.

Analiza ofert pracy dla PR-owców - grudzień 2005

dodano: 
06.01.2006

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Święta nie potrzebują PR-owców…

Grudniowy raport PRoto zawiera analizę 35 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To nagły spadek po utrzymującej się równowadze na rynku pracy dla specjalistów z branży – o 21 ogłoszeń mniej niż w listopadzie i o 20 niż w październiku.
W grudniu specjalistów poszukiwały agencje PR-owskie. Spin Communications chciała zatrudnić Account Executive’a, Account Managera i asystentkę dyrektora zarządzającego, agencja Ciszewski Public Relations poszukiwała Account Managera, a Nowe Media Public Relations i Cruso PR– PR Account Executive’a. TBWA\PR chciała wzmocnić swój zespół o PR Managera, agencja Edelman chciała natomiast zatrudnić recepcjonistę. Wśród firm i instytucji, które zamieściły swoje ogłoszenia w grudniu znalazły się m.in: Telekomunikacja Polska, Dom Zdrojowy Jastarnia, Red Bull, portal Pracuj.pl, Toyota Katowice i Lexus Katowice.
 
Wykres 1


Źródłem ogłoszeń dla PR-owców są najczęściej internet i prasa. W grudniu pracodawcy najchętniej wykorzystywali prasę, w której pojawiło się w 15 ogłoszeń. Drugim co do częstotliwości źródłem ogłoszeń było PRoto - bezpośrednio do Redakcji przysłano 13 ofert pracy. Trzecie źródło to internet, w którym można było znaleźć 7 ogłoszeń. Warto zaznaczyć, że dotychczas internet plasował się na drugim miejscu pod względem częstotliwości publikowania ofert pracy. W grudniu pracodawcy woleli jednak przysyłać ogłoszenia bezpośrednio do Redakcji wortalu. Wszystkie nadesłane ogłoszenia zostały umieszczone w dziale „Ogłoszenia o pracę” – w zakładce zatytułowanej „Szukasz pracy?” na stronie wortalu www.proto.pl. Większość ofert związana była ze stałym zatrudnieniem. Poszukiwano również dwóch praktykantów i stażysty z możliwością stałego zatrudnienia.

Wykres 2


Wśród miejsc zatrudnienia pracodawcy najczęściej wymieniali województwo mazowieckie – 20 ogłoszeń, 4 oferty pochodziły z województwa dolnośląskiego, dwie - ze śląskiego, a po jednym z województw – zachodniopomorskiego, pomorskiego i małopolskiego. Sześciu ogłoszeniodawców nie wskazało miejsca zatrudnienia.

Wykres 3

W grudniu poszukiwano 17 specjalistów PR – to o 9 mniej niż w listopadzie. 11 osób ma pracować na stanowiskach managera/dyrektora – o 8 mniej niż w miesiącu poprzednim, a pięć jako konsultanci/asystenci – o czterech mniej w porównaniu z listopadem. Poszukiwano także jednego stażysty i jednego konsultanta. 22 spośród 35 ogłoszeń zamieściły firmy bezpośrednio zainteresowane zatrudnieniem nowych pracowników. 10 ogłoszeń nadesłanych było przez agencje, a tylko 3 przez pośredników.

Wykres 4

„Kto kogo szuka?” – instytucja zamieszczająca ogłoszenie (agencja PR/firma/pośrednik) i profil stanowiska (specjalista, manager/dyrektor PR, asystent, konsultant) W grudniu pracodawcy oczekiwali od kandydatów przede wszystkim znajomości języka angielskiego (25 spośród 35 ogłoszeń). Stopniowo staje się to język konieczny do rozpoczęcia pracy w branży. W jednym ogłoszeniu podano, że oprócz znajomości angielskiego, wysoko oceniana będzie znajomość rosyjskiego. W pozostałych dwóch ogłoszeniach wskazywano odpowiednio na znajomość języka francuskiego i rosyjskiego wraz z ukraińskim. W 7 ogłoszeniach nie podano oczekiwań dotyczących znajomości języka

Wykres 5W grudniu w branży media/reklama/PR pojawiło się 13 ogłoszeń. Trzeba zaznaczyć, że w większości były to ogłoszenia zamieszczane przez agencje PR. 4 oferty dotyczyły pracy w branży usługowej. Po 3 ogłoszenia zamieścili pracodawcy związani z branżą healthcare i handel

Wykres 6


Ze względu na dużą rozbieżność w nazwach stanowisk zajmowanych przez PR-owców, nie została sformułowana zamknięta lista stanowisk. W tym miesiącu wymieniane były następujące nazwy stanowisk:
- Account Executive
- Account Manager
- Asystent ds. PR
- Asystent/ka dyrektora zarządzającego w agencji PR
- Junior Communication Manager
- Kierownik Zespołu w Biurze Public Relations
- New Business Assistant
- PR & Communication Assistant
- PR Account Executive
- PR Coordinator
- PR Manager
- PR/Marketing Specialist
- Praktykant do działu PR
- Product Manager
- PR-owiec
- Recepcjonista
- Specjalista ds. komunikacji i PR
- Specjalista ds. komunikacji i public affairs na Europę Wschodnią i Środkową
- Specjalista ds. kontaktów z mediami
- Specjalista ds. Marketingu
- Specjalista ds. Marketingu i PR
- Specjalista ds. Promocji
- Specjalista ds. promocji i PR
- Specjalista ds. Public Relations
- Stażysta w dziale Marketingu i PR
- Team Manager
- Współpracownik agencji PR

Metodologia badania
Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR na różnych stanowiskach. Ogłoszenia pochodzą z:
• tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl),
• źródła własnego – ogłoszenia bezpośrednio przysłane do Redakcji PRoto
• stron internetowych zawierających ogłoszenia o pracę:
- www.pracuj.pl
- www.hrk.pl
- www.press.pl
- www.jobpilot.pl
- www.aaaby.pl
- www.gratka.pl
- praca.onet.pl
- www.jobsales.pl
- www.wakaty.com.pl
- www.topjobs.pl
- www.jobs.pl
- www.bigram.pl
- www.grafton.pl
- www.jobaid.pl

Do analizy wybierane są ogłoszenia: - oferujące pracę dla PR-owców - z ogólnie rozumianej branży PR oraz z innych, wyspecjalizowanych dziedzin PR, np. eventy, konferencje prasowe; - oferujące pracę w działach marketingu / promocji, gdy w obowiązkach jest wymieniona obsługa PR.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin