.

Dni Wiedzy

dodano: 
22.11.2007

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Polkomtel

Projekt „Dni Wiedzy” - firmy Polkomtel został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący:
Polkomtel SA
Cele
„Dni Wiedzy” to konferencja wewnętrzna dla pracowników, którzy są jednocześnie inicjatorami tego wydarzenia. Głównym przesłaniem projektu jest poprawa jakości pracy zespołowej. Przy tej okazji pracownicy mogą podzielić się wiedzą, wymienić doświadczeniami i informacjami, które pomogą innym w procesie podejmowania decyzji.

Opis programu
W pierwszej edycji „Dni Wiedzy” w charakterze słuchaczy udział wzięło około 400 pracowników, odbyło się 39 prezentacji. Podczas dwudniowej konferencji (dwa razy po cztery godziny) pracownicy opowiadali o swoich doświadczeniach, osiągnięciach i spostrzeżeniach dotyczących pięciu bloków tematycznych: „Projekty wewnętrzne i międzydepartamentalne” – blok adresowany przede wszystkim do kierowników i koordynatorów projektów; „Produkty i usługi” – interesujący głównie pracowników uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu produktów i usług; „Innowacyjność” – adresowany do innowatorów z ciekawymi pomysłami, możliwymi do wdrożenia w spółce; „Jak robią to inni” – przeznaczony dla osób, które w latach 2005/2006 były prelegentami lub słuchaczami konferencji zagranicznych i chciały się zdobytą wiedzą podzielić; „Moja pasja, mój sposób na życie” – prezentacje członków sekcji sportowych i turystycznych Polkomtel S.A., osób z pasją i niekonwencjonalnym sposobem na życie.

W drugiej edycji „Dni Wiedzy” 18 kwietnia 2007 roku uczestniczyło ponad 300 pracowników, którzy wymienili się swoją wiedzą i zainteresowaniami w 32 obszarach. Podzielili się też doświadczeniami w zakresie ponad 50 zagadnień spontanicznie omawianych podczas warsztatu Networking.

Tym razem pokazy oraz warsztaty prowadzone były w ciągu jednego dnia, podczas którego poruszano zagadnienia z czterech obszarów tematycznych: „Zarządzanie i marketing” oraz „Technika i IT” - dwa bloki tematyczne, w których zaprezentowano zagadnienia z obszaru sprzedaży, wdrażania usług, zarządzania systemami informatycznymi oraz projektowania sieci; „Kongres na BIS” - na dedykowanej temu obszarowi przestrzeni pokazano w formie „stoisk targowych” z udziałem partnerów zewnętrznych wybrane rozwiązania Polkomtel S.A. prezentowane podczas V Kongresu Technologicznego; „Pokazy pasjonatów” - w obrębie osobnych „stoisk targowych” prezentowano pasje i zainteresowania współpracowników. Dodatkowym elementem imprezy był moderowany przez jednego z menedżerów Polkomtel warsztat „Networking” poświęcony chęci dzielenia się własną wiedzą z dowolnego obszaru lub pozyskiwania wiedzy od innych uczestników warsztatów.

Sukces obu edycji „Dni Wiedzy” zachęcił organizatorów do podjęcia przygotowań do kolejnej, trzeciej już edycji, zaplanowanej na IQ 2008 roku.Jej hasłem przewodnim będzie DOSTĘPNOŚĆ = ZROZUMIENIE, odzwierciedlające nową Wizje Marki, a. głównym celem promowanie wśród pracowników Spółki podstawowych wartości składających się na ową Wizje, takich jak:

- Współdziałanie - uczenie się od siebie nawzajem,
- Zaangażowanie - wykorzystanie posiadanych zasobów - kapitału intelektualnego, wiedzy pracowników oraz zaangażowania kadry menedżerskiej,
- Zrozumienie - odnajdywanie i budowanie synergii pomiędzy wieloma różnymi inicjatywami,
- Prostota – sprawny i efektywny przepływ informacji pomiędzy wieloma obszarami biznesowymi.
Zakresy obszarów tematycznych od II edycji pozostały niezmienione.

„Dni Wiedzy” stały się cyklicznie wznawianym programem, organizowanym w formie konferencji, pokazów oraz warsztatów. Projekt wpisuje się w kulturę firmy jako przedsięwzięcie promujące wartości praktykowane przez Polkomtel w zakresie sprawnej komunikacji wewnętrznej i pracy zespołowej.

Efekty
Korzyści z prowadzenia kolejnych edycji to przede wszystkim:
• poprawa współpracy – wzajemne wsparcie pomiędzy obszarami biznesowymi,
• wsparcie społeczności praktyków - wykorzystanie doświadczeń współpracowników,
• szkolenia / treningi wewnętrzne – pracownicy szkolą pracowników,
• rozwój organizacji uczącej się - uczymy się od siebie nawzajem,
• stymulowanie innowacyjności – wzajemne inspirowanie się.

Osoby odpowiedzialne
Całość projektu koordynowana jest przez dwie osoby, którym konkretnej pomocy udziela kilka specjalistycznych departamentów. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa także kadra menedżerska, wspierająca koordynatorów w motywowaniu pracowników do dzielenia się wiedzą.

Nagrody:

Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006. Dobre przykłady

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin