.

Trzy polskie uczelnie zakładają Akademię Klimatu

dodano: 
10.02.2022
komentarzy: 
0

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski zawarły porozumienie, którego głównym celem jest utworzenie Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – informuje rp.pl.

Czytamy, że dzięki połączeniu trzech instytucji naukowych, z różnych perspektyw badawczych – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – konsorcjum studiów podyplomowych zyska interdyscyplinarny charakter. Akademia może liczyć także na wsparcie sektora bankowego i biznesowego. W działania zaangażuje się Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Biznes dla Klimatu i Edukacji Klimatycznej.

Źródło podaje, że oferta studiów jest skierowana do profesjonalistów, którzy „chcą zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu”. Program nauczania został skonstruowany w taki sposób, aby był merytorycznym źródłem wiedzy dla pracowników administracji publicznej, przedstawicieli biznesu i firm produkcyjnych oraz usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Słuchacz MAK zdobędzie „kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę, wypracuje szerszą perspektywę oraz połączy wszechstronne spojrzenie z branżowym profesjonalizmem”. Proponowany model kształcenia ma też pomóc w nawiązywaniu międzysektorowych kontaktów. Ważnym aspektem studiów będzie praca dyplomowa – akcent ma być w niej położony na praktykę. Co więcej, może ona powstawać w kilkuosobowych grupach – dowiadujemy się.

Źródło dodaje, że zajęcia w ramach studiów podyplomowych będą prowadzone przez wszystkie uczelnie, które podpisały porozumienie. Wspólnie wybiorą one wykładowców, specjalistów oraz praktyków. (as)

Źródło:

klimat.rp.pl, Powstaje Akademia Klimatu. Uczelnie zawierają porozumienie, Mateusz Pawlak, 07.02.2022
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin