Wolontariat pracowniczy: dobry dla wszystkich?

dodano: 
06.02.2014
komentarzy: 
0

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z elementów, które wpływają na relacje między pracownikami. Czy wolontariat pracowniczy jest dobrym rozwiązaniem dla każdej firmy? W magazynie Personel+Zarządzanie możemy przeczytać, co na ten temat sądzą osoby odpowiedzialne za komunikację w firmie.

Daria Murawska, starszy specjalista ds. odpowiedzialności biznesu, uważa wolontariat pracowniczy za ciekawy obszar zaangażowania firmy. Jednocześnie przyznaje, że są to działania, które wymagają dużego zaangażowania. „Korzystniej jest, aby była osoba, która będzie koordynowała realizację programu - służyła wsparciem wolontariuszom i odpowiadała za kwestie formalne związane z realizacją projektów” – dodaje. Warto też wybrać formułę, która najlepiej odpowiada celom społecznym firmy, jej strukturze i możliwościom, również finansowym. Jakie korzyści przynosi tego typu program? „Wolontariat pracowniczy jest dzia­łaniem win-win-win, gdzie każda z zaangażowa­nych stron wygrywa, zarówno firma, jej pracowni­cy, jak i organizacje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy.”

Wojciech Moliński, wiceprezes ds. personalnych w Kompanii Piwowarskiej, uważa, że wolontariat można wprowadzić w każdej firmie. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednia organizacja. Jak czytamy, istotnym elementem będzie współpraca z cieszącymi się społecznym zaufaniem i wiarygodnymi partnerami społecznymi, czyli organizacjami pozarządowymi i instytu­cjami pożytku publicznego. Moliński zaznacza, że korzyści z wprowadzenia wolontariatu są nie do przecenienia. „W firmie powsta­je kapitał społeczny, a idea wolontariatu rozszerza się na coraz większe grono zatrudnionych, a także interesariuszy firmy. Dzięki zintegrowanemu progra­mowi wolontariatu udaje się również pozyskać lub zatrzymać w firmie wartościowych pracowników, a w innych można odkryć cechy nieformalnych lide­rów.”

Izabela Dyakowska, prezes Instytutu Wolontariatu Pracowniczego, dodaje, że wolontariat pracowniczy rozwija u pracowników miękkie kompetencje. „W takiej organizacji pracownik rozwija się, jego zaangażowanie procentuje, jest skuteczny, twórczy, podchodzi z optymizmem i jest chętny do wyjścia poza strefę komfortu, by dać siebie innym.”

Zdarza się jednak, że wolontariat pracowniczy zamiast zysków, przynosi więcej strat. Ewa Wojsławowicz, menadżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podkreśla, że firma powinna dobrze przygotować się do tego typu działań. W przypadku działań nieprzemyślanych może stracić zaufanie pracownika. (mw)

Źródło:

Personel+Zarządzanie, Wolontariat pracowniczy, Daria Murawska, Wojciech Moliński, 1.02.2014
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin