.

PR-owcy coraz mniej przywiązani do pracodawców

dodano: 
12.03.2015

Autor:

PRoto.pl
komentarzy: 
0

Na rynku pracy dla PR-owców panuje coraz większy ruch. W tegorocznej edycji ankiety PRoto.pl o motywacjach PR-owców 44 proc. respondentów przyznało, że w roku przeorowadzenia badania zmieniło pracodawcę. Jednocześnie prawie jedna czwarta zadeklarowała, że w obecnym miejscu pracy pozostanie nie dłużej niż rok. Te deklaracje ankietowanych potwierdzają odpowiedzi pracodawców, którzy zauważyli większą rotację personelu w swoich firmach. Jednocześnie 36 proc. z nich deklaruje, że w 2015 roku zwiększy zatrudnienie.

Na początku PR-owcy nie myślą o kwestiach finansowych. Pracę w branży podejmują przede wszystkim ze względu na swoje zainteresowania i możliwość wykorzystania kreatywności. Jednak to właśnie zarobki są najczęściej wymienianą przyczyną odejścia z pracy.

kliknij, aby powiększyć

W 2013 roku 46 proc. ankietowanych przyznało, że zmieniło pracę w roku przeprowadzenia badania. Również w 2014 roku ta grupa była bardzo liczna. Częsta zmiana miejsca zatrudnienia to przede wszystkim domena młodszych pracowników. W grupie respondentów w wieku do 30 lat odsetek osób, które zmieniły pracodawcę w okresie 3 miesięcy wyniósł 19 proc.  a przypadku osób powyżej 30 roku życia – zaledwie 6 proc.

kliknij, aby powiększyć

Młodsi myślą o pieniądzach, starsi o rozwoju

Zarobki to główna przyczyna odejścia z miejsca pracy. Co ciekawe, kwestie finansowe są bardziej istotne dla młodszych respondentów. Na niesatysfakcjonujące zarobki wskazało 17 proc. ankietowanych w wieku do 30 lat i 13 proc. w wieku powyżej 30 lat. W tej drugiej grupie istotniejsza była ścieżka rozwoju zawodowego, o której wspomniało 15 proc. osób.

kliknij, aby powiększyć

Na co PR-owiec zwraca uwagę, gdy po rozstaniu się z jednym, poszukuje kolejnego pracodawcy? Najczęściej szuka ciekawych wyzwań zawodowych, chce zwiększyć doświadczenie i lepiej zarabiać. Zdecydowanie mniej istotna jest reputacja nowego pracodawcy, o której wspomniało jedynie 9 proc. ankietowanych. Ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość zdobycia doświadczenia to także główne powody, dla których PR-owcy decydują się zostać w jednym miejscu pracy.

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

PR-owcy coraz mniej przywiązani

PR-owcy coraz rzadziej wiążą długoletnie plany z obecnym pracodawcą. Coraz więcej z nich w ogóle nie planuje pozostania w branży PR. W 2013 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że pozostanie w obecnym miejscu pracy przez minimum 3 lata. W 2014 roku ten odsetek wyniósł już tylko 23 proc. Jednocześnie prawie jedna czwarta PR-owców zostanie w obecnym miejscu pracy maksymalnie rok.

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

Co powoduje, że jednak 76 proc. ankietowanych dalej chce pracować w zawodzie PR-owca? Kontakty, duża samodzielność i rozwój zawodowy to najczęściej wymieniane plusy pracy w branży.  Natomiast przy pytaniu o największe minusy znów powraca temat zarobków – dla 23 proc. ankietowanych praca nie przekłada się na odpowiednie wynagrodzenie. Natomiast według 18 proc. problemem jest lekceważący stosunek konsultantów. Dobra wiadomość jest jednak taka, że od 2008 roku systematycznie spada odsetek respondentów, którzy wśród minusów wymieniają niski profesjonalizm branży.

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

To, że PR-owcy coraz częściej zmieniają pracę, dostrzegają sami pracodawcy. W 2014 roku zwiększoną rotację w swoich firmach zauważyło 46 proc. z nich, wobec 41 proc. w 2013. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że PR-owcy odchodzą przede wszystkim przez zarobki. Jednak aby ich zatrzymać, przełożeni starają się poprawić atmosferę w pracy. Jedynie 11 proc. oferuje podwyżki.

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

Informacje o badaniu

Dane opublikowane w raporcie pochodzą z badania przeprowadzonego między 27 października a 25 listopada 2014 roku. Internetową ankietę wypełniło 391 respondentów – czytelników serwisu PRoto.pl oraz subskrybentów newslettera PRoto.pl. Zawierała ona pytania jednorazowego oraz wielokrotnego wyboru. Ze względu na zaokrąglenia wartości, w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 proc.

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

 

 

 

 

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin