.

Raport wizerunkowy o branży PR - luty 2007

dodano: 
13.03.2007

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w lutym 2007 roku.

Opis:
• W lutym 2007 roku zostały opublikowane 132 artykuły dotyczące branży public relations. 11 z nich to materiały z radia i telewizji, a 121 publikacji związanych z PR-em ukazało się w prasie.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się Gazeta Wyborcza (wydania regionalne) i Puls Biznesu, które na swoich łamach zamieściły po 19 publikacji dotyczących public relations.
• W lutym wśród tematów dominował wyraźnie PR Polski i polskich miast – temu zagadnieniu poświęcono 39 publikacji.
• Połowę materiałów (68) znaleziono w mediach informacyjnych, a 47 w biznesowo-gospodarczych.
• 73 publikacje ukazały się na łamach mediów ogólnopolskich, natomiast pozostałe w mediach lokalnych.
• Najczęściej o branży public relations w lutym 2007 pisały dzienniki – 82 artykuły pochodzą z gazet codziennych.

Spostrzeżenia:
• W lutym 2007 ukazało się o 50 materiałów więcej niż w styczniu i aż o 46 mniej niż w lutym ubiegłego roku. Najczęściej pisano o PR Polski i promocji miast – 39 materiałów.
• Z analizy publikacji wynika, że aż 32% lutowych przekazów o branży PR miało wydźwięk negatywny, 46% materiałów było pozytywnych, a pozostałych 22% wszystkich publikacji stanowiły materiały neutralne.
 • W lutym 124 razy cytowano i 31 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, osoby i agencji wzmiankowano w analizowanych publikacjach 155 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Najczęściej cytowano w ubiegłym miesiącu Dariusza Tworzydło (5) i Andrzeja Szmaka (4), a wzmiankowano Marcina Czyżniewskiego (3) i Michał Olbrychowskiego (3).
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w lutym na czele znajdują się agencje Euro RSCG Sensors (7) i On Board PR (6), a wśród instytucji - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (8) i PSPR (7).

Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

Wykres 1. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PRTabela 2. Najczęściej wzmiankowane osoby w kontekście PR 


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 4. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR


Wykres 2. Media publikujące informacje o PR


Wykres 3. Zasięg publikacji o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – luty 2007 r.

Wykres 5 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2005 – luty 2007).

Opis publikacji:

Miasta w ofensywie
W lutym przekazy o public relations zostały wyraźnie zdominowane prze PR Polski – publikacje te to głównie artykuły dotyczące promocji miast i regionów. Pisano m.in. o pomysłach promocyjnych w Toruniu, Rzeszowie, Wrocławiu i na Górnym Śląsku. Na łamach Dziennika ukazał się tekst Tomasza Kamyka planach promocyjnych najważniejszych miast Polski. „Dzięki milionom złotych na autopromocję chcą dorównać popularnością Londynowi i Paryżowi. Liczą na setki tysięcy turystów i miliardowe inwestycje” – pisał Kamyk. Niedoścignionym wzorem w tym względzie jest Wrocław, który dzięki marketingowi przyciągnął 3 mld euro inwestycji, dających 120 tys. nowych miejsc pracy. Dochód na jednego mieszkańca jest tu wyższy o 46,4 proc. od średniej krajowej. Budżet Wrocławia na promocję wynosi 15 mln zł, Warszawa dysponuje jedną trzecią tej sumy. „Z kolei Kraków, świadomy swoich walorów historycznych, postawił na promocję turystyki. Wydał na nią w 2006 r. 2 mln zł. Przykładem jest kampania »W Krakowie nie ma czasu na sen« (…). Dzięki takim działaniom Wawel obejrzało 2006 r. ponad 6 mln turystów, o 2,5 mln więcej niż w 2003 r.” Z kolei na łamach Gazety Samorządu i Administracji Elżbieta Pałys radzi jak ułożyć i poprowadzić strategię marketingową miast, bo jak mówi cytowany przez autorkę Mateusz Zmyślony z Grupy Eskadra, „Żadna marka nie jest na tyle silna, by poradziła sobie samodzielnie” – miasta potrzebują więc ciągłej pracy i promocji.

Kto jest wśród odpowiedzialnych
Luty był także kolejnym miesiącem, w którym często poruszano temat CSR-u. Na łamach Gazety Prawnej ukazał się cykl artykułów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Z poszczególnych tekstów czytelnik mógł się dowiedzieć, co w zakresie CSR-u robią takie przedsiębiorstwa jak Microsoft, Danone, BP Polska, PGNiG czy Telekomunikacja Polska. Ponadto można tam było znaleźć artykuł poświęcony rosnącej roli raportów odpowiedzialności społecznej, a także tekst dotyczący m.in. prototypowego narzędzia oceny odpowiedzialności biznesu.

Polityka pod ostrzałem
Media zajmowały się również chętnie PR-em politycznym. Dwutygodnik Unia&Polska opublikował tekst Jana Cieńskiego, którego zdaniem Polska „jeszcze kilka lat temu (...) miała, w tej części Europy, najjaśniejszy i najbardziej pozytywny image” nawet jeśli „zawsze w tle (...) zostawał starszy (...) wizerunek kraju, jako państwa antysemickiego, nacjonalistycznego, ultra-katolickiego, leniwego, niechlujnego i szarego, gdzie konie jeszcze orzą pola”. Autor tekstu przytacza kolejno powody, dla których wizerunek naszego kraju od jakiegoś czasu ciągle się pogarsza. Jednym z głównych czynników, jakie miałyby być odpowiedzialne za taki stan rzeczy, są, zdaniem Cieńskiego, działania poszczególnych polityków, które często oceniane są bardzo niekorzystnie przez zagraniczne media. Część kłopotów wizerunkowych, które Polska miała przez PiS, udało się nieco złagodzić Kazimierzowi Marcinkiewiczowi w czasie, gdy był premierem. Mimo wszystko „stworzenie koalicji (...) znów mocno nadszarpnęło zagraniczny wizerunek kraju. Andrzej Lepper z Samoobroną i ich populistyczne hasła gospodarcze wywołały nowe pytania płynące z zagranicy. Jeszcze bardziej szkodliwe stało się członkostwo Ligi Polskich Rodzin w rządzie”. Kłopoty wizerunkowe Polski swoje korzenie mają zdaniem autora tekstu „nie w błędnym opisie sytuacji przez media krajowe i zagraniczne, ale raczej w wypowiedziach i czynach PiS i partii satelitarnych”.
Jak zawsze nośnym tematem był również wizerunek poszczególnych polityków. W „Faktach” w TVN24 Wiesław Gałązka, specjalista ds. wizerunku, oceniał Annę Fotygę. „To przełykanie śliny, bardzo zła mimika, jak mówi, jakie ma ruchy, jaki ma sposób patrzenia - jest to pełna słabość(…)”. Jak wiadomo w dyplomacji wizerunek jest rzeczą niezwykle istotną, jak następnie tłumaczył Gałązka: „Dyplomacja jest to sztuka mówienia komuś, żeby poszedł do diabła, a ten ktoś się cieszy na podróż - pani Anna Fotyga nie ma tej umiejętności”.

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Piar.pl, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin