.

Energię czerpię z wody

dodano: 
22.08.2014

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

VMG PR

Tytuł projektu:
Konkurs „Energię czerpię z wody!” realizowany w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

Podmiot realizujący projekt:
VMG PR

Osoba odpowiedzialna za projekt PR:
Zuzanna Mojska VMG PR

Opis projektu:

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku to interdyscyplinarny projekt, propagujący sport, ekologię i zasady bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie, łącząc tradycję i nowoczesność. Dzięki zintegrowaniu instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, biznesu oraz władz samorządowych i centralnych, od pięciu lat Program przyczynia się do aktywizacji młodzieży na terenie Trójmiasta. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się pod­staw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Obecna forma i zasięg projektu nie byłyby możliwe bez wsparcia partnerów komercyjnych – Ferrero Polska, w ramach akcji Kinder+Sport oraz Grupy LOTOS S.A.

Nieodłącznym elementem Pro­gramu jest konkurs. Konkurs jest odpowiedzią na najaktualniejsze problemy i wpisuje się w międzynarodową dyskusję na temat wody. Od 2013 roku tematyka konkursu jest zbieżna z hasłem Światowego Dnia Wody, ogłaszanym przez ONZ.

World Water Day – to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.

W 2014 jest to: Woda i Energia.

Poszczególne edycje konkursu przebiegały w następującej formule:

2011 – „Bałtyk pod ochroną” – konkurs graficzny

2012 – „Wszyscy dbamy o Bałtyk” – konkurs opisowy

2013 – „Nie lej wody!” – konkurs filmowy

2014 – „Energię czerpię z wody!” – konkurs fotograficzny

Cel komunikacji i sytuacja wyjściowa:

Mała rozpoznawalność kampanii Światowego Dnia Wody w Polsce, małe zaangażowanie rodzimych instytucji w międzynarodową akcję:

Zgodnie z badaniem opinii publicznej przeprowadzonym w roku 2012 na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia, dzieci i młodzież są grupą, która najrzadziej stosuje działania proekologiczne, ma niską świadomość własnego wpływu na stan środowiska naturalnego oraz w dużej mierze nie rozumie pojęcia zrównoważonego rozwoju.

Cele komunikacji:

 • Popularyzacja wiedzy z zakresu współzależności wody i energii  w skali globalnej i lokalnej wśród młodzieży w Polsce.
 • Wzrost świadomości  młodzieży na temat roli każdego człowieka i społeczeństwa globalnego w budowaniu przyszłości zrównoważonego rozwoju.
 • Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa.
 • Promocja Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku w skali ogólnopolskiej.

 

Przeprowadzone działania:

 • Opracowanie tematyki konkursu, w odniesieniu do hasła Światowego Dnia Wody na rok 2014.
 • Wyznaczenie formuły konkursu – konkurs fotograficzny.
 • Zaproponowanie hasła konkursowego – „Energię czerpię z wody!”.
 • Określenie adresatów konkursu – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 • Przygotowanie bazy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
 • Opracowanie identyfikacji wizualnej konkursu

 • Stworzenie regulaminu konkursu.
 • Zaproszenie do współpracy ekspertów z dziedziny fotografii, żeglarstwa i ekologii, którzy wzięli udział w przygotowaniu materiałów merytorycznych oraz wystąpili w roli jurorów i dokonali wyboru finalistów konkursu

Skład jury:

 • mistrz olimpijski – Mateusz Kusznierewicz (pomysłodawca Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku)
 • fotograf – Maciej Kosycarz (założyciel agencji fotograficznej Kosycarz Foto Press KFP, autor wystaw tematycznych, Gdańszczanin Roku 2009)
 • specjalista ds. edukacji ekologicznej Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej – Monika Piotrowska-Szypryt
 • przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska
 • przedstawiciel sponsora Grupy LOTOS S.A.
 • przedstawiciel sponsora Ferrero Polska (Kinder+Sport)
 • Pozyskanie patronów oraz partnerów konkursu.

Patronat honorowy:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Sponsorzy:

Grupa LOTOS S.A.

Ferrero Polska

Wsparcie merytoryczne:

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Partner technologiczny:

Fujifilm Polska

Patroni medialni:

Dwutygodnik edukacyjny Cogito

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

 

 • We współpracy z partnerami merytorycznymi opracowano materiału edukacyjne dotyczące współzależności wody i energii w skali lokalnej i globalnej. Materiały opublikowane zostały na stronie www.programedukacjimorskiej.pl
 • Opracowanie planu komunikacji konkursu.
 • Komunikacja konkursu objęła działania z obszaru ATL i BTL:
 • do szkół wysłane zostały zaproszenia informujące o konkursie oraz mailingi przypominające o terminie nadsyłania zgłoszeń. Mailingi zawierały również odnośniki do przydatnych dla nauczycieli materiałów edukacyjnych opracowanych we współpracy z partnerami merytorycznymi
 • informacje na temat konkursu przekazywany były również podczas wydarzeń promocyjnych Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku
 • w inauguracji V edycji Programu wziął udział przedstawiciel patrona honorowego konkursu – Michał Milewski, główny specjalista ds. Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Środowiska oraz jurorzy konkursu
 • do udziału w konkursie zapraszani byli uczestnicy rejsów w ramach Programu oraz młodzież odwiedzająca stoiska edukacyjne Programu podczas wydarzeń takich jak: Targi Wiatr i Woda, Dzień Dziecka na PGE Arenie, Dzień otwarty Urzędu Miasta Gdańska
 • materiały poświęcone konkursowi „Energię czerpię z wody!” znalazły się w katalogu edukacyjnym Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku dystrybuowanym w liczbie 15 tysięcy egzemplarzy.
 • do mediów regularnie dystrybuowane były informacje prasowe dotyczące kolejnych etapów konkursu.
 • Przygotowanie dedykowanego materiału filmowego – spot zapraszający do udziału w konkursie: https://www.youtube.com/watch?v=ENWiRnCarm4
 • Do zadań Agencji VMG PR należała również koordynacja zgłoszeń oraz preselekcja nadesłanych zdjęć.
 • Dzięki współpracy z partnerami: Fujifilm Polska oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz wsparciu sponsorów, pozyskano atrakcyjne nagrody dla osiemnastu laureatów:

udział w wakacyjnym rejsie na pokładzie żaglowca Generał Zaruski, wodoodporne aparaty fotograficzne Fujifilm FinePix XP, udział w warsztatach fotograficznych poprowadzonych przez fotoreportera Macieja Kosycarza.

 • Za pośrednictwem strony facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej zrealizowano plebiscyt internautów na najlepsze zdjęcie spośród zwycięskich fotografii. Laureat plebiscytu otrzymał wyposażony w łącze Wi-Fi aparat FinePix XP200.
 • Datę rozpoczęcia rejsu zaplanowano na 6 lipca 2014, w dniu finału Zlotu Żaglowców Baltic Sail Gdańsk. Laureaci wypływali w rejs pozdrawiani przez tysiące mieszkańców Gdańska i turystów, podziwiających paradę żaglowców.
 • Komunikacja podczas rejsu prowadzona była w formie foto-dziennika pokładowego prowadzonego przez laureatów konkursu. Relacje publikowane były na stronie facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej i udostępniane na fanpage’ach m.in. Mateusza Kusznierewicza i Roku Szkoły w Ruchu (akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej) pod hasłem Wakacje pod żaglami z Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku

 • Przygotowanie dyplomów dla laureatów konkursu.
 • Zaaranżowanie spotkania laureatów pod powrocie z rejsu z mistrzem olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem, który wręczył załodze pamiątkowe dyplomy z gratulacjami.
 • Przygotowanie filmowej relacji z rejsu.

Efekty:

Realizacja konkursu, który zaangażował uczniów i nauczycieli z całej Polski. Do organizatorów wpłynęło ponad 400 prac będących fotograficzną interpretacją hasła „Energię czerpię z wody!”.

Dzięki współpracy z partnerem merytorycznym – Ośrodkiem Informacji ONZ Unic Warsaw, za pośrednictwem strony www.programedukacjimorskiej.pl zaprezentowane zostały materiały edukacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące problematyki tegorocznych obchodów World Water Day.

Popularyzacja edukacji morskiej i haseł światowego dnia wody wśród młodzieży na terenie całej Polski. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym informacje na temat konkursu ukazywały się w mediach edukacyjnych, ekologicznych, fotograficznych, żeglarskich, ogólnoinformacyjnych oraz regionalnych. Urozmaicenie komunikatu o treści związane z konkursem skutkuje corocznym wzrostem liczby publikacji dotyczących Programu. Ekwiwalent reklamowy (AVE) z ostatnich dwóch lat wyniósł prawie 2 mln. PLN.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest przykładem kompleksowej realizacji projektu, który dzięki zidentyfikowaniu wspólnych celów strategii instytucji publicznych i społecznej odpowiedzialności biznesu, wnosi trwałą wartość do społeczności lokalnej.

Ogólnopolski konkurs jest istotnym elementem inicjatywy, poszerzającym zasięg zarówno edukacji morskiej, jak i komunikacji projektu CSR na teren całej Polski.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin