.

Zostań w grze!

dodano: 
17.08.2006

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Ciszewski PR

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna „Zostań w grze!”

Podmioty realizujące projekt
Kampania społeczno-edukacyjna „Zostań w grze!” była wspólnym projektem Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV Prometeusze, firmy Roche Polska oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W kampanię zaangażowały się największe polskie autorytety z dziedziny chorób zakaźnych, w tym przedstawiciele Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych. Ponadto akcję wspierali: Fundacja Św. Jerzego, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Fundacja „Pod Prąd Żółtej Rzeki”. Za koordynację działań odpowiedzialna była agencja Ciszewski Public Relations.

Tytuł projektu
„Zostań w grze!”

Określenie problemu
Z danych statystycznych wynika, że w Polsce jest około 730 tys. osób (dane Polskiej Grupy Ekspertów HCV) zakażonych HCV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Niestety tylko 2% zakażonych Polaków wie o swojej chorobie. W Polsce istnieje bardzo mała świadomość na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ludzie nie zdają sobie sprawy, kto jest zagrożony tą chorobą i w jaki sposób można się nią zarazić.
Zmniejszyła się również liczba osób leczonych. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest często nazywane "cichą epidemią". Uszkodzenie funkcji wątroby może przebiegać bezobjawowo, przez wiele lat, prowadząc ostatecznie do groźnego stanu, jakim jest marskość wątroby. W zaawansowanej marskości jedynym skutecznym sposobem leczenia jest transplantacja. Nieleczona marskość wątroby może prowadzić do powstania nowotworu tego narządu. W odróżnieniu od wirusów typu A i B, nie ma obecnie szczepionki, która pomogłaby uchronić się przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C.

Cel projektu
Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie zakażonych nią jest już około 170 milionów ludzi. Celem akcji jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat WZWC oraz nakłonienie możliwie licznej grupy osób do badań na obecność wirusa HCV (kampania umożliwiła m.in. wykonanie bezpłatnych testów na obecność wirusa we krwi).

Grupa/grupy docelowe

Bezpośrednia:
- opinia publiczna,
- Stowarzyszenia Pacjentów,
- osoby będące w grupie ryzyka zakażenia HCV,
- lekarze pierwszego kontaktu.

Pośrednia:
- decydenci NFZ i MZ,
- lekarze hepatolodzy,
- media.

Przeprowadzone działania
Inauguracja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej pod hasłem: „Zostań w grze!” miała miejsce 4 marca 2005 r. w Krakowie w trakcie Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Forum Zakażeń zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
W ramach trwającej od marca do października 2005 roku akcji podejmowano liczne działania edukacyjne skierowane do różnych grup ryzyka. Na ulice największych polskich miast wyszli „sędziowie piłkarscy”, którzy wręczali przechodniom żółte kartki z informację na temat WZW C. W trakcie happeningów w 2005 roku rozdano ponad 30 tys. kartek.
W czerwcu 2005 roku w pięciu miastach Polski zorganizowano bezpłatne badania diagnostyczne dla 2 tys. osób. Wśród nich 2% otrzymało pozytywny wynik testu. Oznacza on, że osoby te były lub są zakażone wirusem HCV i wymagają dodatkowej diagnostyki, która pozwoli na postawienie szczegółowej diagnozy.
Finał kampanii nastąpił 1 października 2005 roku, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typy C, a wyniki kampanii „Zostań w grze!” z 2005 roku zostały podsumowane podczas seminarium z udziałem autorytetów z dziedziny chorób zakaźnych oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Pacjentów (m.in. „Życie po przeszczepie”, „Fundacja Św. Jerzego”, „Pod Prąd Żółtej Rzeki” oraz „Prometeusze”). Uczestnicy rozmawiali również na temat sytuacji chorych na WZW C w Polsce. W tym roku, w ramach kampanii „Zostań w grze”, zorganizowano serię bezpłatnych badań dla 3 tys. osób. Badania odbyły się na przełomie maja i czerwca w 7 miastach Polski. Podobnie jak w zeszłym roku, badaniom w poszczególnych miastach towarzyszyły happeningi, podczas których rozdano 45,5 tys. żółtych kartek. Wyniki tegorocznej kampanii zostaną podsumowane 1 października br., podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C.

Ewaluacja
Działania medialne skierowano do jak najszerszej grupy mediów. Dystrybucji materiałów prasowych towarzyszyły rozmowy indywidualne z dziennikarzami. Zrozumienie istoty choroby przez przedstawicieli mediów miało kluczowe znaczenie w dalszym nagłośnieniu problemu. Patronat medialny nad kampanią został objęty w 2005 roku przez magazyn kobiecy Tina, Ozon i wortal Poradnikmedyczny.pl, a tym roku przez program 2 Telewizji Polskiej, Polskie Radio Program 1, Samo Zdrowie, Radio Łódź, Dziennik Polski i Kurier Lubelski.
Dodatkowe informacje o przebiegu kampanii „Zostań w grze”, jak również informacje o WZW C można było znaleźć na stronach internetowych: www.prometeusze.pl, www.hcv.pl i www.hep-links.com.
Kampania „Zostań w grze” zwiększyła świadomość społeczną na temat problemu i przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności wirusa HCV. Według Państwowego Zakładu Higieny o 45,57 proc. nastąpił wzrost zgłoszonych zakażeń wirusem w stosunku do pierwszego półrocza roku 2004. Eksperci docenili rolę kampanii w edukacji społeczeństwa polskiego, uznając tego rodzaju akcje za bardzo potrzebne i efektywne. Za bardzo ważny element polityki w zakresie leczenia WZW C uznali stworzenie Narodowego Programu zwalczania WZW C. Aby wdrożyć go w życie będzie potrzebna współpraca wielu środowisk medycznych, przedstawicieli ministerstwa i parlamentu. W tym celu musi powstać ustawa zaakceptowana przez parlamentarną większość. Prace na stworzeniem takiego programu już trwają.

Osoby odpowiedzialne za projekt
Anna Kałaska, Ciszewski Public Relations
Anna Żur, Roche Polska
Jarosław Chojnacki, Stowarzyszenie Prometeusze

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin