Wiemy już, kto najlepiej raportuje

dodano: 
02.12.2011
komentarzy: 
0

1 grudnia wręczono nagrody w 5. edycji konkursu „Raporty Społeczne”, w którym nagradzane są najlepsze raporty firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Główną nagrodę w konkursie zdobył Polski Koncern Naftowy ORLEN, nagrodę Ministerstwa Gospodarki otrzymała firma Cemex Polska, za najlepszy debiut uznano raport firmy GlaxoSmithKlinePharmaceuticals. Wyróżnienie specjalne otrzymała Telekomunikacja Polska, a internauci nagrodzili Kompanię Piwowarską.

ZWYCIĘZCY

  • Nagroda Główna: Polski Koncern NaftowyORLEN S.A., raport „Odpowiedzialny Rozwój”

Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: wytrwałość i zachowanie ciągłości raportowania, utrzymanie wysokiego poziomu raportowania w oparciu o standard.

  • Nagroda Ministerstwa Gospodarki: Cemex Polska Sp. z o.o., „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2010”

Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: wyważenie, umiejętne przedstawienie systemów zarządzania, czytelne przedstawienie specyfiki sektora w odniesieniu do wyzwań CSR.

  • Najlepszy debiut: GlaxoSmithKlinePharmaceuticals S.A., „Raport Społeczny GlaxoSmithKlinePharmaceuticals”

Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: bardzo dobre przygotowanie pierwszego raportu w historii firmy, wyważenie i krytyczna analiza tematów, logika raportu oparta na oczekiwaniach interesariuszy, weryfikacja raportu.

  • Wyróżnienie specjalne:Telekomunikacja Polska S.A., „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy TP”

Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: uwzględnienie głosów wielu grup interesariuszy, całościowe przedstawienie procesu dialogu z interesariuszami opartego na standardzie AA1000, weryfikacja raportu.

  • Nagroda internautów: Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej”. W głosowaniu wzięło udział 625 internautów.

Zwycięzców konkursu ogłoszono podczas Gali Finałowej Konkursu „Raporty Społeczne 2011”, która odbyła się w Centrum Zielna w Warszawie. Podczas Gali dyskutowano na temat stanu raportowania społecznego na rynku polskim z perspektywy 5 lat istnienia konkursu, znaczenia raportowania danych pozafinansowych oraz przyszłości raportowania na przykładzie wytycznych Global Reporting Initiative.

Konkursu „Raporty Społeczne”, organizowanego przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC ma zwrócić uwagę na znaczenie raportowania społecznego, wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie oraz nagrodzenie raportów podejmujących kwestie związane z zaangażowaniem społecznym, środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem. Zgłoszone do konkursu raporty zostały ocenione przez niezależne jury według kryteriów zaufania, kompletności i komunikacji.

Wszystkie raporty oraz więcej informacji o konkursie znajdują się na stronie www.raportyspoleczne.pl. Bieżące wiadomości na temat raportowania społecznego dostępne są na stronie www.facebook.com/Raportyspoleczne.

PRoto.pl objęło konkurs patronatem medialnym.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin