polski rynek PR wypada naprawdę nieźle, ponieważ zarządy składające się w większości z mężczyzn stanowią u nas 43 proc., a na świecie aż 63 proc. Jednocześnie zarządy kobiece to w Polsce 12 proc., a na świecie połowa mniej. W wymiarze regulacyjnym mamy już jednak trochę do nadrobienia: obowiązywanie firmowych zasad dotyczących równości płci deklaruje w Polsce 38 proc. badanych, a na świecie 52 proc. Obowiązki opiekuńcze wszędzie postrzegane są jako główna bariera utrudniająca awans. To dla nas jasne wskazanie, w jakim obszarze potrzeba szukać rozwiązań” – komentuje Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR.

Pełny raport dostępny na stronie

O badaniu:

Badanie „Kobiety w PR” przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2021 roku wśród pracowników branży PR, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zebrano 167 odpowiedzi. Wykorzystano kwestionariusz przygotowany przez firmę Opinium na zlecenie Global Women in PR (GWPR). Badanie GWPR zrealizowano w roku 2020 na próbie 378 specjalistów z branży PR z całego świata (z pominięciem Polski) i to badanie stanowi punkt odniesienia dla lokalnych, polskich wyników.

(mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin