Znamy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015

dodano: 
27.03.2015
komentarzy: 
0

Instytut Great Place to Work po raz siódmy ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. Wśród liderów Jotun Polska, Ochnik i Microsoft.

Firmy podzielono na trzy kategorie: zatrudniające poniżej 50 osób, poniżej 500 osób oraz powyżej 500 osób. Liderami rankingów w tych kategoriach zostali kolejno Jotun Polska, Ochnik i Microsoft.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach, które znalazły się na listach w ostatnich 7 latach rośnie. W 2009 roku w pierwszej edycji konkursu w Polsce 68 proc. pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”, w tegorocznej natomiast odsetek ten wyniósł średnio 82 proc.

Analiza zgromadzonych danych pokazuje, że na końcową pozytywną ocenę firmy przez pracownika największy wpływ mają następujące czynniki: przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, lecz także człowieka oraz partnerskie traktowanie, bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko.

W rankingu „Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015”w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób znalazły się Jotun Polska, EDP Renewables Polska, Monsanto Polska, HERBALIFE POLSKA oraz Mundipharma Polska.

W kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób laureatami zostały firmy Ochnik, Objectivity Bespoke Software Specialists, Akamai Technologies, EMC Computer Systems Poland, Hilti (Poland), Discovery Polska, Pandora Jewelry CEE, Medtronic Poland i Mead Johnson Nutrition.

W kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób najlepsze miejsca pracy to Microsoft, Cisco Polska, Sii Polska, Shell Business Operations Kraków, Atos, Grupa Mars w Polsce (Mars, Wrigley, Royal Canin) oraz Alexander Mann Solutions Poland.

W tym roku Great Place to Work przebadał w Polsce 63 firmy, zatrudniające łącznie blisko 34 tys. osób. O pozycji firmy na liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej - wskaźnika zaufania w firmie (Trust Index) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit). Ankieta przeprowadzana jest w formie online i/lub w wersji papierowej i ma charakter ściśle poufny. Dwie trzecie ostatecznej oceny stanowią wyniki ankiety pracowniczej Trust Index, a jedną trzecią - wyniki Audytu Kulturowego. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin