.

Odnaleźć siebie

dodano: 
06.01.2006

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

On Board PR

Prezentacja projektu: On Board Public Relations – „Odnaleźć siebie”. Kampania przygotowana dla Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nagrodzona Złotym Spinaczem w kategorii kampania społeczna, w 2005 roku.

Nazwa agencji:
On Board Public Relations

Kategoria konkursowa:
Program społeczny

Tytuł projektu:
„Odnaleźć siebie”

Klient:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Określenie problemu:
W Polsce osoby potrzebujące pomocy lekarza psychiatry często zwlekają z wizytą lub w ogóle z niej rezygnują. Problem psychiatrii i leczenia jest tematem wstydliwym i stanowi społeczne tabu. Według szacunków PTP problemy psychiczne mogą dotyczyć nawet 30% polskiego społeczeństwa. Bardzo często osoby chore trafiają do lekarza psychiatry zbyt późno lub nie trafiają do niego wcale. W przypadku zaburzeń psychicznych, tylko odpowiednio wczesna wizyta u psychiatry i podjęcie właściwego leczenia dają choremu szansę na normalne życie. Wiedza na temat chorób psychicznych, sposobów ich leczenia oraz wizyt u lekarzy specjalistów jest bardzo niewielka.

Według badań TNS OBOP przeprowadzonych w ramach przygotowań do kampanii zdecydowana większość Polaków niechętnie korzysta z pomocy lekarzy psychiatrów. Jako główny powód takiego nastawienia 77% badanych podaje wstyd i obawę przed opinią otoczenia. Dodatkowo u 76% Polaków leczenie psychiatryczne budzi lęk, a 70% uważa, że wizyta u psychiatry wiąże się ze zdecydowanie większym stresem niż wizyta u lekarza innej specjalności. Ogromna większość Polaków, bo blisko 90%, sądzi, że ludzie chętniej chodziliby do lekarza psychiatry, gdyby mogli to zrobić dyskretnie i w tajemnicy.
Inicjatorem „Odnaleźć siebie” jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – ogólnopolska organizacja zrzeszająca psychiatrów i lekarzy z dziedzin związanych z psychiatrią.

Cel:
Podstawowym celem programu jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie roli i dostępności porad psychiatrycznych oraz przełamywanie barier społecznych i – w dalszej kolejności – przyczynienie się do przyspieszenia rozpoznawania zaburzeń psychicznych i ich leczenia.

Grupa docelowa:
 Społeczeństwo, a w szczególności osoby zagrożone schorzeniami psychicznymi (wg szacunków PTP ok. 30% polskiego społeczeństwa)
 Dziennikarze zajmujący się problematyką społeczną i zdrowotną, którzy poruszają w swoich tekstach tematykę opieki psychicznej i psychiatrycznej.
 Lekarze, psychologowie, osoby, które mają bezpośredni wpływ na opinie społeczne dotyczące psychiatrii.

Przeprowadzone działania:
 „Centra Pomocy” w największych miastach Polski ”Centra pomocy” to próba przełamania stereotypu myślenia o pomocy psychiatrycznej. Bezpłatne punkty konsultacji psychologicznej otwierane są w kolejnych miastach; w miejscach, które nie kojarzą się z leczeniem – np. w warszawskiej handlowej Galerii Mokotów.
 Wystawy twórczości artystycznej osób chorych psychicznie Kilka tysięcy osób zobaczyło prace artystyczne osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Niektórym z nich dopiero otwierane w ramach programu wystawy uświadamiały możliwości artystyczne chorych i rolę sztuki w terapii psychiatrycznej.
 Przewodnik po psychiatrii „Rozmowa, która nie boli” Odpowiedź na podstawowe pytania dot. psychiatrii udzielona na stronach unikalnej publikacji wydanej w ramach programu. Publikacja zawiera opis objawów oraz przyczyn chorób psychicznych, metod leczenia.
 Raport „Portret Leczenia Psychiatrycznego Oczami Polaków Malowany” Publikacja raportu z pierwszych w Polsce badań dotyczących barier w leczeniu psychiatrycznym. Raport opracowany na podstawie badań zrealizowanych przez TNS OBOP przedstawia przyczyny społecznego lęku przed leczeniem zaburzeń psychicznych, określa wizerunek lekarzy psychiatrów, postawy społeczne wobec chorych psychicznie.
 Warsztaty dla młodzieży akademickiej Nawiązanie dialogu o psychiatrii ze środowiskiem studentów. Organizacja cyklu warsztatów walki ze stresem prowadzonych przez psychiatrę i psychoprofilaktyka będących pretekstem do wspólnej rozmowy o psychiatrii.
 Film z udziałem osób chorych psychicznie Kilkunastominutowy materiał prezentuje poruszające opowieści o chorobie, terapii, postrzeganiu problemów psychicznych przez społeczeństwo. Bohaterami filmu są osoby dotknięte chorobą psychiczną, a rolę narratoracyjną pełnią eksperci PTP.

Ewaluacja:
 Prawie 500 publikacji w mediach o charakterze edukacyjnym
 Przełamanie barier - ponad 3.000 osób korzysta z bezpłatnej pomocy psychiatrycznej.
 4.500 czytelników przewodnika po psychiatrii.
 Ponad 25.000 broszur informacyjnych rozdystrybuowanych podczas wszystkich wydarzeń związanych z programem. Materiały opisują program „Odnaleźć Siebie” i jego cele.

Osoby odpowiedzialne za projekt:
Tomasz Turzyński, On Board PR
Ewa Marczyk, On Board PR

Nagrody:

Złoty Spinacz

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin