PR w evencie

dodano: 
14.09.2022

Autor:

Dariusz Jaszcz, właściciel agencji Lizard i Dialog Możliwości
komentarzy: 
0

Jako doświadczony Event Manager, mający za sobą wiele różnych zrealizowanych projektów, mogę śmiało zacząć ten artykuł stwierdzeniem, że jednym z najlepszych narzędzi marketingowych, sprzedażowych oraz PR jest dobrze przygotowane i zrealizowane wydarzenie, dzięki któremu można zyskać o wiele więcej niż zwrot finansowy i czasowy. Na przykład wzmocnienie wizerunku oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem i mediami, co pozwoli w przyszłości na wzmocnienie kolejnych działań oraz łatwiejsze i bardziej wiarygodne nawiązywanie partnerstw w obrębie podejmowanych działań.

Jako przykład mogę podać swój autorski projekt Dialog Możliwości. Przez pięć lat udało zgromadzić mi się na samych stacjonarnych edycjach ponad 600 uczestników i ponad 40 prelegentów. Dzięki podejmowaniu się realizacji kolejnych wydarzeń skupiłem na swojej marce uwagę i zainteresowanie otoczenia instytucjonalnego, biznesowego oraz mediów.

Przygotowania do projektu zacząłem od pomysłu i znalezienia partnerów, przekonując ich, że warto zainwestować w niego swoje zasoby, w tym ludzi, pieniądze, czas i przestrzeń. Moim argumentem był zamiar stworzenia wydarzenia, głównie lokalnego, w Zabrzu, gdzie takich inicjatyw do tej pory nie było. Samo Zabrze określa się jako to, które dba o rozwój przedsiębiorczości, zatem moim argumentem była również chęć wzmocnienia marki Zabrza jako tego miasta, w którym podejmowane są oddolne inicjatywy w obszarach rozwoju umiejętności i kompetencji w prowadzeniu działalności oraz przeradzaniu także pasji w biznes. Stąd też hasłem Dialogu Możliwości było i jest: „od pasji do biznesu”.

Projekt odbywał się w różnych przestrzeniach, jednak to Laboratorium Biznesów Kreatywnych oraz najstarsze kino na Śląsku, Kino Roma, były tymi przestrzeniami, które nadały projektowi wiatru w żagle. Wybór tych miejsc miało również znaczenie PR’owo – wizerunkowe. Wydarzenie łamiące pewne schematy, łączące różne obszary wiedzy i zarządzania oraz ludzi, musiało odbywać się w miejscach charakterystycznych, ale też znanych i lubianych. Był to zabieg, który miał na celu stworzenie luźniejszej atmosfery, ale jednocześnie takiej, która wskazywałaby na wysoką jakość i wiarygodność, także dla mediów i sponsorów.

Aby odnieść lokalny sukces zastosowałem fuzję i synergię różnych narzędzi oraz metod do zwiększenia potencjału projektu, a także wzmocnienia jego marki i rozpoznawalności. Publikacje na fanpage’u nie będą miały tak dużej siły, jak skuteczne i przemyślane połączenie różnych działań. Najważniejsze działania, jakie podjąłem w celu rozwoju projektu, to promocja w mediach nowoczesnych i tradycyjnych (wywiady, relacje, zapowiedzi w formie video i pisemnej). Przekonywałem innych, że warto ten projekt promować ze względu na jego idee. Połączyłem je z ideą przedsiębiorczości lokalnej oraz działaniami z obszaru ekonomii społecznej, co tylko wzmocniło przekaz, a także pozwoliło na budowanie zasięgu.

Projekt promowałem zawsze przy innych swoich działaniach (jeśli tylko była taka możliwość), np. podczas eventów, rozmów z partnerami biznesowymi i klientami itd. Powiesiłem również duże plakaty promujące projekt w biurze, swojej salce szkoleniowej, tak, aby były one widoczne dla uczestników i wzbudziły w nich zainteresowanie.

W ramach projektu opracowaliśmy również spójną identyfikację wizualną, która stała się rozpoznawalna dla tego projektu – plakaty, zaproszenia, grafika na media społecznościowe, podziękowania, dyplomy, wizytówki prelegentów, broszury, papier firmowy, pisma sponsorskie, materiały szkoleniowe, prezentacje.

Projekt zdobywał także kolejne wartościowe patronaty medialne. Media chętnie zaczęły o nas pisać, a także zapraszać na wywiady w ramach współpracy polegającej na wzajemnej promocji.

Dialog Możliwości wspierał od samego początku działania społeczne. Był również zapalnikiem do innych projektów, np. konferencji Pozytywne Zabrze.

Głównym pomysłem na prelegentów było łączenie różnych doświadczeń zawodowych. Projekt zaczął łączyć różnych ludzi z różnymi doświadczeniami i o różnych zainteresowaniach. Powstał jeden wielki skuteczny, zmotywowany i zainspirowany wspólnymi rozmowami oraz wymianą inspiracji i doświadczeń networking. Ludzie zaczęli pomiędzy sobą realizować projekty, zapraszać się wzajemnie do swoich projektów. To było coś niezwykłego. Projekt pozyskał również lokalnych sponsorów, którzy uwierzyli w jego misję i idee. Aby przyciągnąć uwagę organizowaliśmy także różne konkursy, wręczając nagrody w postaci np. biletów na sztukę teatralną w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Dialog Możliwości przeniósł się ze swoją wizją, ideą i doświadczeniem również do projektu Erasmus+. Usłyszano o nim w Ukrainie, Niemczech, Mołdawii i Armenii. Obecnie powstała nowa marka Prosto o marketingu i sprzedaży. To kolejne działanie, które ma pozwolić na zdobywanie wartościowej, praktycznej wiedzy oraz skupić wokół siebie ludzi, dla których tematy takie jak zarządzanie projektami, komunikacja, marketing, sprzedaż i PR są bliskie.

Każde dobre działanie eventowe musi mieć cel, idee oraz spójność w przekazie informacji. Musi być oparte o dobrze zrealizowaną strategię, plan i posiadać zespół, który będzie iść w jednym, wspólnym kierunku, jeśli chodzi o jego przekaz i misję. „Prosto o marketingu i sprzedaży” to przestrzeń, która nie tylko inspiruje, ale przynosi ze sobą konkretne zasoby wiedzy i umiejętności. Pomimo trudnego czasu nabiera na sile i pączkuje jak kwiaty na wiosnę. Staje się przestrzenią otwartości, relacji, wsparcia, pasji i aktywnego działania.

Najbliższym celem jest systematyczne dostarczanie wiedzy i inspiracji, realizacja szkoleń i warsztatów w różnej formie oraz danie możliwości zbioru najlepszych praktyk biznesowych.

Do wsparcia projektu i jego skutecznego rozpowszechniania wykorzystaliśmy różne metody i narzędzia. Począwszy od strony internetowej www.prostoomarketingu.pl, na której zamieszczamy publikacje, wywiady, narzędzia i porady oraz na której będzie można zakupić w przyszłości szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Będą na niej również publikowane na bieżąco wiadomości na temat ciekawych projektów oraz naszych aktualnych działań, aż po systematyczną, konsekwentną komunikację w mediach społecznościowych i branżowych.

Naszym celem jest sprawne łączenie się z ekspertami i mediami w celu rozwoju projektu oraz prowadzenie komunikacji w sposób angażujący uczestników do dialogu i wspólnych interakcji, np. poprzez organizację konkursów czy spotkań z ekspertami za pośrednictwem fanpage’a (platformy StreamYard). Oczywiście, przygotowując dedykowane grafiki z jasnym, czytelnym opisem – informacją dla otoczenia, a kończąc na aktywnym braniu udziału w różnych inicjatywach, spotkaniach i działaniach branżowych, także przy okazji korzystając z naszych narzędzi wizerunkowych np. wizytówki, gadżety itp.

Wspieramy otoczenie, angażując się w jego komunikację oraz reagując na informacje od niego. Nawet jeśli pochodzi ona od osoby, która nie dokonała u nas żadnego zakupu. Trzeba pamiętać, że może to nie tylko się zmienić, ale ona może również nas polecić – zarekomendować, wzmocnić naszą markę, co jest już narzędziem PR-owym, a do tego bardzo skutecznym. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wysokie standardy treści, jakie od nas wychodzą.

Te wszystkie elementy budują silny, wiarygodny przekaz oraz dostarczają bodźców do aktywnego uczestniczenia w rozwoju marki Prosto o marketingu i sprzedaży.

Pierwszym oficjalnym działaniem jest konferencja, która odbędzie się  online, a którego PRoto jest oficjalnym partnerem, z czego jesteśmy dumni. To ważny element wspierający, również i PR-owe podejście do jego realizacji.

Zapraszamy do nas serdecznie, a wszystkim, którzy realizują własne wydarzenia mocno kibicujemy!

Dariusz Jaszcz, właściciel agencji Lizard i Dialog Możliwości, współtwórca „Prosto o marketingu i sprzedaży”

Doświadczony Event Manager, specjalista PR i komunikacji.

__________

PRoto.pl jest patronem medialnym wydarzenia „Prosto o marketingu i sprzedaży”.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin