.

Dobry Plan - II edycja

dodano: 
28.03.2014

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

24/7Communication dla Grupy KRUK

Tytuł:
Dobry Plan - II edycja

Autor:
24/7Communication dla Grupy KRUK

Grupa/grupy docelowe:
Osoby zadłużone

Analiza sytuacji:
Grupa KRUK stawia w centrum zainteresowania osoby zadłużone – chce im pomagać w codziennych trudnościach i uczyć radzenia sobie z problemem zadłużenia. Według najnowszych danych kwartalnych z 2013 r. Grupa KRUK obsługuje zadłużenie 2,7 mln osób. To znacznie więcej niż rok wcześniej, dlatego firma stale podejmuje działania wspierające Polaków w wychodzeniu na finansową prostą. Takie podejście zaowocowało strategią prougodową, której celem jest umożliwienie spłaty zobowiązania w dogodny dla osoby zadłużonej sposób, czyli poprzez rozłożenie długu na raty możliwe do spłaty. Program DOBRY PLAN to informacyjno-edukacyjna inicjatywa, w ramach której KRUK przekonuje, ze nawet z bardzo trudnej sytuacji można wyjść na finansową prostą.

Cel projektu:
Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji finansowej Polaków i podniesienie jej poziomu oraz promowanie aktywnych postaw w przypadku pojawienia się problemu zadłużenia, poprzez wielokanałową komunikację. Grupa KRUK chce nauczyć Polaków efektywnego i racjonalnego zarządzania domowym budżetem oraz postrzegania zadłużenia jako sytuacji, z którą można sobie poradzić. Równie istotne jest uświadomienie konsekwencji unikania lub nieprawidłowego rozwiązywania problemu zadłużenia.

Prowadzone działania:
Działania komunikacyjne podjęte w ramach projektu obejmowały media relations, działania w social mediach oraz organizacje eventów a także regularne kampanie marketingowe.

Grupa KRUK jest inicjatorem Dnia bez Długów, który co roku obchodzony jest 17 listopada w Polsce i Rumunii, a 15 listopada w Czechach i na Słowacji. To akcja edukacyjna, w ramach której prowadzone są wzmożone działania komunikacyjne (konferencje prasowe, eventy lokalne) a także promowany właśnie program DOBRY PLAN, będący odpowiedzią na problemy Polaków z zarządzeniem domowym budżetem.

Pierwsza edycja DOBREGO PLANU odbyła się w 2012 roku. W jej ramach rodziny z całej Polski mogły nadsyłać swoje zgłoszenia, prezentujące sytuację zadłużenia, w której się znalazły. Specjalnie powołane jury wyłoniło spośród zgłoszeń trzy rodziny, dla których eksperci KRUK oraz Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju stworzyli „dobry plan” wyjścia z zadłużenia. Przez kilka tygodni coachowie PSCiR pracowali z członkami rodzin, wspólnie zmieniając ich nawyki finansowe i organizując domowy budżet na nowo. Uczestnicy projektu, oprócz wsparcia merytorycznego, które pozwoliło im w wymierny sposób poprawić ich sytuację, otrzymali również nagrody finansowe i rzeczowe. Poszczególny etapy projektu były komunikowane w mediach regionalnych i life-stylowych. A konkurs wspierany był przez fanpage Domowy Plan Finansowy.

W ramach działań w 2013 r. Instytut TNS Polska przeprowadził na zlecenie Grupy KRUK badania nt. edukacji finansowej. Wynika z nich, że 92% Polaków uważa, iż wczesne rozpoczęcie edukacji może wpłynąć pozytywnie na przyszłą sytuację finansową, a wg 71% badanych jej brak jest bezpośrednim powodem powstania zadłużenia. Dlatego ubiegłoroczne działania społeczno-informacyjne były nastawione na uwypuklenie znaczenia wczesnej edukacji finansowej. Uświadomienie dzieciom wartości pieniądza oraz nauka oszczędności i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi stały się głównym tematem programu, w który włączyli się partnerzy: psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska, instytucje NGO – Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, a także media. Wraz ze SKEF Grupa KRUK opracowuje także komiks nt. zadłużenia, który trafi do dzieci ze szkół podstawowych, objętych działaniami Stowarzyszenia.

Ponadto w II edycji konkursu DOBRY PLAN osoby, którym udało się wyjść z długów, mogły podzielić się swoimi historiami. Spośród nadesłanych prac nagrodzono siedem, a na ich podstawie powstaje poradnik pt. Jak wyszliśmy z długów. Historie i porady osób zadłużonych. Do poradnika dołączone zostaną także wybrane historie zgłoszone w ramach konkursu ogłoszonego przez fanpage Domowy Plan Finansowy na Facebooku, prowadzony przez Grupę KRUK. Poradnik ma być inspiracją dla osób borykających się z problemami finansowymi. Będzie dystrybuowany do osób obsługiwanych przez Grupę KRUK oraz mediów i beneficjentów programu.

Wśród nich znajdą się też osoby starsze, którym poświęcona jest III edycja Programu DOBRY PLAN. Problem zadłużenia seniorów jest bowiem bardzo poważnym zjawiskiem i często pomijanym zarówno w działaniach komunikacyjnych, jak i w edukacyjnych. W styczniu 2014 r. na zlecenie Grupy KRUK instytut badawczy TNS przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie osób w wieku od 65 lat. Wynika z niego, że  polscy seniorzy nie są zadowoleni ze stanu swoich finansów. Prawie połowa (46%) badanych postrzega sytuację finansową osób starszych jako złą, a jedynie 5% jako dobrą. Również niemal połowa seniorów (44%) przyznaje, że nie zawsze wystarczy im pieniędzy do końca miesiąca, przy czym 14% z nich problemy z dopięciem domowego budżetu zdarzają się często. Tylko w Rejestrze Dłużników ERIF S.A. znajdują się sprawy ponad 217 tysięcy seniorów, zadłużonych na ponad 765 milionów złotych. Przeciętne zadłużenie polskiego seniora sięga 4400 zł. Wyniki te jedynie potwierdzają potrzebę zajęcia się starszymi osobami i ich problemami finansowymi. Dlatego też Grupa KRUK rozpoczęła działania, mające wesprzeć seniorów oraz ich rodziny w tym zakresie., oparte na współpracy z mediami.

Ewaluacja i rezultaty:
Efekty działań podjętych w ramach programu mierzone były na kilka sposobów. Jednym z mierników była liczba i jakość nadesłanych na konkursy zgłoszeń. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 25 rodzin. W drugiej swoje historie nadesłały 22 osoby. Wszystkie zgłoszenia były bardzo interesujące i wartościowe edukacyjnie. Ponadto mierzone były efekty szeroko prowadzonych relacji z mediami. Dzięki odpowiednio sprofilowanym informacjom, tematem zainteresowały się zarówno media life-stylowe, jak i informacyjne i finansowe. Zaowocowało to w 2013 r. ponad 700 publikacjami nt. Dnia bez Długów, konkursów oraz samej tematyki edukacji finansowej. Zaś fanpage Domowy Plan Finansowy zgromadził dotąd aż 18 900 fanów.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin