.

Raport wizerunkowy o branży PR - czerwiec 2006

dodano: 
12.07.2006

Autor:

PRoto
komentarzy: 
1

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w czerwcu 2006 roku.

Opis:
• W czerwcu 2006 ukazały się 94 publikacje poświęcone branży PR. Większość z nich to materiały prasowe – 79. Natomiast 9 wiadomości związanych z tematyką public relations zostało wyemitowanych przez stacje radiowe, a 6 przez telewizyjne.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR na pierwszym miejscu znalazł się Puls Biznesu, który zamieścił 11 artykułów na temat tej branży.
• W czerwcu najwięcej materiałów poświęconych public relations to PR-owskie porady – 24 przekazy oraz teksty o sytuacji w branży PR w Polsce – 20 materiałów. Na trzecim miejscu z 18 publikacjami znalazł się PR Polski.
• Najwięcej informacji o PR publikowały media o profilu informacyjnym (43,6%) oraz poświęcone biznesowi i gospodarce (38,3%).
• 70,22% publikacji pochodziło z mediów ogólnopolskich, pozostałe 29,78% przekazów ukazało się w mediach lokalnych.
• Najczęściej o branży public relations w czerwcu 2006 pisały dzienniki – artykuły z gazet codziennych stanowią 53,19% wszystkich publikacji. Materiały pochodzące z miesięczników znalazły się na drugim miejscu i stanowiły 23,4% wszystkich przekazów o PR.

Spostrzeżenia:
• W czerwcu ukazało się tyle samo materiałów na temat branży public relations, co w maju. Najczęściej były one poświęcone PR-owskim poradom dla różnych grup społecznych oraz sytuacji na rynku public relations w Polsce. Temat PR-u Polski spadł z pierwszego na trzecie miejsce w zestawieniu.
• Z analizy publikacji wynika, że 58,5% czerwcowych przekazów o branży PR miało wydźwięk neutralny. Wśród wszystkich materiałów znalazło się po 21,3% przekazów pozytywnych i 20,2% negatywnych. Najwięcej nieprzychylnych publikacji pojawiło się w kategorii PR Polski – stanowiły one 38,9% przekazów na ten temat.
• W czerwcu 2006 ukazały się 74 publikacje cytujące lub wzmiankujące osoby i firmy w kontekście PR. Część tych przekazów nie jest w całości poświęcona public relations, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Spośród osób najczęściej wzmiankowanych w kontekście PR wyróżnia się Norbert Kilen, dyrektor strategiczny agencji On Board PR, którego wypowiedzi były cytowane przez media czterokrotnie.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR agencji w czerwcu najwięcej razy pojawiała się, wspominana ośmiokrotnie, agencja On Board. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, On Board przywoływano głównie w kontekście publikowanych przez tę agencję raportów dotyczących PR-u oraz wypowiedzi jej konsultantów. Na pierwszym miejscu wśród wzmiankowanych w kontekście PR firm, organizacji i instytucji znalazła się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

Wykres 1. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane/wzmiankowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 2. Media publikujące informacje o PR


Wykres 3. Zasięg publikacji o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 - czerwiec 2006 r.
Wykres 5 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2005 – czerwiec 2006).

Opis publikacji:

Ranking agencji PR
Miesięcznik Home&Market przedstawił wyniki Klienckiego Rankingu Agencji Public Relations. W badaniu, przeprowadzonym przez Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych (IAGE), uwzględniono agencje, na temat których wypowiedziało się co najmniej pięciu klientów korzystających z usług firmy w ciągu ostatniego roku. Agencje oceniano w czterech kategoriach: wiedza, znajomość tematyki oraz jakość obsługi, współpraca z klientem, relacje z mediami i efektywność. Najlepszą spośród 33 uwzględnionych w rankingu agencji okazała się Twenty Four Seven PR. W pierwszej piątce znajdują się ponadto: NBS, Profile, GGK i Alert Media. „Nasi byli i aktualni klienci dobrze rozumieją, czym jest PR i o co w nim chodzi – dzięki temu współpracuje się nam bardzo dobrze, nie ma nieporozumień” – skomentowała wyniki badania Dorota Zmarzlak (Twenty Four Seven PR). Home&Market prezentuje również wyniki rankingu przy uwzględnieniu podziału agencji według kryterium liczby osób zatrudnionych na stałe. Wśród małych firm (do 9 pracowników) wygrała agencja Twenty Four Seven PR. W grupie agencji zatrudniających od 10 do 19 osób zwyciężyła NBS Public Relations, natomiast wśród firm dużych (ponad 20 pracowników) pierwsze miejsce zajęła agencja Profile. Home&Market podkreśla, że rynek PR staje się coraz bardziej profesjonalny. Dzieje się tak, ponieważ wraz z pojawianiem się w Polsce światowych korporacji rosną wymagania klientów wobec agencji PR-owych.

Polska i regiony
Prasa zwróciła uwagę na dwa raporty firmy Ernst & Young. Z badania „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” wynika, że Polska spadła na piątą pozycję w rankingu najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji, ustępując miejsca Niemcom. Jak informował Puls Biznesu „podsumowując wskaźniki atrakcyjności, wizerunku oraz faktyczne dane dotyczące inwestycji: Polska ma lepszy wizerunek niż efekty”. Kolejny raport E&Y „IX światowe badanie na temat ryzyka nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących” pokazuje, że 20% korporacji nie wchodzi na polski rynek obawiając się nadużyć gospodarczych (głównie korupcji). Leszek Kostrzewski na łamach Gazety Wyborczej twierdził: „nadużyć jest u nas tyle samo, co gdzie indziej. Ale mamy fatalny PR”. Interesujący wywiad z Simonem Anholtem na temat zarządzania marką kraju znalazł się w miesięczniku Biznes Trendy. Anholt zauważył w nim, że kraje, które dotąd nie miały szansy, by poprawić reputację, dzięki globalizacji i rozwojowi handlu międzynarodowego, mają szansę to zrobić. Wiele miejsca poświęcono w mediach kwestii budowania wizerunku samorządów i miast. Białystok, Kraków, Gdańsk, Warszawa, województwa podkarpackie, świętokrzyskie oraz Śląsk rozpoczęły lub planują rozpoczęcie własnych kampanii promocyjnych. Paweł Kozyra na łamach Gazety Prawnej pisze: „Efektywną współpracę z mediami rozwijają szczególnie te samorządy, które zauważyły, że jest to dobry i tani sposób na promocję. Trudno nie zauważyć postępu, jakiego dokonały samorządy terytorialne w zakresie współpracy z mediami”. Natomiast Krzystof Turowski w wywiadzie dla Gazety Współczesnej podkreśla, że w przypadku promocji regionu „nawet z wad można zrobić coś pozytywnego”.

CSR
Media poświęciły sporo uwagi na problemowi społecznej odpowiedzialności biznesu. W Gazecie Finansowej Bolesław Rok podkreślał, że w Polsce następuje profesjonalizacja CSR. Rafał Kerger w Pulsie Biznesu jako przykłady na rosnące znaczenie CSR przytaczał choćby konkurs o tytuł Dobroczyńcy Roku 2005. Rzeczpospolita zamieściła artykuł Anity Błaszczak, w którym autorka zauważyła, że wdrażanie kodeksów etycznych w firmach przekłada się nie tylko na pozytywny wizerunek organizacji w otoczeniu, ale pomaga również uporządkować dany segment rynku. Natomiast Norbert Kilen w Pulsie Biznesu wyraził opinię, że „przyjęcie przez biznes postawy rzeczywistej odpowiedzialności bywa dużo trudniejsze niż mówienie o niej”.


Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach

Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Piar, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane/wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
14.07.2006
16:22:29
Daria
(14.07.2006 16:22:29)
Bardzo się cieszę, że mogę na jednej stronie uzyskać tak wiele informacji na temat PR. Raport bardzo mi pomógł w pisaniu pracy magisterskiej na temat wizerunku firmy.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin