.

Renault „Bezpieczeństwo dla Wszystkich”

dodano: 
27.03.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Renault

Nazwa Programu
Bezpieczeństwo dla wszystkich

Podmiot realizujący program
Koncern Renault

Zarys sytuacji
Mimo sukcesywnej poprawy zagrożenie zdrowia i życia na drogach jest wciąż bardzo wysokie. Głównymi przyczynami tej sytuacji są: niska kultura jazdy i lekceważenie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jednym z elementów zapobiegających wypadkom jest przekazywanie wiedzy nt. przepisów ruchu drogowego dzieciom.
Program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla Wszystkich” stworzony i finansowany przez firmę Renault ma wykształcić u dzieci i młodzieży odpowiednie nawyki w zakresie zachowania na drodze, a także uwrażliwić rodziców na niebezpieczeństwa, jakie na drogach mogą napotkać ich dzieci.

Ogólnie o projekcie
„Bezpieczeństwo dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych przeznaczony do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program ten jest w całości opracowany i finansowany przez firmę Renault. „Bezpieczeństwo dla wszystkich” to największy tego rodzaju program w Europie - swoim zasięgiem obejmuje 21 krajów, a udział w nim wzięło do tej pory ponad 9 milionów dzieci.

Cel projektu
- dotarcie do jak największej liczby dzieci ze szkół podstawowych w Polsce
- uwrażliwienie rodziców na problemy związane z bezpieczeństwem ich dzieci
- zainteresowanie mediów problemem i wskazanie efektywnego rozwiązania
- zainteresowanie instytucji ogólnopolskich i lokalnych formą edukacji zasad ruchu drogowego

Grupa docelowa
- dzieci w wieku od 6 do 12 lat
- nauczyciele, opiekunowie i rodzice

Narzędzia
- narzędziem edukacyjnym programu są pakiety Droga i Ja, które od ośmiu lat są regularnie wysyłane do szkół wraz z początkiem roku szkolnego. Pakiety składają się z części dla nauczyciela i części dla dzieci (24 karty tematyczne do prowadzenia lekcji dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakat ze znakami drogowymi, film dvd, kwestionariusz oceny programu, informacje o konkursie).

Metoda nauczania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego proponowana w pakiecie Droga i Ja jest pozytywnie zaopiniowana i poparta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- platforma multimedialna „Bezpieczeństwo dla wszystkich” jest najnowszym w Polsce bezpłatnym narzędziem internetowym, które w niezwykle praktyczny i nowoczesny sposób przedstawia zasady ruchu drogowego, uczy jak bezpiecznie poruszać się po drogach, kształtuje i utrwala pozytywne nawyki, a także prezentuje ciekawostki związane z bezpieczeństwem przydatne nawet najbardziej doświadczonym kierowcom.
Dostępny na stronie www.renault.pl/bezpieczenstwo-dla-wszystkich program może służyć zarówno dzieciom i rodzicom do nauki w domu, jak nauczycielom do wykorzystania podczas lekcji w szkole. Program Multimedialny posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Transportu Samochodowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komendy Głównej Policji.

- nieodłącznym elementem programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” jest doroczny konkurs o tej samej nazwie, którego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów jak polepszyć sytuację na polskich drogach. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna korzyść – to hasło tegorocznego konkursu. Zgłoszone do konkursu prace ocenia jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele m.in. policji, instytucji wspierających oraz patronów medialnych akcji. Jurorzy wyłaniają siedem finałowych prac. Każda z wybranych klas otrzymuje atrakcyjne nagrody, z których najważniejsza czeka na zwycięzcę. Jest nią wyjazd do paryskiego EuroDisneylandu na finał międzynarodowy konkursu, ufundowany całej klasie i jej opiekunom przez firmę Renault.

- firma Renault Polska wraz z Komendą Główną Policji stworzyła Niezbędnik Rodzica, czyli zbiór najważniejszych zasad mających pomóc rodzicom w kształtowaniu właściwych zachowań i postaw wśród najmłodszych.

Kanały komunikacyjne
- strona internetowa programu Bezpieczeństwo dla Wszystkich
- kampanie bilboardowe i reklamowe
- publikacje w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i motoryzacyjnej
- publikacje na portalach branżowych
- bezpośrednia komunikacja ze szkołami

Patroni medialni
- Gazeta Prawna
- Motor
- Clear Channel
- Poradnik Domowy
- Teleprogram
- Onet.pl
- Radio Zet

Instytucje wspierające
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Transportu
- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Instytut Transportu Samochodowego
- Komenda Główna Policji

Rezultaty
Pierwsza edycja „Bezpieczeństwa dla wszystkich” w Polsce objęła obszar pilotażowy - Warszawę, Bydgoszcz oraz Kielce i odniosła sukces. Od drugiej edycji akcja objęła całą Polskę. Rok 2008, który jest ósmym rokiem realizacji programu notuje zaangażowanie w program około 660 000 dzieci z prawie 26 000 klas

Nagrody
Program „Bezpieczeństwo dla Wszystkich” otrzymał następujące nagrody:
- Mandat Zaufania Komendy Głównej Policji
- Odznaczenie resortowe Ministra Transportu „Zasłużony dla Transportu RP”
- Nominację do drugiego etapu w kategorii: działalność edukacyjno – szkoleniowa w Konkursie Sukces Roku 2004r. w Ochronie Zdrowia
- Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra w uznaniu za wkład w edukację dzieci w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Nagrodę specjalną w kategorii „Szkoła” w konkursie Inicjatyw Lokalnych Orlen Bezpieczne Drogi
- Hybrydy Flotowe 2007 za pierwsze w Polsce programy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Nagroda redakcji Auto Świat za wieloletnią działalność związaną z edukacją i bezpieczeństwem

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin