Znamy hasło 7. edycji Targów CSR

dodano: 
04.08.2017
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło temat przewodni Targów CSR zaplanowanych na kwiecień 2018 roku. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Biznes we współpracy”.

„Współpraca sprzyja każdej działalności biznesowej, jest natomiast niezbędna, gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju i firmach odpowiedzialnych społecznie. Stąd pomysł na hasło najbliższych Targów CSR” – uzasadnia wybór Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora imprezy. „Rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenie dialogu z interesariuszami, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, wreszcie troska o przyszłość naszej planety – to wszystko wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim współdziałania” – dodaje.

Jak informuje FOB, organizatorom zależy na podkreśleniu roli współdziałania w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która może być realizowana na wiele sposobów – m.in. poprzez wolontariat, kampanie społeczne, akcje prośrodowiskowe czy konsumenckie.

Targi CSR są największym wydarzeniem w Polsce, które skupia się na zagadnieniach odpowiedzialnego biznesu. Organizowane są przez Forum co dwa lata, począwszy od 2005 roku. Ich celem jest prezentowanie dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących odpowiedzialności społecznej realizowanych przez firmy, a także usług w tym zakresie.

Ostatnia, szósta edycja Targów miała miejsce 17 listopada 2016 roku. Wzięło w niej udział dwa tysiące osób, w tym 70 firm i organizacji. W ramach wydarzenia odbyło się sześć paneli dyskusyjnych i spotkań z gośćmi.

Nadchodząca edycja odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

PRoto.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu korzysta z danych Instytutu Monitorowania Mediów.

Plakat promujący wydarzenie jest autorstwa Olgi Figurskiej.

(bm)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin