.

Stop faworyzowaniu chińskich kolektorów przez NFOŚiGW

dodano: 
20.03.2015

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Kobold PR

Tytuł projektu:

Stop faworyzowaniu chińskich kolektorów przez NFOŚiGW

Autor

KOBOLD Public Relations

Analiza sytuacji

Do agencji KOBOLD PR zgłosił się czołowy, polski producent kolektorów słonecznych z prośbą o wsparcie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalił niesprawiedliwy regulamin przyznawania dotacji, faworyzujący kolektory chińskich producentów. Dotacje NFOSiGW, oprócz bezpośredniego ułatwiania dostępu do naturalnych źródeł energii, były tez szansą na promocję ekologicznych rozwiązań i realny wpływ na wzrost świadomości użytkowników. Niestety efekt mógł okazać się odwrotny do zamierzonego, ponieważ zasady przyznawania dofinansowania faworyzowały chińskich producentów, z którymi polscy odbiorcy mają najczęściej jedynie kłopoty.

Dlaczego chińscy producenci byli w lepszej sytuacji, niż europejscy? Otóż, wysokość dopłaty uzależniona była od całkowitej powierzchni zamontowanych kolektorów, a nie ich mocy czy choćby powierzchni czynnej wytwarzającej energie cieplna. Oznacza to, ze wyższe dotacje uzyskiwało się na mniej wydajne kolektory chińskie, których do uzyskania podobnej mocy potrzebujemy znacznie więcej, w związku z czym ich powierzchnia całkowita będzie większa, a wartość dotacji wyższa. Dodatkowo, wielu małych przedsiębiorców, czując zysk w związku z wysokimi dotacjami zaczęło zakładać firmy dystrybuujące chińskie kolektory - firmy te z założenia miały działać wyłącznie na czas dotacji, co groziło utrata gwarancji na kolektory słoneczne przez odbiorców detalicznych.

Cel

Głównym celem realizowanych działań było doprowadzenie do zmian zasad przyznawania dotacji dla odbiorców detalicznych kolektorów słonecznych przez NFOSiGW. Chodziło o zapis dotyczący uzależnienia kwoty dotacji od powierzchni całej instalacji, a nie jak powinno być właściwie: od powierzchni aparatury kolektora.

Działania

W zaplanowanej strategii komunikacyjnej wydzielono kilka etapów. Pierwszym z nich, było zauważenie problemu i zwrócenie na niego uwagi mediów i opinii publicznej.

Następnie, poprzez działania informacyjne edukowaliśmy grypy docelowe z zakresu działania kolektorów słonecznych oraz kreowaliśmy wizerunek polskiego producenta, jako firmy produkującej instalacje wysokiej jakości, cieszącego się dużym zaufaniem w środowisku biznesowym, gospodarczym oraz wśród dotychczasowych klientów.

Kolejnym etapem, były bezpośrednie rozmowy i spotkania z osobami decyzyjnymi.

W założeniu, realizacja wyżej wymienionych etapów, miała spowodować, ze sami beneficjenci dotacji przyznawanych przez NFOSiGW, zaczną wywierać presje na instytucji, domagając się wprowadzenia zmian umożliwiających im instalacje kolektorów wysokiej jakości, przy zachowaniu takiej samej kwoty dotacji, jak w przypadku chińskiego produktu.

Realizacje projektu, agencja Kobold PR rozpoczęła od stworzenia i dystrybucji materiału prasowego pt.: "Chińskie kolektory zalały polski rynek ". Jego treść została skierowana do mediów samorządowych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyka gospodarcza i biznesowa. Informacja prasowa omawiała problem chińskich kolektorów - ich słabej jakości, nieprzystosowania do polskiego klimatu, braku gwarancji etc. Kolejny materiał prasowy omawiał problem dotacji. Media otrzymały informacje pt. "Chińskie kolektory zamiast promieni, pochłaniają dotacje ". Tekst szczegółowo wyjaśniał błędy, które pojawiły się w zasadach przyznawania dotacji. Materiał był wsparty infografika oraz komentarzem niezależnego eksperta. Po publikacjach medialnych Agencja Kobold PR zorganizowała spotkanie ekspertów z firmy Watt S.A. - polskiego producenta kolektorów słonecznych oraz przedstawicieli NFOSiGW. W międzyczasie został podjęty kontakt z kancelaria Prezydenta RP, w celu wystosowania zaproszenia do fabryki Watt. Na spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zostały szczegółowo przedstawione wszystkie argumenty przemawiające za wprowadzeniem wymaganych zmian. Dysponowaliśmy już również przyjętym zaproszeniem przez prezydenta Komorowskiego. Do mediów został skierowany kolejny materiał prasowy, zawierający wyniki badan sondażowych przeprowadzonych przez agencję Kobold PR, wskazujących na coraz większe zainteresowanie Polaków energia odnawialna. Tuż przed ogłoszeniem decyzji NFOSiGW agencja Kobold PR zorganizowała rozmowę kluczowego dziennikarza tygodnika Wprost, red. Tomasza Molgi, oraz prezesa Watt S.A. W wyniku tej rozmowy w tygodniku Wprost pokazał się artykuł pt. "Polska kasa, chiński zysk ", wraz z obszernymi wypowiedziami prezesa Watt S.A. 26 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza NFOSiGW ogłosiła wprowadzenie zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 października 2013 roku.

16 września 2013 roku doszło do wizyty Bronisława Komorowskiego w siedzibie firmy Watt S.A. w Sosnowcu. Prezydent na jednej ze ścian firmy złożył swój podpis oraz napisał "Dziękuje i podziwiam ". Wyraził również aprobatę dla zmian zasad przyznawania dotacji, które zostały ogłoszone przez NFOSiGW. Spotkanie relacjonowały media regionalne oraz ogólnopolskie.

Efekty

Założony przez agencje Kobold PR cel, został całkowicie spełniony. 26 lipca 2013 roku, na stronie głównej NFOSiGW pojawił się komunikat o treści:

"Rada Nadzorcza NFOSiGW przyjęła zmianę zasad udzielania dofinansowania, polegająca na uzależnieniu kwoty dopłaty od powierzchni apertury kolektora zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej kolektora. W momencie przygotowania programu przyjęto regułę dopłaty do kredytu uzależnionej od powierzchni całkowitej (czyli wymiarów zewnętrznych) kolektora słonecznego. Takie podejście wydawało się na tym etapie najbardziej właściwe i było uzasadnione potrzeba stosowania prostych reguł, przystępnych dla pracowników bankowych oraz zasadami przyjętymi w innych krajach. Z czasem, wraz z pojawianiem się nowych modeli kolektorów o powierzchni czynnej znacznie odbiegającej od całkowitej, zaistniała potrzeba zmodyfikowania programu w celu zwiększenia efektywności wydawanych środków. W związku z tym wprowadzona została zamiana jednostkowego kosztu kwalifikowanego z 2 250 zł/m2powierzchni całkowitej na 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora ".

 

Nagrody:

Złoty Spinacz 2014 w kategorii Public Affairs & Lobbying
 

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin