.

Raport wizerunkowy o branży PR - czerwiec 2009

dodano: 
10.07.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Po wyborach spokojniej – mniej informacji o PR

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w czerwcu 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W czerwcu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 327 publikacji związanych z PR-em. To o 58 (21 proc.) publikacji więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku i o 214 (39,5 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu 2009 roku.

• W opisywanym miesiącu, ponownie jak w poprzednich, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 116 publikacji związanych z tym zagadnieniem). Media chętnie zajmowały się tematem PR - u Polski (83). Natomiast temat branży PR był poruszany znacznie częściej niż w poprzednim miesiącu, bo aż 75 razy.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość czerwcowych przekazów (302) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 15 materiałów było nacechowanych negatywnie, a tylko 10 - pozytywnie.

• W czerwcu 169 razy cytowano i 28 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 98 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był Piotr Tymochowicz, który pojawił się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy 36 razy. Drugie miejsce zajął Wojciech Jabłoński (11), a trzecie Eryk Mistewicz (6).

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Jarosław Sroka z Kulczyk Holding, którego nazwisko wymieniono 5 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w czerwcu pierwsze miejsce zajęła firma Toolbox Creative Communications, którą wymieniono 6 razy. Na drugim miejscu pojawiła się agencja 3PR, którą wymieniono 4 razy.

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – czerwiec 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – czerwiec 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane kontekście PR agencje public relations


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Opis publikacji:

W polityce ciszej po wyborach

W czerwcu przekazy mediowe, w których poruszano temat public relations, były znacznie mniej zdominowane przez politykę. Partie i ich przedstawiciele zajęły się rozliczaniem efektów kampanii wyborczej. Jak pisał Wojciech Wybranowski w Rzeczpospolitej, posłowie PiS mieli się zapoznać z dokumentem zawierającym dokładną analizę działań podjętych w trakcie kampanii. Jej koordynatorom zarzucano liczne błędy i uchybienia, a członkowie partii krytykowali jej przygotowanie.

Co z wizerunkiem Polski?

Znacznie częściej media ogólnopolskie poruszały temat promocji Polski i jej regionów. Wielu dziennikarzy i specjalistów zwracało uwagę na nieskuteczność i chaotyczność działań instytucji zajmujących się promowaniem dobrego wizerunku Polski. Eryk Mistewicz na łamach dziennika Polska zaproponował powołanie specjalnego ministra, który zajmowałby się koordynacją działań promocyjnych. Natomiast Tomasz Wróblewski w Rzeczpospolitej zwrócił uwagę na wielość organizacji i instytucji, które się tym zajmują. Według niego brak konkretnego podziału kompetencji prowadzi do chaosu i sprawia, że promocja Polski staje się nieefektywna i uniemożliwia stworzenie spójnego wizerunku kraju zagranicą.

Opis:
• W czerwcu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 327 materiałów dotyczących public relations 140 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 104 i 36), pozostałe 187 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazała się ponownie telewizja Superstacja (51). Na drugim miejscu pojawił się dziennik Rzeczpospolita (38), a następnie telewizja Polsat News (19).

• W czerwcu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się podobnie jak w poprzednich miesiącach temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 116 publikacji. Większość 113 z nich pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W maju najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (104).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie
www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin