.

Raport wizerunkowy o branży PR - kwiecień 2009

dodano: 
13.05.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Spoty i wybory, czyli PR polityczny

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w kwietniu 2009 roku.

Spostrzeżenia:
• W kwietniu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazały się 483 publikacje związane z PR-em. To aż o 230 publikacji więcej niż w marcu tego roku i o 143 - niż w analogicznym okresie 2008 roku.

• W opisywanym miesiącu ponownie zdecydowanym liderem wśród tematów został PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 209 publikacji związanych z tym zagadnieniem). Drugie miejsce w zestawieniu zajęła tematyka PR-u Polski (116), o której pisano dwa razy częściej niż w poprzednim miesiącu. Natomiast na trzecim miejscu pojawił się temat branży PR (77).

• Tak jak w poprzednim miesiącu, analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość kwietniowych przekazów (447) o branży PR miała wydźwięk neutralny, tylko 12 materiałów było nacechowane negatywnie, a 24 - pozytywnie.

• W kwietniu 236 razy cytowano i tylko 10 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 157 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W kwietniu ekspertem najczęściej proszonym przez media ogólnopolskie o komentarz PR-owski był dr Wojciech Jabłoński (17). Drugie miejsce zajął Eryk Mistewicz (13). Kolejni w zestawieniu to Bartłomiej Biskup (10) i Wiesław Gałązka, który wypowiadał się 9 razy.

• Najczęściej wymienianą w kontekście PR-u instytucją był ZFPR (8). W tym kontekście wzmiankowano również Polską Izbę Turystyki oraz Instytut Spraw Publicznych, które pojawiły się w materiałach po 6 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w kwietniu pierwsze miejsce zajęły firmy: Liberty Group (5) i NBS PR (4).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – kwiecień 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – kwiecień 2009).Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacjiTabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PRTabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucjeTabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relationsWykres 3. Media publikujące informacje o PRWykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Opis publikacji

Afera ze spotem w tle

Od kilku miesięcy publikacji odnoszących się do zagadnień PR-u politycznego było znacznie więcej niż tych z innych kategorii. Tak stało się również i w kwietniu. Dziennikarze często poruszali temat kontrowersyjnego spotu PiS-u wyprodukowanego na potrzeby kampanii do Parlamentu Europejskiego. Spot oceniali także specjaliści. Eryk Mistewicz w wypowiedzi dla dziennika Polska zauważył, że reklama jest archaiczna, zarówno w treści, jak i w formie. Gerald Abramczyk w wywiadzie dla tej samej gazety przyznał, że filmik jest nieskuteczny i stwierdził, że jeśli PiS chce dotrzeć do wyborców, musi sformułować jasny przekaz i wyraźnie odróżnić się od Platformy.
W kontekście PR-u politycznego media poruszały również temat kolejnych sporów między prezydentem i premierem, dotyczących pożaru w Kamieniu Pomorskim. W wypowiedzi dla stacji Polsat News Adam Łaszyn przyznał, że w polityce, którą obserwujemy na ekranach telewizorów, widać bardzo mało przemyślanych kroków, a większość działań jest podejmowana pod wpływem emocji. Wskazuje to według niego na poziom klasy politycznej w naszym kraju

Nowa strategia promocyjna Polski i podsumowania starań o ESK 2016

W omawianym miesiącu w materiałach często pojawiał się temat PR-u Polski. Dziennikarze opisywali zarówno nową kampanię promocyjną kraju, jak i dokonywały podsumowań starań miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Na portalu tygodnika Polityka Piotr Sarzyński stworzył subiektywny ranking, w którym analizował realizację poszczególnych strategii promocyjnych miast ubiegających się o tytuł ESK. Według niego najlepiej dotychczas spisuje się Łódź. O promocji naszego kraju pisała Amelia Panuszko na łamach dziennika Polska. W swoim artykule poinformowała, że zniknąć ma Polska kojarzona z góralskim folklorem i wsią, a zamiast tego nasz kraj ma być pokazywany jako państwo „wchodzące w okres cywilizacyjnych sukcesów”.

Opis

• W kwietniu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 483 artykuły dotyczące branży public relations 253 z nich, to materiały z telewizji i radia (odpowiednio: 142 i 111), pozostałe 230 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską pierwsze miejsce zajęła telewizja Polsat News (50). Na drugim miejscu uplasowały się dzienniki Polska i Rzeczpospolita, w których temat PR-u pojawił się 36 razy.

• W kwietniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 209 publikacji. Większość publikacji (385) pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W kwietniu zdecydowanie najczęściej o branży public relations można było przeczytać w ogólnopolskich dziennikach (150).


Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin