.

Energicznie chroń środowisko

dodano: 
04.04.2014

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

PR Time dla KGHM Ecoren

Tytuł
Energicznie chroń środowisko

Autor
PR Time dla KGHM Ecoren

Długofalowy, skierowany do lokalnej społeczności Zagłębia Miedziowego projekt mający na celu kształtowanie postaw proekologicznych i wprowadzanie zasad prawidłowej utylizacji elektroodpadów. Wzmocnienie wizerunku firmy KGHM Ecoren jako przedsiębiorstwa działającego zgodnie z wymogami CSR. Projekt realizowany w latach 2008-2013.

Klient
Spółka należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest innowacyjnym producentem metali rzadkich – jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł – zajmując się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych. Zmniejsza w ten sposób obciążenie środowiska i działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ale dbałość o otoczenie człowieka ma jeszcze inny wymiar – firma od kilku lat prowadzi proekologiczny projekt „Energicznie chroń środowisko”, skierowany zarówno do pracowników, jak i mieszkańców regionu. Agencja PR time we Wrocławiu wspierała ją w zakresie tworzenia koncepcji akcji i jej rozwoju, jak i przeprowadzania zaplanowanych działań.

Cel akcji
- projekt wpisuje się zarówno w ważne dla społeczności zagadnienia ochrony środowiska, jak i również w kształtowanie proekologicznych postaw wśród pracowników KGHM Ecoren – firmy związanej z zagospodarowywaniem odpadów
- umożliwia zbudowanie świadomości marki Ecorenu jako przedsiębiorstwa zaangażowanego w prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie i opartego na ekologicznych wartościach
- pozwala pozyskać przychylność dla jej działań nie tylko ze strony lokalnej społeczności, ale także partnerów biznesowych
- celem akcji jest również wspieranie procesu pozycjonowania KGHM Ecoren jako czołowego europejskiego producenta renu oraz jednego z najważniejszych producentów metali odzyskiwanych w procesie zagospodarowywania odpadów

Założenia
- projekt długofalowy, o zasięgu lokalnym – na terenie Zagłębia Miedziowego
- pierwszy etap – organizowane selektywnej zbiórki baterii – prowadzony jest we wszystkich należących do KGHM Ecoren oddziałach i w centrali, a także w zaprzyjaźnionych firmach oraz instytucjach
- główny element akcji stanowią publiczne zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, współpraca z lokalnymi szkołami oraz ekologiczne konkursy edukacyjne
- grupa docelowa wskazana przez agencję PR time to szeroko rozumiane otoczenie spółki: pracownicy i ich rodziny, mieszkańcy miast i okolicznych gmin, władze lokalne, samorządy, szkoły, instytucje

Działania
- opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań
- przygotowanie logo i materiałów drukowanych promujących akcję
- przygotowanie serwisu internetowego akcji www.elektroodpady.ecoren.pl, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i graficznym; witryna zawiera nie tylko informacje o akcji, ale także proekologiczne materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, do wykorzystania w lekcjach
- pozyskanie przez agencję PR time ważnego patrona akcji: medialnie wspierał ją dziennik Polska – Gazeta Wrocławska. Istotną rolę pełniły również lokalne samorządy gminne, wspierające zbiórki elektroodpadów oraz dodatkowo informujące mieszkańców o terminach zbiórek
- działania media relations
- od marca 2009 roku – specjaliści KGHM Ecoren prowadzą w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie zajęcia z zakresu ekologii: uczniowie poznają  zagadnienia związane z wpływem człowieka na przyrodę, ochroną środowiska i działaniami proekologicznymi zarówno podczas szkolnych lekcji, jak i w trakcie wizyt w firmie oraz wycieczek na należący do Ecorenu oddział odzysku surowców
- wrzesień 2009 roku – ruszają akcje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wśród mieszkańców dużych miast (m.in. Lubin, Głogów, Legnica) oraz mniejszych gmin, połączone z konkursami z udziałem lokalnej społeczności oraz kampanią informacyjną na temat prawidłowego sposobu utylizacji zużytych urządzeń
- październik 2009 roku – luty 2010 - akcja „Energicznie chroń środowisko” w 11 lubińskich szkołach: młodzież uczestniczyła w konkursie zbierania elektroodpadów oraz w zajęciach z wiedzy ekologicznej; w tej szkolnej odsłonie projektu uczestniczyło ponad pięć tysięcy uczniów, którzy zebrali w sumie ponad 13 ton zużytego sprzętu RTV i AGD, przekazanego następnie do profesjonalnego przetworzenia

Efekty
- aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności oraz współudział w akcji szkół, samorządów lokalnych i innych instytucji, którym leży na sercu stan środowiska naturalnego
- wpisanie projektu do opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki"
- w sumie podczas publicznych zbiórek i szkolnych akcji zgromadzono około 60 ton zużytego sprzętu RTV i AGD, który został przekazany do przetworzenia
- wzmocnienie w świadomości mieszkańców wiedzy na temat działalności Ecorenu jako firmy przyjaznej środowisku
- wzrost rozpoznawalności marki
- wzmacnianie dobrych relacji ze społecznością lokalną, propagowanie wśród młodzieży (być może przyszłych pracowników) informacji o misji i działalności firmy
- zaangażowanie ponad 5 tys. uczniów w proekologiczną kampanię edukacyjną i kształtowanie odpowiedzialnej postawy
- wzrost zaangażowania pracowników w życie firmy poprzez czynny udział w akcjach edukacyjnych

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin