ZFPR podnosi wymagania wobec agencji członkowskich

dodano: 
15.10.2018
komentarzy: 
1

28 września 2018 roku w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations. Podczas spotkania przegłosowano zmiany w statucie organizacji dotyczące minimalnych wymagań wobec agencji członkowskich.

Zgodnie z nowymi ustaleniami członkiem ZFPR może być tylko agencja, która:
- uzyskała w poprzednim roku przychód ze sprzedaży usług w wysokości min. 1 mln zł lub zysk ze sprzedaży brutto (fee) w kwocie min. 500 tys. zł
- nie zalega z opłacaniem podatku dochodowego CIT i składek na ubezpieczenie społeczne
- wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego
- wdrożyła system rejestracji czasu pracy konsultantów poświęconego na obsługę poszczególnych klientów (time sheet)
- ustanowiła stawki godzinowe, które określają wartość pracy zatrudnionych konsultantów oraz zdefiniowane opisy stanowisk pracy
- wprowadziła procedury opisujące standard obsługi klientów (client service)
- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi
- co najmniej 50 proc. pracowników firmy jest zatrudnionych na podstawie stabilnych umów o zatrudnieniu, czyli w oparciu o umowę o pracę i/lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

Ponadto agencje członkowskie będą miały też nowe obowiązki. Przynajmniej raz w roku będą musiały przeprowadzić badanie satysfakcji klientów oraz okresową ocenę wszystkich pracowników.

Zmiany będą obowiązywać od początku 2019 roku, czyli od ich rejestracji przez KRS. Agencje, które chcą dołączyć do ZFPR, jak i te które są już w związku, będą poddawane okresowym audytom sprawdzającym spełnienie powyższych kryteriów.

„Jako jedyna organizacja reprezentująca w Polsce interesy branży profesjonalnych usług public relations od wielu lat obserwujemy postępujący spadek jakości usług świadczonych przez dziesiątki niezrzeszonych w naszym związku firm PR, który doprowadził do drastycznego obniżenia wynagrodzeń za niektóre usługi sięgający obecnie granic opłacalności. Uznaliśmy, że dla wyraźnego odróżnienia podmiotów profesjonalnych, niezbędnym jest określenie pewnych granicznych wymagań, których spełnienie będzie dla klientów naszej branży obietnicą świadczenia usług na oczekiwanym poziomie” – komentuje Grzegorz Szczepański, prezes ZFPR i  CEO Hill+Knowlton Strategies. (pp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin