.

Trwa nabór do pierwszej edycji konkursu dla pracodawców wspierających różnorodność

dodano: 
21.09.2022
komentarzy: 
0

Po raz pierwszy w Polsce przyznane zostaną Nagrody Karty Różnorodności, wyróżniające pracodawców najlepiej działających w obszarze różnorodności, równości i włączania. Organizatorem konkursu jest polska Karta Różnorodności – inicjatywa zrzeszająca 281 pracodawców, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności to inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej, w ramach której pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

„Idea Nagrody Karty Różnorodności narodziła się przy okazji obchodów jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce (...). Chcemy wyróżnić tych pracodawców, którzy realizują efektywne i widoczne działania na rzecz budowania spójności i równości społecznej w Polsce” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda Karty Różnorodności ma na celu wyróżnienie inicjatyw pracodawców z zakresu DEI, czyli diversity, equity, inclusion (z ang. różnorodność, równość, włączanie).

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach: DEI w biznesie, DEI w sektorze pozabiznesowym oraz DEI w samorządach. W kategorii DEI w biznesie zostana wybrani laureaci w obszarach: partnerstwo (za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością), aktywizm korporacyjny (za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie), zarządzanie kryzysem uchodźczym (za działania na rzecz włączenia społecznego migrantów_ek), wolontariat pracowniczy (za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością), nowatorskie podejście (za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością).

Działania, które można zgłaszać do nagrody, to m.in. inicjatywy  na rzecz wybranych grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, np. plan równości płci, polityka antydyskryminacyjna.

Inicjatywy z obszaru DEI w miejscu pracy będą oceniane przez specjalnie powołane jury, w którego skład wchodzą ekspertki i eksperci ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Aby zgłosić inicjatywę do nagrody, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy mogą zgłaszać swoje działania w tych obszarach do 16 października 2022. Udział jest bezpłatny.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 grudnia 2022 roku podczas gali zakończenia obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Warszawie.

PRoto.pl jest patronem konkursu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin