.

Zmiany w zarządzie ZFPR. Adam Jarosz prezesem

dodano: 
02.03.2020
komentarzy: 
0

Adam Jarosz, prezes agencji Be Communications, został prezesem zarządu Związku Firm Public Relations – zdecydowali członkowie ZFPR podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 27 lutego 2020 roku. Do tej pory funkcję tę pełnił Grzegorz Szczepański, który pozostaje w zarządzie związku na stanowisku wiceprezesa.

Wiceprezesami ZFPR zostali również Tomasz Alberski, Managing Partner w agencji Komunikacja+PR, Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR, Alicja Górka-Pruszczak, Executive Director w Havas PR Warsaw, Bartłomiej Kędzierski, Managing Partner w Made in PR, oraz Hanna Waśko, CEO Big Picture.

Funkcję skarbnika przez kolejną kadencję będzie pełnił Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse. Dwuletnia kadencja tego Zarządu będzie obejmowała lata 2020-2022.

W składzie zarządu nie znaleźli się dwaj dotychczasowi wiceprezesi, Sebastian Stępak, dyrektor zarządzający MSL, i Michał Olbrychowski, szef Cohn&Wolfe.

W kompetencjach zarządu ZFPR są m.in. planowanie i kierowanie bieżącą pracą związku, reprezentowanie go na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w związku.

Nowy prezes ZFPR, Adam Jarosz, z branżą PR jest związany od 23 lat. Jest szefem agencji Be Communications. Ma doświadczenie we współtworzeniu i realizacji programów doradztwa strategicznego oraz zintegrowanej komunikacji dla podmiotów, firm i organizacji, reprezentujących różne obszary rynku, w tym tzw. obszary wrażliwe (m.in. technologia, farmacja, przemysł strategiczny oraz konsulting biznesowy). Jest certyfikowanym coachem MLC, jako mentor prowadzi także projekty doradztwa dla kadry menedżerskiej zarządów polskich i międzynarodowych spółek.

Tomasz Alberski, Managing Partner w Komunikacji+PR, w ramach pracy w zarządzie ZFPR będzie odpowiadać m.in. za koordynację działań w obszarze employer brandingu i projektów certyfikacyjnych. Z PR-em jest związany od 18 lat. Odpowiada za biznesowy rozwój agencji i Grupy Komunikacja+. Doradza w obszarze komunikacji strategicznej i korporacyjnej, szkoli z komunikacji wizerunkowej i kryzysowej. Był doradcą prezesa rady ministrów.

Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR, w zarządzie ZFPR zajmie się m.in. prowadzeniem działań w ramach dialogu branżowego oraz projektem „PR. Bez komentarza”. Bacińska zajmuje się doradztwem strategicznym w zakresie budowania wizerunku marek, firm i zarządów organizacji. W branży pracuje ponad 15 lat. Z wykształcenia jest językoznawczynią i kulturoznawczynią. Była jurorką konkursów takich jak Cannes Lions, Lisbon Ad Festival, Young Creatives oraz Złote Spinacze.

Za obszar edukacji w zarządzie Związku Firm Public Relations odpowiadać będzie Alicja Górka-Pruszczak, Executive Director w Havas PR Warsaw. Z branżą PR jest związana od 17 lat. Od 2012 roku pracuje w Havas PR Warsaw. Doradza prezesom i członkom zarządów, prowadzi strategiczne doradztwo komunikacyjne, działania antykryzysowe oraz szkolenia i warsztaty. Zarządza zintegrowanymi kampaniami komunikacyjnymi dla globalnych i polskich firm oraz instytucji.

Zadaniem Bartłomieja Kędzierskiego, Managing Partnera w Made in PR, w zarządzie ZFPR będą m.in. działania na rzecz zwiększenia autorytetu firm zrzeszonych w Związku – zarówno w percepcji klientów, jak i rynku zewnętrznego, m.in. w oparciu o dotychczasowe działania z zakresu etyki PR. Będzie również zaangażowany w 20-lecie ZFPR. Kędzierski ma niemal 20-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, public i media relations, zarządzania komunikacją kryzysową, relacjach inwestorskich i public affairs. Od 2009 roku jest współwłaścicielem Made in PR.

Grzegorz Szczepański w ramach pracy w zarządzie będzie odpowiadał m.in. za koordynację konkursu Złote Spinacze. W branży Szczepański pracuje od blisko 30 lat. Początkowo, przez dziesięć lat, pracował w agencjach Burson-Marsteller i Business Communications Associates, której był twórcą i prezesem do chwili przejęcia przez Edelman PR Worldwide. Przed objęciem funkcji prezesa H+K Strategies był dyrektorem ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec (2008-2014), a wcześniej w latach 2003–2007 pracował na tym stanowisku w Banku Pekao. Jest wiceprezesem Międzynarodowego Związku Firm Doradztwa Komunikacyjnego (ICCO), członkiem Press Club Polska i Rady Ekspertów THINKTHANK.

Hanna Waśko, szefowa Big Picture, działa na rzecz aktywnego zaangażowania ekspertów komunikacji w projekty pro bono i za ten obszar będzie odpowiadać w zarządzie ZFPR. W public relations pracuje od 15 lat. Przed założeniem Big Picture była związana m.in. z Leo Burnett, a także Central Office of Information w Wielkiej Brytanii. Łączy doświadczenie z sektora biznesowego z tym zdobytym w sektorze publicznym i NGO, specjalizuje się w public affairs i komunikacji społecznej, doradztwie kryzysowym, a także wizerunku osób publicznych.

Przemysław Włoszycki odpowiedzialny za finanse Związku z branżą PR jest związany od 15 lat. Zarządza finansami grupy Lighthouse. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na European University oraz podyplomowe studia z rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Walne Zgromadzenie członków Związku przyjęło także nowy Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR. To aktualny zestaw branżowej regulacji w zakresie standardów postępowania firm członkowskich w pełnym spektrum ich funkcjonowania, obejmującego trzy filary: relacji z otoczeniem, klientami oraz wewnętrznych. Jest on dostępny na stronie. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin