.

Rakoobrona

dodano: 
16.10.2015

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Fundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO SPERO

O kampanii

Rakoobrona to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana głównie do osób młodych w wieku 14–19 lat. Projekt skupia się na problemie profilaktyki trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka złośliwego. Dzięki niemu w świadomości młodzieży oraz innych odbiorców mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Hasło kampanii brzmi: „Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!”.

Organizatorem I edycji Rakoobrony była Fundacja Rosa z Wrocławia, a opiekę merytoryczną nad programem sprawowała Fundacja Onkologiczna Dum Spiro Spero.

Opis celu kampanii

Rakoobrona porusza problematykę raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Te trzy nowotwory zostały obrane za cel akcji nie bez powodu – na ryzyko zachorowania na nie znacząco wpływa prowadzony tryb życia. Kształtowanie zdrowych i świadomych nawyków powinno więc zacząć się już w młodym wieku, a edukacja o profilaktyce onkologicznej – w szkole.

Celem kampanii jest uświadomienie uczniom, że mogą zapobiec rozwojowi trzech nowotworów, oraz wykształcenie w nich postaw prozdrowotnych, które podniosą ich świadomość nt. profilaktyki onkologicznej. Kręgosłup projektu stanowi przekazanie rzetelnej merytorycznie wiedzy o raku płuca, raku szyki macicy i czerniaku złośliwym. Ponadto akcja ma przybliżyć opiekunom i rodzicom ich rolę w formowaniu postaw prozdrowotnych u swoich wychowanków na zasadzie wspólnej odpowiedzialności za tworzenie zdrowego społeczeństwa w przyszłości.

Grupa docelowa

Program jest skierowany do klas II–III szkół gimnazjalnych oraz klas I–III szkół ponadgimnazjalnych. Idee kampanii mają trafić też do: nauczycieli, rodziców, ogółu społeczeństwa, mediów.

Strategia

W Polsce choroby nowotworowe są przyczyną około 20 proc. wszystkich zgonów. Za jedną z głównych przyczyn zachorowań podaje się niekorzystne postawy prozdrowotne społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że w 2025 roku liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie z 14 mln do 19 mln rocznie, a rak stanie się jedną z głównych chorób cywilizacyjnych.

Głównym zadaniem kampanii jest edukacja o profilaktyce onkologicznej oraz trzech nowotworach obranych za temat akcji. Dzięki przekazanym szkołom narzędziom informacyjnym i edukacyjnym, uczniowie zdobywają wiedzę, która może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka i uratować ich życie w przyszłości. Wybrane narzędzia i kanały komunikacyjno-promocyjne mają zwiększyć grono odbiorców programu, sygnalizując ważkość problemu reszcie społeczeństwa oraz zachęcając do zastanowienia się nad swoim stylem życia.

Opis przebiegu kampanii

I edycja Rakoobrony trwała od marca 2014 roku do końca czerwca 2015 roku. Ponadto w lipcu 2015 roku Rakoobrona wraz z czarnym namiotem #RKBN, w którym badano podejrzane znamiona pod kątem czerniaka skóry, pojawiła się na festiwalach muzycznych, takich jak: Castle Party, Powidz Jam Fesiwal oraz Przystanek Woodstock. W sierpniu 2015 roku Fundacja Rosa zorganizowała Letnią Akcję Edukacyjną RKBN na trójmiejskich plażach i we Wrocławiu.

Działania podzielono na dwa etapy:

- I etap – marzec/kwiecień - sierpień 2014

- II etap – wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Najważniejsze działania w kampanii: przygotowanie materiałów edukacyjnych i kanałów komunikacji (strona internetowa, media społecznościowe), przeprowadzenie badań ankietowych i fokusowych sprawdzających poziom wiedzy młodzieży o chorobach nowotworowych, sporządzenie raportu „Młodzież vs Nowotwór. Raport 2014”, pozyskanie ekspertów i patronów kampanii, zorganizowanie sześciu wydarzeń lokalnych z namiotem RKBN w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Wrocławiu, zajęcia w szkołach z materiałami Rakoobrony, przeprowadzenie konkursu dla młodzieży RKBN Fest, przeprowadzenie warsztatów Rakoobrony w szkołach we Wrocławiu, Toruniu, Zagrodnie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Opolu i Łodzi, zorganizowanie akcji „Rak to nie loteria” w Magnolia Park we Wrocławiu z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, przeprowadzenie ankiety „Co wrocławianie wiedzą o nowotworach” podczas akcji „Rak to nie loteria”.

I edycję projektu zamknęły powtórne badania świadomości młodzieży nt. nowotworów w szkołach, które przystąpiły do kampanii.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Konferencja prasowa – poprzez kontakt z mediami dotarcie do szerszego grona.

Eventy – bezpośredni kontakt z odbiorcami, uzyskanie word of mouth; wykorzystanie charakterystycznego elementu w postaci heksagonalnego czarnego namiotu z fioletowym #RKBN (Rakoobrona) i czarnych leżaków z hasłem: „Keep calm and check yourself”.

RKBN Defenders – gra w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Pierwsza tego typu metoda edukacji poprzez zabawę.

„Gra z rakiem” – film dokumentalno-edukacyjny, prawdziwe historie osób chorych na raka puca, czerniaka złośliwego i raka szyjki macicy. Efekt wizualny, przekaz emocjonalny, wpływający na zmianę postaw.

Materiały drukowane – materiały edukacyjno-promocyjne, uzupełnienie wiedzy o profilaktyce onkologicznej i kampanii.

Media społecznościowe (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter) – obecność tam, gdzie są ludzie młodzi. Próba zbliżenia się do grupy docelowej, „wejścia” do jej codzienności.

WWW – informowanie o aktualnościach, kontakt.

Media tradycyjne –ogólnopolskie i lokalne. Próba trafienia do rodziców, nauczycieli, społeczeństwa (Gazeta Wyborcza, Polsat News), z drugiej i do ludzi młodych (Radio Eska, Cogito).

Efektywność

Beneficjenci:

  • 300 uczniów – uczestników bezpłatnych warsztatów edukacyjnych Rakoobrony w 10 szkołach w Polsce;
  • 800 osób, które zbadały bezpłatnie znamiona w Letniej Akcji Edukacyjnej w czarnym namiocie #RKBN w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Wrocławiu;
  • 1000 osób, które wzięły udział w badaniu „Co wrocławianie wiedzą o nowotworach”, otrzymało bezpłatną poradę psychoonkologiczną oraz ulotki edukacyjne w ramach akcji „Rak to nie loteria” z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem;
  • 17 laureatów konkursu RKBN Fest;
  • 136 osób, które przebadały bezpłatnie znamiona podczas Dnia Społecznej Super Mocy;
  • 332 szkoły, które otrzymały bezpłatnie materiały edukacyjne Rakoobrony do przeprowadzenia lekcji, 73 294 uczniów objętych lekcjami z materiałami Rakoobrony, 2514 nauczycieli przeprowadzających zajęcia i nabywających „Przewodnik dla nauczycieli” o 3 nowotworach;
  • 1629 przebadanych osób, pod kątem czerniaka skóry, podczas Letniej Akcji Edukacyjnej RKBN 2015.

Media:

Ilość publikacji medialnych (okres od 1 maja 2014 r. do 23 czerwca 2015 r.):

Internet: 248

Prasa: 38

Radio: 22

Telewizja: 12

m.in. Polsat News, Panorama TVP2, Superstacja, Polskie Radio, RMF FM, Radio Eska, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wprost, Cogito, Victor Gimnazjalista, Puls Medycyny, Onet.pl, Wp.pl, Zwierciadlo.pl, Styl.pl.

Osiągnięty efekt medialny w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji celów zakładanych przed rozpoczęciem I edycji kampanii Rakoobrona. Za pośrednictwem mediów tradycyjnych pokazano opinii publicznej problem niewiedzy młodzieży na temat profilaktyki onkologicznej oraz chorób nowotworowych. Uzyskane publikacje pomogły także w dotarciu do grupy docelowej projektu – uczniów – oraz ich opiekunów, rodziców i  nauczycieli, promując wśród nich postawę prozdrowotną, m.in. badania okresowe, uprawianie sportu, prawidłowe odżywianie.

Zasięg medialny Letniej Akcji Edukacyjnej Rakoobrony 2015 (lipiec-sierpień 2015 r.):

11 emisji telewizyjnych;

4 publikacje radiowe;

4 publikacje prasowe;

20 publikacji w Internecie.

m.in. Fakty TVN, TVN 24; TVP Gdańsk, Radio ESKA, Radio Gdańsk, Radio Wrocław, Naszemiasto.pl; Newsweek, Fakt, Gazeta Wrocławska.

Kampanijność

Dane dotyczą I edycji kampanii, trwającej od wiosny 2014 roku do czerwca 2015 roku. Druga edycja projektu została zaplanowana na rok szkolny 2015/2016. Ogólne założenia zostaną zachowane – podstawą akcji będzie edukacja młodzieży szkolnej nt. profilaktyki onkologicznej, polegająca m.in. na zapewnieniu szkołom materiałów pomocnych w przeprowadzeniu lekcji na temat raka szyki macicy, raka płuca i czerniaka złośliwego. Organizator założył, że w roku szkolnym 2015/2016, by rozszerzyć zasięg kampanii, obejmie projektem 1000 polskich szkół ponadpodstawowych i przynajmniej 200 000 uczniów. Ponadto w wybranych placówkach organizator poprowadzi dla uczniów warsztaty o trzech nowotworach, a w wybranych miastach placówek zgłoszonych do kampanii – bezpłatne badania pod kątem czerniaka złośliwego. Podobnie jak w pierwszej edycji kampanii, będą również organizowane plenerowe akcje z namiotem #RKBN, umożliwiające bezpłatne badania profilaktyczne.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin