.

History beneath your feet - Lekcja historii z telewizją VIASAT

dodano: 
23.10.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Glaubicz Garwolińska Consultants

Nazwa agencji:
Glaubicz Garwolińska Consultants

Klient:
VIASAT

Tytuł projektu:
 „History beneath your feet” – “Lekcja historii z telewizją VIASAT”

Opis projektu: 
Agencja Glaubicz Garwolińska Consultants zorganizowała dla telewizji Viasat History event - interaktywną lekcję historii na temat Powstania Warszawskiego dla uczniów 2SLO. W roli prelegentów oraz uczestników wystąpili historycy oraz kombatanci. Zaproszono także media, które licznie stawiły się na lekcji. Lekcja historii odbyła się w  PASTy – budynku historycznym, który został przejęty przez oddziały AK podczas powstania warszawskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane 2 października 2008 roku, w 64 rocznicę rozpoczęcia rozmów z okupantem odnośnie układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie i zakończeniu Powstania Warszawskiego. Akcja była częścią kampanii edukacyjnej prowadzonej przez telewizję Viasat na terenie Europy Środkowo-Wschodniej – podobne  odbyły się także w Republice Czeskiej, na Węgrzech, a także w Rumunii. 
Patronat nad wydarzeniem objął Urząd m.st. Warszawy.

Określenie problemu: 
Swoją działalnością telewizja Viasat History pragnie przybliżyć telewidzom wydarzenia historyczne. Celem działalności  telewizji jest „ożywienie historii” i przybliżenie jej każdemu z nas. Zdając sobie sprawę z tego jak istotną rolę odgrywa dla ludzi historia, Viasat zdecydował się przypomnieć i ponownie wskazać jej żywe świadectwa w Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze.

Miejsca w jakich odbywały się lekcje organizowane przez VIASAT History łączyła jedna ważna cecha - wszystkie były pośrednio lub bezpośrednio związane z heroiczną walką, z terrorem i opresją. Opór przeciwko okupantom i terrorowi miał istotny wpływ zarówno na współczesny charakter tych państw, jak i na kształtowanie się tożsamości i ogólnego obrazu Polaków, Rumunów, Węgrów i Czechów.

Cele projektu:
• Uświadomienie opinii publicznej, że historia jest dziedziną nauki dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ jest wszędzie, otacza i wpływa na nas każdego dnia. Znajomość historii jest podstawą budowania tożsamości – zarówno jednostkowej, jak i obywatelskiej.
• Zwiększenie rozpoznawalności telewizji Viasat (kanał History) wśród grup docelowych.

Grupy docelowe:
Bezpośrednią grupą docelową kampanii była młodzież szkolna oraz odbiorcy końcowi – telewidzowie. Grupą pośrednią stanowiły media oraz lokalni liderzy opinii.

Przeprowadzone działania:
Lekcja historii telewizji Viasat odbyła się 2 października 2008 roku w Warszawie, w budynku PASTy – symbolu zwycięstwa powstańców w Powstaniu Warszawskim. Wybrana data akcji nie była przypadkowa – w dniu 2 października 1944 roku rozpoczęły się rozmowy z okupantem odnośnie układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie i zakończeniu Powstania Warszawskiego. Zaproszonymi gości byli zarówno licealiści jednego z warszawskich liceów ogólnokształcących, kombatanci - uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz zdobywcy PASTy - żołnierze batalionu „Kiliński”, jak również przedstawiciele mediów, w szczególności lokalnych. Wśród prelegentów znalazł się wybitny znawca najnowszej historii Polski - prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki oraz podporucznik Antoni Bieniaszewski - dowódca III plutonu VIII kompanii batalionu „Kiliński” odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Do dziennikarzy, agencja wysłała w pierwszej fazie teaser - opaski powstańcze na przedramię, z datą i godziną rozpoczęcia wydarzenia, w kolejnej – oficjalne zaproszenie napisane w formie rozkazu do szeregowych żołnierzy. Organizatorom zależało bowiem na zainteresowaniu mediów przedsięwzięciem, z drugiej strony chcieli oni uzyskać efekt synergii, gdzie każda forma komunikatu byłaby spójna z charakterem przedsięwzięcia.

Na wszystkich uczestników wydarzenia, po sprawie przeprowadzonej akcji – lekcji historii – czekał catering z typowo polską kuchnią. Ponadto, uczniowie oraz dziennikarze otrzymali wojskowe kurtki z nie rzucającym się w oczy logiem Viasat, które zostały zdobyte na aukcji Agencji Mienia Wojskowego. Głównym patronem wydarzenia zostało Miasto st. Warszawy.

Ewaluacja:
• Lekcja historii z Viasat History została bardzo pozytywnie przyjęta przez licealistów, przedstawicieli mediów, osoby historycznie związane z Powstaniem Warszawskim. Akcja została także wyróżniona przez klienta jako najlepsza spośród całej kampanii przeprowadzonej w Europie Środkowo-Wschodniej (opublikowano ponad 25 publikacji w prasie oraz Internecie, relacja została również wyemitowana w kilku stacjach radiowych oraz telewizyjnych).
• Akcja miała na celu z jednej strony uświadomienie ludziom, jak ważną rolę historia odgrywa w życiu każdego człowieka, z drugiej natomiast – organizowanie tego typu przedsięwzięć przyczyna się pozytywnie do zbudowania wizerunku Viasat History jako interaktywnego kanału edukacyjnego, który w pełni identyfikuje się z głoszoną przez siebie zasadą „VIASAT HISTORY ożywia przeszłość”.

Osoby odpowiedzialne za projekt:
• Zbigniew Jankowski
• Jakub Zadrożny
• Aleksander Reiff

Nagrody:

Kampania promocyjna kanału telewizyjnego VIASAT History „History beneath your feet” została uhonorowana nagrodą Golden Drum 2009 w kategorii „Marketing PR - media, Arts and Entertainment”. Projekt był realizowany w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: W Polsce, Republice Czeskiej, w Rumunii oraz na Węgrzech

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin