.

Raport wizerunkowy o branży PR - grudzień 2008

dodano: 
14.01.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Grudniowe media o PR

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w grudniu 2008 roku.

Spostrzeżenia:

• W grudniu 2008 roku ukazały się 393 publikacje związane z PR-em, czyli o 23 więcej niż miesiąc wcześniej i o aż 218 publikacji więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku.
• W opisywanym miesiącu pierwsze miejsce wśród tematów zajęła ponownie tematyka PR-u Polski (w zestawieniu znajduje się 137 publikacji na ten temat). Jednak od drugiego najpopularniejszego tematu, jakim był PR polityczny, lidera dzieli jedynie 12 publikacji. Trzeci w zestawieniu był temat ogólnych zagadnień branży PR, któremu poświęcono 46 przekazów medialnych.
• W grudniu media dużo uwagi poświęciły kontrowersjom wokół projektu logo Białegostoku (21 przekazów).
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (325) grudniowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 35 materiałów miało charakter negatywny, a 31 - pozytywny.
• W grudniu 176 razy cytowano i 15 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 129 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Grudniowy ranking osób cytowanych w kontekście PR-u zdominował Piotr Tymochowicz, który gościł w mediach (głównie w Superstacji) aż 23 razy. Kolejni w zestawieniu Wojciech Jabłoński, Urszula Stankiewicz i Mateusz Zmyślony byli obecni w przekazach po 6 razy każdy, przy czym Stankiewicz i Zmyślony głównie w kontekście tematu logo Białegostoku.
• Wśród najczęściej wymienianych w kontekście PR-u firm i instytucji na pierwszym miejscu znalazła się: Polska Organizacja Turystyczna (5 razy). Drugie miejsce zajął Związek Firm Public Relations (4), a trzecie portal PRoto.pl (2).
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w grudniu pierwsze miejsce zajęła ponownie Grupa Eskadra wzmiankowana 23 razy (głównie w kontekście afery wokół logo Białegostoku). Drugą lokatę uzyskały agencje: Ciszewski PR oraz ImagoPR (po 5 publikacji każda z nich).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2006 – grudzień 2008 r.

Wykres 1.Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – grudzień 2008).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Zasięg publikacji o PR


Wykres 5. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Opis publikacji
 
Polskie miasta walczą o wizerunek

Tradycyjnie już temat PR-u Polski zajmuje wysokie pozycje raportach PRoto o wizerunku medialnym branży. W grudniu było podobnie, dziennikarze zagadnieniu temu poświęcili aż 136 materiałów. W lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej relacjonowano debatę środowiska biznesowego na temat rozwoju i promocji Krakowa. Z rozmowy wynikało, że przyszłość starej stolicy oczami lokalnego biznesu jawi się optymistycznie. „Kraków nie ma sobie nic do zarzucenia”, mówił Andrew Hallam, z Sputh Poland Business Network. Jego zdaniem w mieście jest znacznie mniej niedoskonałości niż osiągnięć. Natomiast Marta Donhefner-Wojtkiewicz zauważyła, że Kraków przez inwestorów jest postrzegany jako miejsce „stabilne i bezpieczne” ze względu na wysokiej jakości kapitał ludzki.

Białostocka Gazeta Wyborcza opisywała nowe logo stolicy Podlasia, którego podobieństwo do znaku organizacji skupiającej m.in. homoseksualistów i bisekusalistów z Nowego Jorku (The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Center) odkryła grupa internautów. Oba logotypy przedstawiają słoneczka w żółto-czerwonych kolorach. Dyrektor kreatywny Eskadry, która jest autorem logo, Mateusz Zmyślony, tłumaczył gazecie: „Nie zgadzam się, że logo jest niemal identyczne, choć oczywiście jest podobne. (…) Podobnych znaków jest na całym świecie mnóstwo Do tej pory nie widzieliśmy tego organizacji z Nowego Jorku”.

PR w polityce, czy polityka w PR

W grudniu w media padały określenia zarzucające politykom kierowanie się w swoich decyzjach głównie względami PR-owskimi. Co ciekawe, zarzuty te padały często z ust innych polityków, np. Michał Kamiński z Kancelarii Prezydenta, w Dzienniku zarzucał premierowi „PR-owski taniec”.

Natomiast Eryk Mistewicz w TVN mówił o działaniach PR polskich największych ugrupowań politycznych: „różnica między Platformą, a PiS-em w użyciu technik PR-owskich wynosi ok. pięć do sześciu lat”. Według specjalisty, Platforma wykorzystuje obecnie takie techniki kreacji własnego imagu, o których posłom Prawa i Sprawiedliwości „nawet się nie śni”. Zauważył też, że jeżeli PiS nie znajdzie swojej opowieści i oryginalnej narracji, żadne szkolenia medialne mu nie pomogą.

Opis:

• W grudniu 2008 roku opublikowano 393 artykuły dotyczące branży public relations. 137 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się Superstacja, która pozbawiła pierwszeństwa Gazetę Wyborczą, lidera zestawienia jod stycznia 2008 roku. Superstacja na swojej antenie wyemitowała aż 53 materiały dotyczące głównie PR-u politycznego.
• W grudniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 136 materiałów. Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.
• W grudniu częściej o PR pisały media regionalne, które zamieściły aż 216 publikacji związanych tematycznie z public relations (dużą popularnością cieszą się w nich zagadnienia związane z promocją i wizerunkiem miast). Natomiast w mediach ogólnopolskich znalazło się 177 materiałów o tej tematyce.
• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w grudniu pisały dzienniki – pochodzi z nich 195 publikacji uwzględnionych w zestawieniu. Na drugim miejscu, głównie za sprawą wspomnianej Superstacji, znalazła się telewizja (106 materiałów).
 
Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości, - traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku, W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin