.

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2016. Podsumowanie

dodano: 
07.11.2016
komentarzy: 
0

W ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku odbył się się cykl konferencji, których tematem był odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój. W wydarzeniu wzięło udział 28 doświadczonych ekspertów, zarejestrowało się zaś prawie 400 uczestników.

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie tematu z trzech stron: globalnych wyzwań, krajowej praktyki oraz perspektywy firm.

Robert Bachorski, kierownik komunikacji zewnętrznej SITECH, Magdalena Sobiak, Social Fund, CSR & Diversity Leader IBM, Agnieszka Salach, starszy specjalista ds. PR KRUK, Tomasz Ślęzak, wiceprezes Zarządu Work Service

PERSPEKTYWA GLOBALNA

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

25 października w Warszawie Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, przedstawił globalne wyzwania i przyjęte w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030. Jednym z omawianych przez niego przykładów były działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, które obecnie stanowią zaledwie 3 proc. powierzchni ziemi, a odpowiadają za 60-80 proc. zużycia energii oraz za 75 proc. emisji związków węgla.

Od lewej: Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo, Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW, Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

PERSPEKTYWA KRAJOWA

Raportowanie niefinansowe w Polsce 2006-2016

Podczas TOB2016 eksperci CSRinfo przedstawili wyniki analizy „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016” (300 raportów z polskiego rynku). W badaniu znajdziemy odpowiedzi na pytania: jakie firmy i z jakich branż raportują?, jakie firmy wydały do tej pory najwięcej raportów?, jakie standardy są wykorzystywane najczęściej?

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW, Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Od stycznia 2017 r. obowiązek raportowania informacji niefinansowych obejmie około 300 największych firm w Polsce. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie prawie tyle raportów, ile w ciągu ostatnich 10 lat łącznie.

Z analizy raportów z ostatnich 10 lat wynika, że na polskim rynku wiele firm konsekwentnie wydaje raporty niefinansowe (CSR, społeczne, zrównoważonego rozwoju, zintegrowane). Okazuje się jednak, że trzeba popracować nad ich komunikacją oraz dotarciem do odbiorców szczególnie zainteresowanych działalnością danej firmy. Tej kwestii poświęcona była rozmowa „Raport i… co dalej? Komunikacja, wiarygodność i użyteczność raportów niefinansowych". W Warszawie wzięli w niej udział: Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów z Giełdy Papierów Wartościowych, Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan oraz Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo. W Katowicach byli to: Anita Buczkowska, ekspertka ds. komunikacji, ING Bank Śląski, Katarzyna Fraś, kierownik zespołu komunikacji wewnętrznej i CSR, Tauron, Magdalena Kuśmierz, specjalistka ds. odpowiedzialności biznesu, ArcelorMittal Poland, Monika Pachniak-Radzińska, dyrektor rozwoju biznesu, DB Schenker i Ewa Zamościńska, menedżer projektów CSRinfo. W Gdańsku w rozmowie udział wzięli: Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Zachodni WBK, Jowita Twardowska, doradca dyrektora ds. społecznych i CSR, Grupa LOTOS. Rozmowę ekspertów w Gdańsku prowadziła Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo.

Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo

PERSPEKTYWA FIRMY

W tym bloku prelegenci i paneliści prezentowali szereg praktyk, opowiadali m.in., jak zarządzać ryzykami zrównoważonego rozwoju czy jak komunikować skutecznie strategię i następnie ją raportować. W panelu „Wyzwania rynku pracy a CSR - perspektywa oczekiwań członków Zarządu, priorytetów HR i działów komunikacji", który odbył się we Wrocławiu, wzięli udział Tomasz Ślęzak, wiceprezes zarządu Work Service, Magdalena Sobiak, Social Fund, CSR & Diversity Leader IBM, Agnieszka Salach, starszy specjalista ds. PR KRUK oraz Robert Bachorski, kierownik komunikacji zewnętrznej SITECH.

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW, Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Prelegenci:

Monika Kulik, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Orange Polska - Skuteczna komunikacja strategii CSR - case study Orange Polska

Prof. Janusz Igras, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY i dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach - Centrum Kompetencji PUŁAWY - think tank łączący różnych interesariuszy

Tomasz Gasiński, dyrektor Biura Zarządzania Systemami i Projektami, LOTOS Petrobaltic - Zarządzanie ryzykami zrównoważonego rozwoju

Marta Szymborska, kierownik ds. PR i CSR, Grupa Raben - Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu - ewolucja a nie rewolucja. Case study Grupy Raben

Monika Pawłowska, koordynator projektów CSR, Grupa Allegro - Zaangażowanie społeczne Grupy Allegro

Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska - Kropka nad i czyli raportowanie CSR. Jak skutecznie raportować i komunikować? - case Kompanii Piwowarskiej

Anita Buczkowska, ekspertka ds. komunikacji, ING Bank Śląski - Ewolucja podejścia do CSR - ING Bank Śląski

Monika Pachniak - Radzińska, dyrektor rozwoju biznesu, DB Schenker - Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem i rozwojem zrównoważonym

Magdalena Kuśmierz, specjalistka ds. odpowiedzialności biznesu, ArcelorMittal Poland - Miejsce pracy i zaangażowanie pracowników w strategii firmy

Katarzyna Fraś, kierownik zespołu komunikacji wewnętrznej i CSR, Tauron - Dialog z otoczeniem w praktyce

Dominika Kotuła-Gibas, HR & Administration Manager, Blue Media - Budowanie marki pracodawcy - wyzwania i rozwiązania

Anna Nojszewska, dyrektor ds. komunikacji Volvo Polska - Dwie perspektywy wolontariatu pracowniczego - zaangażowanie pracowników w projekty społeczne.

Agnieszka Salach, starszy specjalista ds. PR KRUK - Projekty edukacyjne wspierające klientów

Robert Bachorski, kierownik komunikacji zewnętrznej SITECH - Praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu firmy SITECH

Agnieszka Kępa oraz Małgorzata Cieślak z Urzędu Miasta Poznania - Czy Poznań dostrzega CSR? - przykłady działań promujących lokalny wolontariat pracowniczy

Anna Olejnik z Urzędu Miasta Katowice - Współpraca z biznesem i jakość życia w Katowicach

Katarzyna Drozd-Wiśniewska z Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańsk 2030 Plus  - jak zbudować dobrą strategię rozwoju odpowiadającą na wyzwania społeczne i gospodarcze?

Od lewej: Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo, Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW, Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Prezentacje z wydarzeń oraz wyniki badania „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016” dostępne tutaj.

Kolejny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu zaplanowano na 23.10 – 27.10.2017.

PRoto.pl było patronem medialnym wydarzenia.

(ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin