.

 

Urząd Transportu Kolejowego wybrał agencje do kampanii o bezpieczeństwie

dodano: 
27.09.2021
komentarzy: 
0

Urząd Transportu Kolejowego rozstrzygnął przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm Media Group i Partner of Promotion.

Projekt obejmuje kampanię edukacyjno-promocyjną w środkach masowego przekazu, takich jak radio, internet i media społecznościowe, skoncentrowaną na roli i zadaniach wybranych zawodów kolejowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, cykle konferencji i warsztatów poświęcone zagadnieniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (skierowanych w szczególności do przedstawicieli rynku kolejowego reprezentujących pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego).

Celem działań ma być „promocja transportu kolejowego w kontekście konieczności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim jego użytkownikom jako niezbędnego elementu rozwoju infrastruktury kolejowej”. Działania mają mieć zatem charakter edukacyjny i upowszechniać dobre praktyki oraz wymianę doświadczeń z podmiotami rynku kolejowego. Kampania ma także na celu budowanie świadomości młodych ludzi przez „przygotowanie odpowiedniego przekazu dotyczącego znaczenia kolei oraz funkcji zawodów kolejowych, istotnych z punktu zapewnienia bezpieczeństwa”.

Wybrane firmy mają zająć się opracowaniem koncepcji i przygotowaniem kampanii medialnej, uwzględniającej przekazane przez UTK spoty reklamowe i odcinki filmu edukacyjno-informacyjnego oraz wybrane narzędzia komunikacyjne:  działania w radiu, w internecie i mediach społecznościowych, strategię i plan realizacji kampanii banerowej, strategię i plan realizacji działań public relations, a także produkcję materiałów niezbędnych do realizacji działań w ramach kampanii medialnej (m.in. spotów, materiałów do działań w social mediach).

Z ramienia Partner of Promotion działania w ramach projektu nadzoruje Anna Hahn-Leśniewska, wiceprezes agencji. Projekt ma być realizowany do końca grudnia 2021 roku. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin