Zgłoś dobrą praktykę do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010

dodano: 
14.12.2010
komentarzy: 
0

Firmy realizujące działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR) mogą już zgłaszać swoje inicjatywy do dziewiątej edycji Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce - publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawierającej kompleksowe podsumowanie działań z zakresu CSR w mijającym roku oraz zbiór dobrych praktyk biznesowych.

Raport to doroczna publikacja Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanych z CSR w danym roku. Główny trzon Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce stanowią dobre praktyki CSR. W publikacji znajdują się również artykuły ekspertów, przegląd prasy zawierający wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium wydarzeń podejmujących związanych z CSR.

Spośród nadesłanych przez firmy dobrych praktyk Komitet Merytoryczny FOB wybierze najlepsze i najciekawsze przykłady działań z obszaru CSR, które umieszczone zostaną w dziewiątej edycji Raportu. Publikacja praktyk jest nieodpłatna.

Zachęcamy firmy, które mogą poszczycić się dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do jak najszybszego zgłoszenia ich do Raportu 2010.

Szczegółowe informacje o zasadach publikacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl.

Zgłoszenia można nadsyłać do 13 stycznia 2011 roku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin