.

Raport wizerunkowy o branży PR – luty 2009

dodano: 
11.03.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
1

PR polityczny znów dominuje

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w lutym 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W lutym 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się aż 436 publikacji związanych z PR-em. To o 46 materiałów więcej niż w styczniu, kiedy to opublikowano po raz pierwszy raport przygotowany według odświeżonej metodologii.
 
• W opisywanym miesiącu pierwsze miejsce wśród tematów zajął PR polityczny (w zestawieniu znajdują się 294 publikacje związane z tym zagadnieniem). Uwagę zwraca wyraźna przewaga lidera nad pozostałymi tematami rankingu. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła tematyka branży PR (59), a trzecie – PR Polski (31). W opisywanym miesiącu w raporcie wyodrębniono nowy temat: PR - kryzys, do którego zaliczono materiały związane z zagadnieniem kondycji PR-u w trudnej sytuacji gospodarczej (7 publikacji).

• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że tak jak w poprzednim miesiącu zdecydowana większość (389) lutowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, aż 41 materiałów miało charakter negatywny, a tylko 6 - pozytywny. Większość materiałów o wydźwięku negatywnym (26) dotyczyła PR-u politycznego.

• W lutym 181 razy cytowano i 41 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 106 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.

• W lutym ekspertem najczęściej proszonym przez media ogólnopolskie o komentarz PR-owski był Eryk Mistewicz (10). Drugie miejsce zajął Bartłomiej Biskup (9). Obaj komentowali zazwyczaj, z perspektywy public relations, bieżące wydarzenia polityczne. Kolejni w zestawieniu to Piotr Tymochowicz (8), Wojciech Jabłoński (7) i Wally Olins (7).

• Najczęściej wymienianą w kontekście PR-u instytucją był Instytut Adama Mickiewicza (5). W tym kontekście wzmiankowano również: Fundację Batorego oraz Instytut Marki Polskiej i ZFPR (po dwa razy każdą z wymienionych organizacji).

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w lutym pierwsze miejsce zajęły firmy: Ciszewski PR (4) i Grupa Eskadra (4).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – luty 2009 r.

Wykres 1 przedstawia liczbę przekazów o PR w raporcie lutowym, przygotowanym według nowej metodologii, na tle wcześniejszych raportów. Jak widać, liczba publikacji jest ponad dwukrotnie większa niż w ubiegłym roku, pomimo rezygnacji z analizy mediów regionalnych.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – luty 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpis publikacji

Kampania wizerunkowa PiS-u kontra Graś

Tak jak w poprzednim miesiącu zagadnieniu PR-u politycznego poświęcono bardzo wiele uwagi. Tematami dominującymi była nowa kampania wizerunkowa PiS-u, którą szeroko komentowali specjaliści oraz powołanie Pawła Grasia na rzecznika rządu Donalda Tuska. „Rzecznikiem rządu powinien być polityk, a nie specjalista od PR-u czy dziennikarz” mówił Jarosław Sellin, rzecznik rządu Jerzego Buzka w wypowiedzi dla Polsatu.

Paweł Graś – jak zgodnie przekonywali w Super Expresie Wiesław Gałązka i były rzecznik rządu Michał Tober, a także Adam Sofuł w Pulsie Biznesu - pełnić ma rolę posłańca złych wieści. Ich zdaniem, premierowi natomiast przypadnie rola informowania o sukcesach. Nowa posada Grasia zapewne nie będzie dla niego trampoliną do dalszej kariery politycznej, mówił Gałązka, jednak Adam Sofuł uznał, że dla polityka funkcja rzecznika może być „pocałunkiem śmierci”.

Szeroko komentowano również zmianę wizerunku największej partii opozycyjnej. Publicysta Janusz A. Majcherek zauważył w Przeglądzie, że gdyby przywódcy PiS-u faktycznie zdecydowali się zmienić, taką decyzję podjęliby w zaciszu gabinetów. „Trudno zresztą spodziewać się zmian w akceptacji dla PiS w wyniku zmiany wizerunku przeprowadzonej tak ostentacyjnie” – przyznał.

Branża PR ciągle z kryzysem

Lutowe przekazy medialne dotyczące tematyki branży PR ponownie analizowały jej kondycję oraz wpływ na nią kryzysu finansowego. Przedstawiciele środowiska PR-owców z reguły podkreślali znaczenie dobrej komunikacji firmy z otoczeniem w czasach zapaści ekonomicznej. Michał Fura w Gazecie Prawnej pisał, że wielu przedsiębiorców zatrudniło specjalistów ds. komunikacji kryzysowej i zrozumiało konieczność komunikowania o złych wynikach firmy. Natomiast na antenie radia PiN w programie Marketing Mix Stefan Dunin-Wąsowicz, dyrektor firmy BPI tłumaczył, jak managerowie z różnych stron świata podchodzą do obecnego kryzysu gospodarczego.

Opis

• W lutym 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 436 artykułów dotyczących branży public relations. Aż 235 z nich, to materiały z telewizji i radia (odpowiednio: 182 i 53), pozostałe (201) to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską dwa pierwsze miejsca zajęły stacje telewizyjne: Superstacja (89) oraz Polsat News (34). W pierwszej piątce znalazły się także dzienniki: Rzeczpospolita (31), Polska (21) i Dziennik Polska Europa Świat (16).

• W lutym na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono aż 294 publikacje. Większość publikacji pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W lutym zdecydowanie najczęściej o branży public relations można było usłyszeć w telewizji (182).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
17.03.2009
10:57:41
czytelnik
(17.03.2009 10:57:41)
ciekawa jest w tym raporcie rezygnacja z mediów regionalnych. Czyżby autorom raportu wydawało się, że Polska kończy się na Warszawie? W takim np. kujawsko-pomorskim dzienna sprzedaż np. gazety pomorskiej jest większa niż kilkudziesięciu innych tytułów ogólnopolskich w skali ogólnpolskiej. Teraz więc liczy się tylko PR dla Warszawy, a reszta Polski?
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin