.

Internet dla kampanii społecznych

dodano: 
10.04.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Gemius

Podmiot realizujący:
Gemius

Tytuł programu:
Internet dla kampanii społecznych

Internet dla kampanii społecznych – idea projektu
Wykorzystując dostępną wiedzę i technologię, Gemius realizuje program „Internet dla kampanii społecznych”, adresowany do organizacji pożytku publicznego. Współpraca z organizacjami realizowana jest w trzech obszarach:

• kampanie reklamowe w Internecie,
• monitoring witryny,
• badania sondażowe.
Celem programu jest zapewnienie fundacjom i stowarzyszeniom dostępu do wiedzy na temat skutecznego wykorzystania Internetu do celów statutowych, a także umożliwienie im realizacji zakrojonych na szeroką skalę kampanii reklamowych.

Kampanie reklamowe w Internecie
Gemius w porozumieniu ze stat24 oraz PBI pomaga w prowadzeniu kampanii społecznych w Internecie. Reklamy społeczne wyświetlane są na przestrzeni witryn, korzystających z bezpłatnych statystyk oferowanych przez stat24 w porozumieniu z PBI (stat.pl/PBI). Każdą kampanię wieńczy raport specjalnie przygotowany przez Gemius. Udostępnienie organizacjom pożytku publicznego powierzchni reklamowej umożliwia im realizację długofalowych akcji charytatywnych oraz wzmacnia wyrazistość konkretnego komunikatu wśród społeczności internetowej.

Cele kampanii:
• Utrwalenie świadomości i wizerunku organizacji, a także problemów społecznych, które są przedmiotem jej działalności.
• Dotarcie do atrakcyjnej grupy docelowej: polscy internauci to osoby młode, wykształcone, otwarte na zmiany i poszukujące w Internecie inspiracji i odpowiedzi na istotne pytania.
• Poszerzanie grona odbiorców wśród osób bezpośrednio dotkniętych problemem społecznym, który organizacja stara się rozwiązać.
• Wzrost wyników oglądalności witryny internetowej organizacji pożytku publicznego.
• Wymierne korzyści finansowe i organizacyjne – zainteresowanie sponsorów, darczyńców oraz wolontariuszy działaniami organizacji.

Zespół Gemius miał okazję pomagać m.in. w kampaniach:
Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Dziecięca Fantazja, Federacji Polskich Banków Żywności, Fundacji ITAKA, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Fundacji Synapsis, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Fundacji Świętego Mikołaja oraz Amnesty International.

Monitoring witryny
Gemius za pomocą badania gemiusTraffic stale i bezpłatnie monitoruje witryny internetowe organizacji pożytku publicznego. Witryna, będąc wizytówką organizacji, aby wypełniać swoje zadania, powinna być dostosowana do potrzeb internautów. Dokładne informacje o ruchu i aktywności internetowej widowni pomagają organizacjom w optymalizowaniu wyglądu i treści stron WWW. Celem projektu jest dostarczenie fundacjom i stowarzyszeniom profesjonalnych narzędzi badawczych, dzięki którym mogą poszerzyć grono odbiorców i zyskać możliwość stałego kontaktu z internautami.

Beneficjenci
Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Ignorantia Iuris Nocet oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor. Badania sondażowe

Gemius na zlecenie organizacji pozarządowych prowadzi badania sondażowe wśród internautów na tematy społeczne. Za pomocą raportów przekazujemy wnikliwą analizę danych statystycznych, a także wnioski i rekomendacje. Wyniki zleconych badań pozwalają organizacjom ocenić skuteczność dotychczasowych działań oraz zaplanować kolejne.

Badania przeprowadzone w 2007 r.
• Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje zrealizował pierwsze w Polsce badanie poświęcone zjawisku cyberprzemocy. Jak wynika z raportu „Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne”, anonimowość Internetu i telefonii komórkowej stwarzają ogromne pole dla ekspresji takich zachowań, jak: wyzywanie, ośmieszanie, szantażowanie, rozprzestrzenianie kompromitujących materiałów oraz podszywanie się pod innych. Wyniki badania wykorzystano w kampanii „Stop Cyberprzemocy”, rozpoczętej w tym roku przez Fundację Dzieci Niczyje.

• Na prośbę stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce Gemius zbadał opinie o „akcji 1%” na miesiąc przed zakończeniem okresu rozliczeniowego w 2007 roku. Wyniki badania potwierdziły, że internauci doskonale zdają sobie sprawę z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Świadomość ta nie jest jednak podparta wiedzą o zasadach regulujących tego typu rozliczenia. Raport podsumowuje charakter odbioru „akcji 1%” przez internautów, a także wyznacza kierunki zmian w tworzeniu kampanii społecznych on-line w kolejnych latach.

• Gemius przygotował raport „Dzieci aktywne online” – kompleksowe źródło informacji o aktywności dzieci w wieku 7-14 lat w Internecie. Raport został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w ramach współpracy firmy z Fundacją Dzieci Niczyje.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin