.

Kampania Parkingowa 2007 „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

dodano: 
20.06.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Publicis Consultants / Rowland dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Akcja została uznana za szczególnie wartą polecenia w kategorii „Launch of a new service” przez jury IPRA Golden World Awards 2008.

Tytuł projektu
Kampania Parkingowa 2007 „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Podmioty realizujące projekt
Publicis Consultants / Rowland dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Cel projektu
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tzw. koperty, nierzadko są zajmowane przez pełnosprawnych kierowców, którzy traktują je jako świetne miejsce postoju na zatłoczonych parkingach czy w centrach miast. Korzystając z nich, nie zdają sobie sprawy, że uniemożliwiają w ten sposób swobodne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Dlatego też Kampania Parkingowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ze wsparciem Publicis Consultants/ Rowland miała na celu:

- przedstawienie problemu bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w szerokim kontekście dyskryminacji,
- zwrócenie uwagi na fakt, że problem zajmowania „kopert” dotyczy nie tylko parkujących na nich bezprawnie kierowców, ale też przechodniów i obserwatorów tej sytuacji,
- zwrócenie uwagi kierowców parkujących na tzw. „kopertach” na konsekwencje takich zachowań – uniemożliwienie osobom swobodnego poruszania się i w rezultacie – funkcjonowania,
- zwrócenie uwagi władz samorządowych oraz służb porządkowych na problem zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione oraz zachęcenie do podjęcia konkretnych działań, które zmienią ten stan rzeczy – ze zmianą przepisów o ruchu drogowym włącznie,
- skłonienie osób niepełnosprawnych do walki o ich prawa,
- edukacja dzieci i młodzieży na temat prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego poruszania się po mieście

Dotarcie do grup docelowych

- zaangażowanie w kampanię jak największej liczby polskich miast, zwłaszcza dużych aglomeracji, gdzie problem zajmowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest najbardziej widoczny,
- zaangażowanie służb porządkowych,
- współpraca z centrami handlowymi i organizacjami pozarządowymi,
- spoty reklamowe,
- kampania reklamowa na nośnikach zewnętrznych oraz ulotkach,
- niestandardowe formy komunikacji o kampanii, takie jak happeningi uliczne, debaty publiczne z udziałem władz lokalnych,
- patronaty medialne czołowych mediów w Polsce,
- pozytywne publikacje nt. kampanii na łamach prasy, radia, telewizji oraz w Internecie

Realizacja projektu

W ramach Kampanii Parkingowej 2007 roku prowadzono działania na terenie 160 miast w całej Polsce, przy zaangażowaniu 43 urzędów miast, 15 organizacji pozarządowych, 10 ośrodków pomocy społecznej, 46 jednostek straży miejskiej, 20 centrów handlowo-rozrywkowych oraz trzech sieci handlowych.

Etap 1 – działania przygotowawcze
W ramach Kampanii podjęto następujące działania:
- Uuzyskanie honorowego patronatu: Ministra Transportu - Jerzego Polaczka, Ministra Edukacji Ryszarda Legutko, Marszałka Adama Struzika oraz prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz,
- pozyskanie patronów medialnych: Newsweek, Gazeta Wyborcza, Autoświat, gazeta.pl, moto.pl, Antyradio, Trójka,
- organizacja warsztatów dla strażników miejskich i policjantów

Etap 2 – realizacja
- dystrybucja materiałów informacyjnych: 200 tys. ulotek, 21 tys. plakatów, 7 tys. zapachów samochodowych, 1 tys. balonów i 1 tys. koszulek, m. in. na terenie centrów handlowych - 7 galerii handlowych w Warszawie,
- debata publiczna na Placu Bankowym w Warszawie, w której wzięli udział m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy i Jerzy Polaczek – Minister Transportu oraz Adam Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Podobne spotkania odbyły się w 160 miastach Polski,
- ogólnopolska akcja strażników miejskich z 45 jednostek Straży Miejskiej, którzy w dniu inauguracji kampanii zamiast mandatu za zajęcie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wręczali kierowcom ulotkę Kampanii,
- emisja spotów reklamowych na antenie radiowej Trójki oraz Antyradia,
- publikacja reklam kampanii na łamach Gazety Wyborczej, tygodnika Newsweek, Auto - -Świat, gazeta.pl, Moto.pl, a także na portalu niepełnosprawni.pl i w Magazynie Integracja,
- kampania outdoorowa w Warszawie: 20 billboardów oraz 40 citylightów,
- działania niestandardowe: happeningi organizowane w kilku miejscach w mieście, a także pokazy parkowania osób niepełnosprawnych, które włączyły się w akcję,
- działania skierowane do dzieci i młodzieży: organizacja pikników, konkursów oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych i gadżetów.

Podczas trwania Kampanii Parkingowej Publicis Consultants | Rowland była odpowiedzialna za kompleksowe działania w zakresie relacji z mediami obejmujące, m.in.:
- opracowanie kompleksowej strategii komunikacyjnej,
- przygotowanie i dystrybucję materiałów prasowych skierowanych do mediów ogólnopolskich oraz regionalnych,
- aranżację wypowiedzi eksperckich przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, - aranżację pozytywnych publikacji nt. Kampanii,
- organizację spotkań z dziennikarzami

W rezultacie działań Publicis Consultants | Rowland, tylko we wrześniu 2007 r. w mediach (prasie, telewizji, radiu i internecie) ukazało się ponad 200 publikacji wskazujących na problem zajmowania miejsc dla osób niepełnosprawnych w szerokim kontekście dyskryminacji.

Kampania miała także swój wymiar legislacyjny, dzięki wskazaniu konieczności zmiany uregulowań dot. parkowania na kopertach, takich jak: zwiększenie wysokości mandatów za ich bezprawne zajmowanie. Dodatkowo, zintensyfikowane zostały kontrole służb porządkowych dot. bezprawnego parkowania na w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. W rezultacie hasło „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” stało się dobrze rozpoznawalnym sloganem.

Osoby odpowiedzialne z ramienia Publicis Consultans | Rowland

Ewa Pitera, Kinga Szkutnik, Agnieszka Bacińska

Nagrody:

IPRA Golden Awards 2008

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin