Zarządzanie wiedzą – bez tego nie ma odpowiedzialnego biznesu

dodano: 
07.08.2012
komentarzy: 
0

Najważniejszym zasobem biznesu są ludzie – ich wiedza, umiejętności i doświadczenie. Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje, jak właściwie i skutecznie nimi zarządzać. Niewiele firm realizuje ten proces w sposób strategiczny i usystematyzowany.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło ankietę wśród przedstawicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, deklarujących stosowanie zasad CSR w swojej strategii, nt. tego, w jaki sposób zarządzają wiedzą w kontekście CSR. Wyniki ankiety pokazują, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują (w ogóle lub niedostatecznie) wszystkich dostępnych zasobów i narzędzi zarządzania wiedzą nt. CSR. Te zaś narzędzia, które stosują, najczęściej nie podlegają sprawdzeniu pod kątem ich efektywności. Większość firm nie weryfikuje ani nie ewaluuje w żaden sposób wiedzy pracowników nt. CSR. Ponadto zarządy firm w minimalnym stopniu zaangażowane są w proces zarządzania wiedzą nt. CSR w organizacji. Tymczasem, jak czytamy w dokumencie, „realizacja strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju ma szansę powodzenia wtedy, gdy ma poparcie zarządu i osób na stanowiskach kierowniczych oraz znajduje powszechną akceptację wśród pracowników firmy”. Z badania dowiadujemy się także, że prawie połowa ankietowanych firm wykorzystuje naukę poprzez doświadczenie (udział w konkretnych projektach) jako element edukowania pracowników nt. CSR, a więc nie ogranicza się jedynie do kształcenia przy pomocy „zasobów twardych”.

Według autorów publikacji istnieje ogromne pole do rozwoju tej dziedziny. Sama publikacja ma przybliżać odpowiednie metody i wskazywać dobre praktyki. Podstawowym elementem zarządzania wiedzą w kontekście CSR jest jej gromadzenie za pomocą różnych narzędzi – zarówno tych tradycyjnych (zestawy materiałów i publikacji), a także wirtualnych (platformy internetowe, blogi, intranet). Bardziej zaawansowanym etapem jest wyodrębnianie wiedzy „ukrytej” w doświadczeniach i potencjale intelektualnym pracowników. Dzieje się to za pomocą procesów takich, jak: interaktywna współpraca między pracownikami np. w formie platformy wymiany doświadczeń czy realizacji wspólnych projektów, w tym projektów wolontariatu pracowniczego. Ważną rolę odgrywa też proces raportowania (w ramach raportów społecznych, stosowania wytycznych GRI czy sprawozdań Global Compact), który pozwala wydobyć i uporządkować wiedzę znajdującą się wewnątrz firmy. (es)

 

Publikację w formacie PDF można pobrać ze strony.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin