Wzorcownia

dodano: 
18.10.2006
komentarzy: 
0

Liga Odpowiedzialnego Biznesu zamierza wspierać i inspirować młodych ludzi, by stali się ambasadorami odpowiedzialnych postaw i przedsiębiorczych zachowań. W tym celu stworzono „Wzorcownię” – roczny Program Rozwoju Liderów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
W programie przewidziane są spotkania, warsztaty i szkolenia, jak również realizacja samodzielnego projektu. Młodzi „liderzy zmian” będą mogli rozwinąć umiejętności organizacyjne, menedżerskie i przywódcze. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to sieć organizacji studenckich z całej Polski, które przygotowują i realizują projekty promujące odpowiedzialny biznes w środowisku akademickim, samorządowym, biznesowym i społecznym. W swojej działalności Liga dociera do osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych w 5 obszarach – zarządzanie, miejsce pracy i pracownicy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Inicjatorem LOB-u jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (jk)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin