.

Raport wizerunkowy o branży PR - kwiecień 2010

dodano: 
12.05.2010

Autor:

PRoto.pl
komentarzy: 
1

PR w cieniu katastrofy

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto.pl przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w kwietniu 2010 roku.

Spostrzeżenia:

 • W kwietniu 2010 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazały się 183 publikacje związane z PR-em. To o 62 proc. publikacji mniej niż w kwietniu 2009 roku i o 40 proc. mniej niż w marcu 2010 roku.  
 • W opisywanym miesiącu, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny, o którym pisano 79 razy.  Media rzadziej niż zwykle zajmowały się także tematem PR-u Polski (27) i lobbingu (9). Więcej uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z relacjami inwestorskimi (24), a o samej branży PR pisano 17 razy.
 • Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość kwietniowych przekazów (176) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 6 materiałów było nacechowanych negatywnie, a 1 - pozytywnie.
 • W kwietniu 114 razy cytowano i 4 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 63 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.
 • W opisywanym miesiącu ekspertami najczęściej proszonymi o komentarz PR-owski byli ex aequo Wiesław Gałązka i Wojciech Jabłoński, których cytowano po 9 razy. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Biskup (7).
 • Najczęściej przytaczanymi w temacie PR-u organizacjami/ instytucjami/ firmami, były Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (4), ZFPR (2) i BCC (2).
 • Agencjami, o których w kwietniu pisano najczęściej były firmy Ciszewski PR (3) i On Board PR (2).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2008 – kwiecień 2010 r.  

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2008 – kwiecień 2010).

 

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:  

Kampania po tragedii

W kwietniu ze względu na katastrofę w Smoleńsku, media rzadziej podejmowały temat branży PR. Pod koniec miesiąca pojawiło się więcej informacji związanych z nadchodzącą kampanią wyborczą. Początkowo dziennikarze zajmowali się prognozowaniem tego, kto będzie reprezentantem poszczególnych partii w wyborach, by następnie oceniać wizerunek i szanse wytypowanych polityków i ich strategie wyborcze.

Na portalu radia TOK.fm mogliśmy przeczytać, że partie w tym roku do promowania swoich kandydatów chętniej będą korzystać z Internetu i to właśnie tam zamieszczają prośby o odwiedzenie biur poselskich i  składanie podpisu pod listami poparcia. Anna Wojciechowska na łamach dziennika Polska zastanawiała się, czy katastrofa i czarne skrzynki, będą motywem przewodnim kampanii. Dziennikarka uważała, że po tragedii w polskiej polityce niewiele się zmieni, a kandydaci będą zdolni do wykorzystania nawet najbardziej nieoczekiwanych chwytów, by zdobyć głosy wyborców.

Po kryzysie mniejsze stawki dla PR-owców

Dziennikarze informowali także o finansowej  kondycji branży PR po kryzysie.  Z Dziennika Gazety Prawnej mogliśmy się dowiedzieć, że, zdaniem szefów agencji ten skurczył się 10-15 proc., a stawki stopniały o 10-20 proc. Michał Fura w swoim artykule informował, że według wstępnych szacunków Związku Firm Public Relations obroty 32 największych agencji zrzeszonych w organizacji wyniosły w 2009 roku 180 mln zł. To aż o 30 mln mniej niż 2008. PR-owcy są jednak dobrej myśli - prognozowany tegoroczny wzrost wyniesie ok. 10-12 proc, co równa się obrotom na poziomie 201 mln - podawał dziennik.

 

Opis:

 • W kwietniu 2010 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 183 materiały dotyczące branży public relations. 78 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 58 i 20), pozostałe 105 to teksty z prasy.
 • Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się dziennik Polska (31). Na drugim miejscu uplasował się dziennik Rzeczpospolita (16), a następnie telewizja Polsat News (13).
 • W kwietniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się PR polityczny  – zagadnieniu temu poświęcono 79 publikacji. Większość z nich (76) była nacechowana neutralnie, a 78 materiałów pochodziło  z mediów ogólnoinformacyjnych.
 • Najczęściej  temat branży PR pojawiał się w ogólnopolskich dziennikach (77).  

 

 

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:

- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,

- powtarzane w tej samej stacji o innych porach,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

 

 

 

komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
11.09.2010
10:17:55
Kamila Zwolińska
(11.09.2010 10:17:55)
należałoby poszerzyć metodologię badania. Wybrane analizowane hasła są zbyt wąskie i mogą dać fałszywy obraz.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin