.

Koalicja Bezpieczni w Pracy

dodano: 
20.05.2016

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

FleishmanHillard dla Koalicja Bezpieczni w Pracy

Opis projektu
Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA.

Misja

Naszym priorytetem jest zbudowanie najważniejszej w Polsce inicjatywy związanej z tematyką BHP. Cel ten będziemy realizować poprzez promowanie dobrych praktyk, informowanie o aktualnych wymogach prawnych oraz korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa - zarówno za pośrednictwem portalu, jak i publikacji w mediach.
 

Nasze cele:

- inspirowanie do zmiany postaw i popularyzacja kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy
- wskazywanie na praktyczne aspekty i rozwiązania, które wspierają kulturę bezpieczeństwa (w oparciu o dobre praktyki członków Koalicji)
- zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie
- inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy oraz wdrożenie wyższych standardów w zakresie ochrony zdrowia
- nawiązanie aktywnej współpracy z instytucjami zajmującymi się realizacją działań edukacyjnych, badawczych i profilaktycznych w zakresie BHP

Działania

Koalicja stworzyła nowoczesny portal www prezentujący najlepsze praktyki i materiały eksperckie z dziedziny BHP. Uzupełnieniem portalu jest profil facebookowy. Jesienią ubiegłego roku wysłany został także pierwszy comiesięczny newsletter do pracowników służb BHP. Co roku publikowany jest raport dotyczący bezpieczeństwa w pracy, który powstaje w oparciu o ogólnopolskie badania opinii publicznej. Koalicja zorganizowała także największy  - ogólnopolski konkurs wiedzy dla wszystkich ekspertów związanych z branżą BHP.

Efekty

Raport
Koalicja Bezpieczni w pracy opublikowała dwa branżowe raporty „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”  oparte o ogólnopolskie badania opinii publicznej na temat kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, potrzeb polskich pracowników, zdrowia i kwestii bezpieczeństwa. Jesienią 2014 odbyła się konferencja prezentująca wyniki pierwszego badania, zgromadziła ona dziennikarzy z najważniejszych polskich mediów (m.in.: Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Pulsu Biznesu, Wiedzy i Praktyki). Rezultatem konferencji było ponad 50 publikacji z ekwiwalentem reklamowym w wysokości ok. 200 000 PLN. Druga edycja raportu cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem - w jej wyniku ukazało się ponad 90 publikacji z ekwiwalentem reklamowym w wysokości ok. 230 000 PLN.

Media

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat niszowy, który do tej pory nie był masowo poruszany w mediach, jak i w sieci. Dzięki zaangażowaniu Koalicji udało się to zmienić, w 2015 roku ukazało się ponad 180 publikacji w kluczowych mediach ogólnopolskich i branżowych dotyczących bezpieczeństwa w pracy. Ekwiwalent reklamowy tych publikacji wyniósł blisko 400 tys. złotych. Od początku istnienia Koalicji zaś 750 tys. zł.

Strona FB i www

W środowisku BHP brakowało portalu wiedzy, który w nowoczesny i przystępny sposób prezentowałby najlepsze praktyki w tym zakresie. W 2015 roku w portalu Koalicji Bezpieczni w Pracy ukazało się ponad 100 materiałów – studium przypadku, artykułów eksperckich, wywiadów i porad. Strona www odnotowała w tym okresie  65 tys. odsłon przy średniej liczbie użytkowników wynoszącej 21 tys.. Ponadto raz w miesiącu wysyłany jest newsletter. Liczba fanów profilu facebookowego przekroczyła 2 tys. fanów.

Ankiety i analizy

W przestrzeni publicznej funkcjonuje bardzo wiele danych dotyczących wypadków i ich przyczyn jednak wciąż niewiele jest danych dotyczących zachowań i trendów w BHP. Dlatego oprócz projektów badawczych publikowanych w raportach Koalicja Bezpieczni w Pracy zorganizowała też szereg ankiet internetowych. Audyt „Sprawdź czy możesz czuć się bezpiecznie w pracy” przeprowadzony pod koniec 2015 r., w którym wzięło udział 199 pracowników i 127 przedstawicieli pracodawców. Ankietę „BHP w sieci” poświęconą komunikacji elektronicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy, wypełniło ponad 100  fanów profilu Koalicji na Facebooku. Z kolei kwestionariusz „Komunikacja w BHP” skierowany do osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji w zakresie BHP w spółkach uzupełniło ponad 70. Wśród badanych najliczniej reprezentowane były osoby pracujące w firmach zatrudniających od 100 do 249 pracowników, w przemyśle i produkcji (25 proc.), usługach (24 proc.) oraz  handlu (21 proc.).

Integracja środowiska

W ramach Koalicji udało nam się zintegrować środowisko BHP. Patronami Koalicji są najważniejsze instytucje związane z bezpieczeństwem pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje pracodawców: Pracodawcy PR i Konfederacja Lewiatan.

Mistrzostwa Kadry BHP

W Mistrzostwach Kadry BHP, które były pierwszą tego typu inicjatywą wzięli udział eksperci z całej Polski reprezentujący różne branż i dziedziny - od pracowników, przez środowisko akademickie, po menedżerów, którzy chcą rozwijać się w tym kierunku.  Konkurs złożony był z dwóch etapów - testu wiedzy, który składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz części bardziej opisowej złożonej zarówno z 20 pytań jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz studium przypadku. Trzydzieści osób z najwyższą liczbą punktów kwalifikowało się do drugiego etapu, który wyłonił ostatecznych zwycięzców.  Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą najważniejsze organizacje związane z bezpieczeństwem pracy. W I etapie Mistrzostw Kadry BHP udział wzięło blisko 450 osób, do drugiego etapu zakwalifikowało się 30 uczestników z najlepszymi wynikami.

Podsumowanie

Spotkania Koalicjantów odbywają się raz w miesiącu w Warszawie, gdzie wspólnie podejmowane są najważniejsze decyzje. Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt, który dynamicznie się rozwija. Po raz pierwszy znalazła się w publikacji “Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami wszystkich instytucji Państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Co roku do grona koalicjantów dołącza nowy partner. Badania Koalicji cieszą się rosnącym zainteresowaniem (wzrost publikacji rok do roku). Bieżące inicjatywy będą rozwijane - Koalicja Bezpieczni w Pracy planuje pozyskanie nowych członków i rozszerzanie działalności o kolejne branże. W maju startuje druga edycja Mistrzostw Kadry BHP, a jesienią trzecia edycja Raportu Bezpieczeństwo Pracy w Polsce. Zapraszamy do współpracy.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin