.

Raport wizerunkowy o branży PR - lipiec 2009

dodano: 
11.08.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Wakacje w pełni – w branży spokojniej – coraz mniej informacji o PR w mediach

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR w mediach w lipcu 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W lipcu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 270 publikacji związanych z PR-em. To tylko o 8 publikacji mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku i o 57 mniej niż w poprzednim miesiącu 2009 roku.

• Przez ostatnie kilka miesięcy najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny. Podobnie było też w lipcu tego roku. W tym kontekście pojawiło się najwięcej publikacji dotyczących PR (127). Media rzadziej zajmowały się tematem PR-u Polski (54). Natomiast temat branży PR był poruszony tylko 37 razy, czyli prawie o połowę miej niż w poprzednim miesiącu.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość lipcowych przekazów (258) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 8 materiałów było nacechowanych negatywnie, a tylko 4 - pozytywnie.

• W lipcu 210 razy cytowano i tylko 6 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 115 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był Eryk Mistewicz, który wypowiadał się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy 13 razy. Drugie miejsce zajął Wiesław Gałązka (11), trzecie Bartłomiej Biskup (9), a następni Kazimierz Kik (7) i Wojciech Jabłoński (6).

• Osobą, którą najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Arkadiusz Protas z Business Center Club, którego nazwisko pojawiło się w prasie 3 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w lipcu pierwsze miejsce zajęła agencja Ciszewski PR, którą wymieniono 5 razy. Na drugim miejscu pojawiła się agencja First PR, którą wskazano 4 razy. Po 3 razy wymieniono również nazwy agencji Euro RSCG Sensors i Genesis PR.

• Najczęściej wskazywaną w kontekście PR-u instytucją był Urząd Miasta w Łodzi (8). W tym kontekście wzmiankowano również ZFPR (7) oraz Business Center Club, które pojawiły się w materiałach po 5 razy.

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – lipiec 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – lipiec 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations 

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

Nowy szef kancelarii prezydenta kontra nowe spoty PiS-u

W lipcu media chętnie poruszały temat PR-u politycznego. Duże zainteresowanie wzbudziły nowe spoty PiS, które komentowali specjaliści. Wiesław Gałązka w komentarzu dla PRoto stwierdził, że nowe filmiki różnią się od tych wcześniej prezentowanych przez PiS i są sprytnym posunięciem sympatyków tej partii. „Takie jest prawo, że partie wytykają sobie wzajemne potknięcia” – zauważa Gałązka. Wojciech Jabłoński w wypowiedzi dla Dziennika stwierdził natomiast, że prosty język użyty w jednym ze spotów daje szanse na przebicie się reklamówce w sieci. Zauważa przy tym, że spot to swoisty „sondaż na żywo, który można wykorzystać zamiast kosztownych badań opinii publicznej

Chętnie poruszanym przez media tematem było zdymisjonowanie Piotra Kownackiego z funkcji szefa Kancelarii prezydenta i powołanie na jego stanowisko Władysława Stasiaka. W Polsat News pojawiła się rozmowa z politologiem Olgierdem Annusewiczem, w której oceniał on szanse na zmianę wizerunku prezydenta. Zauważył on, że plany Władysława Stasiaka, by ocieplić image Lecha Kaczyńkiego i pokazać go w bardziej pozytywnym świetle, są realne, ale wymagają czasu. „Wizerunku nie da się zmienić w ciągu miesiąca” – przyznaje politolog.

Miasto w serialu?

Media rzadziej sięgały po temat PR-u Polski. Zastanawiano się nad szczegółami przetargu na promocję Łodzi w jednym z seriali telewizyjnych. Dziennikarze sugerowali, że postępowanie przetargowe mogło być ustawione tak, by wygrała konkretna produkcja. Sprawą w finale zainteresowała się prokuratura, a sam przetarg został zawieszony. Opis:

• W lipcu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 270 materiałów dotyczących public relations 128 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 105 i 23), pozostałe 142 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się dziennik Rzeczpospolita (38). Na drugim miejscu pojawiła się telewizja Superstacja (35), a następnie telewizja Polsat News (26).

• W lipcu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się podobnie jak w poprzednich miesiącach temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 127 publikacji.

• Większość informacji (216) pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W lipcu najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (105).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin