.

PRaktykuj za granicą

dodano: 
23.10.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Instytut Monitorowania Mediów

Konkurs otrzymał wyróżnienie w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2005 roku. 100 dobrych przykładów”.

Tytuł projektu
PRaktykuj za granicą

Podmiot realizujący projekt
Instytut Monitorowania Mediów

Idea
Instytut Monitorowania Mediów chce stworzyć młodym ludziom, interesującym się public relations, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie. O ile na staż do agencji PR-owskiej w Polsce dostać się nietrudno, o tyle zostać praktykantem w Londynie czy Brukseli w renomowanej sieciowej agencji, to już wyzwanie. Tak narodziła się idea konkursu „PRaktykuj za granicą”. W kolejnych edycjach konkursu IMM pozyskuje do współpracy sieciowe agencje PR, które oferują miesięczne staże w swoich zachodnioeuropejskich oddziałach.

Opis projektu
W kolejnych edycjach konkursu z IMM-em współpracowały: Fleishman-Hillard, Weber Shandwick, Hill&Knowlton.

Aby wygrać staż, wystarczy dobry pomysł na strategię komunikacji dla organizacji non-profit. Dotychczas uczestnicy konkursu zmagali się z zadaniami przedstawionymi przez: Amnesty International, Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, WWF, Polską Akcję Humanitarną i Fundację Komunikacji Społecznej.

Jurorami w konkursie są eksperci i doświadczeni praktycy, którzy rozpowszechnianie wiedzy o PR-e, traktują jak swoją misję: Piotr Czarnowski, Gerald Abramczyk Anna Sanowska i Jacek Warchala. Do składu jury jest zawsze zapraszany przedstawiciel organizacji pożytku publicznego, będącej partnerem w danej edycji, gdyż jest w stanie najlepiej zweryfikować możliwość realizacji konkursowych strategii.

Trzyetapowy konkurs z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, a jurorzy doceniają ich strategie nie tylko za kreatywność i świeże spojrzenie, ale także za rosnący z roku na rok poziom wiedzy na temat public relations.

Po finałowych prezentacjach jury wyłania troje laureatów, którzy będą uczyć się PR-u w praktyce.

Grupa docelowa
Studenci – niezależnie od rodzaju, kierunku i roku studiów.

Cele i korzyści
Głównym celem projektu jest edukacja w dziedzinie public relations. Zaangażowanie w projekt Instytutu jest także promocją działalności organizacji non-profit oraz działaniem z zakresu employer branding dla agencji PR oferujących staże laureatom. Każda ze stron zaangażowanych w ten projekt osiąga dla siebie korzyści:
- uczestnicy konkursu – zdobywają w praktyce wiedzę o PR-e i otrzymują informację zwrotną na temat swojej strategii, laureaci – zdobywają wartościowy punkt w CV, który może mieć istotne znaczenie dla ich rozwoju zawodowego;

- agencje PR – utrwalenie wśród studentów, czyli w przyszłości potencjalnych pracowników, wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, ponadto możliwość nawiązania bliższej współpracy ze stażystą, który sprawdzi się w środowisku międzynarodowym;

- organizacja pożytku publicznego – popularyzacja jej działalności i problematyki społecznej wśród młodych ludzi, możliwość wykorzystania pomysłów zawartych w pracach konkursowych w realizowanych przez organizację działaniach.

Czas trwania
IMM zorganizował pięć edycji konkursu PRaktykuj za granicą. Konkurs trwa od lutego do czerwca, a laureaci konkursu wyjeżdżają na staże w wakacje. VI edycja konkursu zacznie się w lutym 2009 r.

Podsumowanie
Dotychczas w pięciu edycjach konkursu nagrodzono stażami 15 studentów, którzy wyjechali m.in do Brukseli, Dublina, Londynu, Mediolanu i Monachium, dzięki takim agencjom, jak: Eurocom, Fleishman Hillard, Hill&Knowlton i Weber Shandwick.

Projekt koordynuje Katarzyna Ewert., specjalista ds. PR w Instytucie Monitorowania Mediów.
Więcej informacji na stronie

Nagrody:

Konkurs otrzymał wyróżnienie w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2005 roku. 100 dobrych przykładów”.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin